BEST UW SPAMFOLDER EVEN CHECKEN

Jan Swennen |

Beste cliënt,

Wij krijgen de melding dat onze emailberichten soms in de spamfolder terechtkomen.

Mogen wij u vriendelijk verzoeken deze folder na te kijken? Wij trachten dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Dank alvast.