Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Contractenrecht

Contractenrecht EIGENDOMSVOORBEHOUD Bij een koopovereenkomst gaat de eigendom in principe over naar de koper zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de zaak en de prijs ook al werd de prijs nog niet betaald.
Door een clausule van eigendomsvoorbehoud op te nemen in de algemene voorwaarden blijft de leverancier als verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige koopprijs van de goederen werd voldaan.
...

lees verder

Contractenrecht DE PANDWET, HET EINGEDOMSVOORBEHOUD EN HET RETENTIERECHT VANAF 01.01.2018. Op 01.01.2018 treedt de nieuwe pandwet eindelijk in werking nu het Koninklijk Besluit van 14.09.2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad (werking pandregister). ...

lees verder