Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Administratief recht

Administratief recht De ene boom is de andere niet … Een klein boompje kan al snel uitgroeien tot een grote hinderpaal voor de buurman. Daarom voorziet het Veldwetboek in een aantal beplantingsvoorschriften om o.a. overschaduwing en bladerafval te vermijden. ...

lees verder

Administratief recht Nieuwe Publicatie Mr. Joris Gebruers Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R. 2017 / 525 [1ste september 2017] ) een nieuw artikel, getiteld: "Planbatenheffing verworpen bij gebrek aan voldoende concordantie". ...

lees verder

Administratief recht Rechtsplegingsvergoeding voor Raad voor Vergunningsbetwistingen Sinds 24 april 2017 kan ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen een rechtsplegingsvergoeding toekennen aan de winnende procespartij. De Raad behandelt o.a. beroepen tot nietigverklaring tegen stedenbouwkundige vergunningen. Het was wettelijk niet voorzien dat zij een rechtsplegingsvergoeding kon toekennen, maar het Vlaams parlement heeft de procedurele regels gewijzigd.

...

lees verder

Administratief recht Nieuw Koninklijk Besluit voor plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren Op 9 mei 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit (KB) van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gepubliceerd. ...

lees verder

Administratief recht ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB) in kaart gebracht ! U zal het waarschijnlijk in de pers reeds hebben vernomen, maar de Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 de kaart “Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen” voorlopig vastgesteld! Met deze kaart komt minister Schauvliege tegemoet aan de kritiek dat het Vlaams zonevreemd bosareaal onvoldoende zou zijn beschermd. De kaart heeft de betrachting om liefst 12.262 hectare ‘zonevreemde bossen’ beter te beschermen.

...

lees verder

Administratief recht Afscheid van Mr. Annelore Verbeeck Ons kantoor neemt afscheid van Annelore Verbeeck ...

lees verder

Administratief recht Het Vlaams onteigeningsdecreet boven de doopvont Het Vlaams parlement heeft op 17 februari 2017 het decreet betreffende onteigening voor algemeen nut aangenomen. Afgekort: het ‘Vlaams Onteigeningsdecreet’. Het decreet is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal pas in werking treden op een datum die de Vlaamse regering nog moet bepalen. ...

lees verder

Administratief recht Het indienen van een offerte bij overheidsopdrachten: wie durft te tekenen? Het indienen van een offerte, na een uitgeschreven overheidsopdracht, vormt doorgaans het eindpunt van een tijdrovend proces. De ondertekening van de offerte lijkt op dat ogenblik slechts een detail, maar uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat hier toch de nodige aandacht aan dient te worden besteed. Een recente uitspraak van de Raad van State bevestigt deze noodzaak nogmaals. ...

lees verder

Administratief recht Vacature Administratief- en onroerendgoedrecht GEVACO ADVOCATEN zoekt advocaat met ervaring in het administratief- en onroerendgoedrecht ...

lees verder