Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Bouwrecht

Bouwrecht, Bouwrecht WEBINAR "ALGEMENE VOORWAARDEN" VOOR FEMA Op donderdag 21 januari geeft Karen Kelchtermans toelichting bij het nieuw model "Algemene voorwaarden" dat voor de leden van FEMA werd opgemaakt. ...

lees verder

Bouwrecht BLOKDOWN 2.0: ALGEMENE VERGADERING VANUIT ONS KOT? De langgevreesde tweede lockdown is een feit. Is het nog mogelijk om een fysieke algemene vergadering te houden met meer dan 4 personen, gelet op het samenscholingsverbod? ...

lees verder

Bouwrecht Tariferingsbureau voor de bouwsector treedt eindelijk in werking De Wet Peeters voorziet daarenboven in een tariferingsbureau “Bouw”, die tot taak heeft het vaststellen van de premie en de voorwaarden waaronder een bouwpartner verzekerd kan worden. Tot voor kort was het tariferingsbureau voor de bouwpartners echter een vaag begrip. ...

lees verder

Bouwrecht Opnieuw meer waarborgen voor mede-eigenaars bij de afbraak en/of heropbouw van appartementsgebouw De wetgever voorziet sinds 01.01.2019 in nieuwe samenlevingsregels in een appartementsgebouw. ...

lees verder

Bouwrecht BTW-bouwaangifte voor de bouwheer is vernieuwd: Aangifte is eenvoudiger en zal in de toekomst digitaal gebeuren Na de bouw of verbouwing van een pand met bouwvergunning bent u verplicht een btw-bouwaangifte in te dienen. ...

lees verder

Bouwrecht Een verzekerd man is er twee waard: Wet Peeters II voor alle intellectuele beroepen binnen de bouwwereld Sinds 1 juli 2019 heeft de wetgever een nieuwe verplichte verzekering in het leven geroepen, met name de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Bent u reeds in orde? Een verzekerd man is er twee waard! ...

lees verder

Bouwrecht De Vlaamse Regering Schafte op 1 Januari 2019 de vestigingswet af: kan iedereen nu een bouwbedrijf opstarten? Onder de vroegere vestigingswetgeving moest een ondernemer, op 2 mogelijke manieren, zijn beroepsbekwaamheid bewijzen. Het doel van de vestigingswet was dubbelvoudig : ten eerste het verzekeren van kwaliteit in de sector en ten tweede het beschermen van de consument.
Onder invloed en druk van de Europese Unie werd de vestigingswet afgeschaft, aangezien Europa de wetgeving strijdig vond met de vrijheid van ondernemen. ...

lees verder

Bouwrecht Vastgoedmakelaars: nieuwe deontologie vanaf 30 december 2018 Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de privacy en op de jongste witwas- en antidiscriminatiewetten.
...

lees verder

Bouwrecht Nieuwe controletaak voor de architect We hadden het eerder al over de nieuwe Wet Peeters: waarbij vanaf 1 juli 2018 aannemers en studiebureaus verplicht zijn hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor werken aan woningen en appartementen waarbij het verplicht is om beroep te doen op een architect. ...

lees verder

Bouwrecht DE TUCHTPROCEDURE BIJ DE ORDE VAN ARCHITECTEN Elke architect dient zich te houden aan de deontologische voorschriften die het beroep van architect regelen.

Indien deze gedragsregels niet worden gerespecteerd, kan men worden vervolgd in het kader van een tuchtprocedure voor de Orde van Architecten, zoals die staan beschreven in de Architectenwet.
...

lees verder

Bouwrecht Geen bezwaar, geen bouwberoep In een verdichtend Vlaanderen wordt de burger in zijn onmiddellijke leefomgeving wel eens geconfronteerd met een grootschalig bouwproject of een hinderlijk bedrijf. Wel heeft hij steeds meer inspraak in de voorafgaande vergunningsprocedures. Zo is de gemeente vaak verplicht om een openbaar onderzoek te organiseren. De omwonenden kunnen dan met een bezwaarschrift met hun opmerkingen indienen. ...

lees verder

Bouwrecht Belangrijke wetswijziging inzake de rechtstreekse vordering van de onderaannemer vanaf 1 januari 2018 Op grond van artikel 1798 B.W. beschikt de onderaannemer die door zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, niet betaald wordt, over de mogelijkheid om deze betaling rechtstreeks te vorderen van de bouwheer. ...

lees verder