Blijft een verblijfsregeling ook van toepassing tijdens de Coronacrisis?

Familierecht
Caroline Boven |

Wanneer ouders uit elkaar gaan, dienen regelingen getroffen te worden over het verblijf van en de bijdragen voor hun gemeenschappelijke kinderen. Deze regelingen worden ofwel door de Rechtbank opgelegd in een vonnis, ofwel in een akkoord gegoten voor de notaris of de Rechtbank.

Deze regelingen blijven principieel van toepassing, tenzij de ouders anders overeenkomen. Het vonnis of de overeenkomst geldt immers slechts als uitganspunt, waar de ouders steeds in onderling overleg van kunnen afwijken.

Heden worden we geconfronteerd met zeer uitzonderlijke omstandigheden waar bij de vormgeving van een verblijfsregeling geen rekening mee gehouden is. Het is dan ook meer dan noodzakelijk dat ouders met elkaar in dialoog gaan om de verblijfsregeling van hun gemeenschappelijke kinderen zo veel mogelijk op een flexibele en creatieve manier aanpassen aan deze omstandigheden.

Bijvoorbeeld:

  • Laat in plaats van de gewone weekregeling nu reeds de vakantieregeling starten;
  • Las meerder telefonische contacten met de andere ouder in;
  • Stem de regeling zo veel als mogelijk af op persoonlijke beschikbaarheden;
  • Indien er welbepaalde gezondheidsrisico’s zijn, overleg dit dan samen met de andere ouder.

Het is uitermate belangrijk om de specifieke instructies en maatregelen van de overheid nauwgezet te volgen en van hieruit de kinderen zo veel als mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten, waarin zij hun normale dagindeling kunnen aanhouden.

Huidige gezondheidscrisis mag uiteraard niet als reden gebruikt worden om uw kind langer bij u te houden, in strijd met de overeengekomen of opgelegde verblijfsregeling. Meer dan ooit moeten ook gescheiden ouders hun gezond verstand gebruiken met het belang van hun kinderen als uitgangspunt.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om dan met ons kantoor contact op te nemen. Wij blijven ook nu voor u beschikbaar!

Mr. Caroline Boven