Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Familierecht

Familierecht Anticipatieve inbreng van onroerend goed in de toekomstige huwelijksgemeenschap Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend goed in de akte van eigendomsverkrijging hier een anticipatieve inbreng van doen in een later huwelijks gemeenschappelijk vermogen.

...

lees verder

Familierecht De nieuwe bemiddelingswet Op 2 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.’... ...

lees verder

Familierecht Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Na de hervorming van het erfrecht ligt nu ook een wetsontwerp op tafel over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht.

...

lees verder

Familierecht Versterking van het recht op persoonlijk contact van grootouders Op 13.06.2018 werd door de Commissie voor Justitie de tekst goedgekeurd van het wetsvoorstel tot wijziging van de regelingen met betrekking tot het recht op persoonlijk contact van grootouders met hun kleinkind. ...

lees verder

Familierecht Aanpassing van regelingen betreffende kinderen na relatiebreuk De Familierechtbanken sturen hoe langer hoe meer aan op onderhandelde of bemiddelde akkoorden over regelingen met betrekking tot de kinderen na een relatiebreuk. Men gaat er immers van uit dat het ieder van de betrokkenen, ouders én kinderen, ten goede komt wanneer er een regeling over het verblijf van de kinderen, de onderhoudsbijdragen, het kindergeld, het fiscaal voordeel,… tot stand kan komen nadat men hierover met elkaar in gesprek gegaan is... ...

lees verder

Familierecht Wijzigingen onderhoudsbijdragen Op 22 januari 2018 verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de onderhoudskosten van kinderen betreft op de website van de Kamer. Ook verscheen die dag het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de onderhoudsbijdragen betreft. Beide voorstellen kwamen er naar aanleiding van het verslag van de Commissie voor de onderhoudsbijdragen. 
...

lees verder

Familierecht NEWSFLASH : NIEUWE REGELS VOOR GEHUWDE BELGEN OP KOMST Na de vernieuwing van het erfrecht zet Justitie opnieuw een belangrijke stap in de modernisering van het burgerlijk recht.
Onder de slogan “verlies of scheiden doet al genoeg lijden” is het de bedoeling dat partners beter beschermd worden bij een echtscheiding of overlijden. ...

lees verder

Familierecht Meester Caroline Boven geeft lezing op VLN Limburg Mr. Caroline Boven werd uitgenodigd door VLN Limburg, de Vereniging van Nederlandstalige Licentiaten en Masters in het Notariaat Limburg, om op 12 december 2017 op hun studie- avond een lezing te geven over enkele actuele topics betreffende het familiaal vermogensrecht. ...

lees verder

Familierecht "HOTEL MAMA" Kinderen blijven steeds langer bij hun ouders inwonen, soms zelfs tot lang nadat ze afgestudeerd zijn en/of hun plaats op de arbeidsmarkt hebben ingenomen. ...

lees verder

Familierecht WAT TE DOEN ALS MIJN EX- ECHTGENOOT OF PARTNER HET ONDERHOUDSGELD NIET BETAALT? Voor heel wat onderhoudsgerechtigden is het een groot probleem om betaling te bekomen van het onderhoudsgeld waar zij recht op hebben. Deze bijdrage geeft een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden om achterstallig onderhoudsgeld te innen.
...

lees verder

Familierecht Samenwonende tweeling mag voortaan elkaars kinderen adopteren Personen die drie jaren samenwonen kunnen in principe samen een kind adopteren, tenzij het wettelijk verboden is dat zij met elkaar zouden huwen. Tussen broers en zussen geldt een dergelijk huwelijksbeletsel, waarop geen uitzonderingen kunnen worden toegestaan. Volgens de wet kunnen zij elkaars kinderen dus nooit adopteren, ook al zouden zij reeds langer dan drie jaren samenwonen.

...

lees verder

Familierecht Nieuwe werkwijze van de Familierechtbanken in Limburg vanaf 01.09.2017 Bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar op 01.09.2017 zal de Familierechtbank in het arrondissement Limburg een grondige facelift ondergaan.

...

lees verder