Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Ook een zwangere werkneemster kan ontslagen worden bij een collectief ontslag Bestonden hierover dan vragen? Ja, toch wel. Een Spaanse werkneemster die zwanger was, vocht haar ontslag immers aan en was van oordeel dat zij niet kon ontslagen worden omdat zij zwanger was en daardoor een bijzondere bescherming genoot tegen ontslag. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Werkt u met opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid? Let op! Vanaf 1 oktober 2018 treedt de nieuwe cao (NAR) nr.108/2 in werking. Deze cao wijzigt de artikelen 33 en 34 van de huidige cao nr.108 betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. Het doel van deze wijzigingen bestaat erin het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten te bestrijden.
...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Nieuwe Europese Detacheringsrichtlijn Op 21 juni 2018 gaven de EU-ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken groen licht voor het wijzigingsvoorstel van de huidige Detacheringsrichtlijn. De uitvoering van deze wijzigingen behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT - Newsflash rechtspraak In een arrest van 20 februari 2018 heeft het Arbeidshof te Brussel beslist dat een werknemer die ten gevolge van kanker langdurig beperkt is om op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan het beroepsleven, behept is door een handicap in de zin van de Antidiscriminatiewetgeving. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT – newsflash rechtspraak Thuiswachtdiensten worden als arbeidstijd beschouwd indien mogelijkheid werknemer om andere activiteiten te ondernemen zeer sterk wordt beperkt ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT – newsflash rechtspraak Arrest ALTUN: nationale rechter kan detacheringsverklaring buiten beschouwing laten in geval van fraude ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT - Enkele belangrijke nieuwigheden uitgelicht Klik hier voor een overview van de recente nieuwigheden in het sociaal recht die voor u en uw onderneming van belang zijn. ...

lees verder