AVONDSEMINARIES GEVACO

Op 07.03.2018 organiseerde Gevaco voor haar cliënteel een avondseminarie inzake vastgoedrecht.

De bijeenkomst werd druk bijgewoond.

De volgende items werden behandeld :

- Totstandkoming en bewijs van vastgoedtransacties na het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 19.12.2016.

(Mr. Charlotte Van Thienen)

- Verborgen gebreken bij verkoop van onroerende goederen : een stand van zaken.

(Mr. Michiel Beutels)

- Exoneratiebedingen in onderhandse en authentieke akten.

(Mr. Valerie Ghysen)

- De Woningbouwwet : een opfrissing.

(Mr. Karen Kelchtermans)

- De nieuwe Vlaamse registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning.

(Mr. Annemiek Lewandowski)

De leerrijke avondsessie werd afgesloten met een kleine receptie aangeboden door het kantoor.

-----------------------------------------

Noteer reeds de datum van het volgende seminarie :

17.05.2018 : Facturen – Algemene voorwaarden Opvolging – Schadebeding – Intresten…

Door de nieuwe Pandwet is het noodzakelijk uw bestaande algemene voorwaarden eens onder de loep te nemen.

De sprekers leiden u doorheen de geldigheid, de afdwingbaarheid en de recente uitspraken van onze rechtsinstanties.

U ontvangt nog een uitnodiging en hopen u dan te mogen ontmoeten.