Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Administratief recht

Administratief recht Student vs. Onderwijsinstelling: remake van David vs. Goliath? De studenten aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen die niet geslaagd zijn, kunnen deze beslissing eerst juridisch aanvechten bij het schoolbestuur zelf en vervolgens bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. ...

lees verder

Administratief recht Beroep tegen C-attest: haast en spoed is soms wél goed ! In een recent arrest van 31 oktober 2016 spreekt de Raad van State zich uit over een beroep van een (minderjarige) leerling tegen een beslissing van de beroepscommissie van een onderwijsinstelling. ...

lees verder

Administratief recht Nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving definitief aangenomen In onze meest recente nieuwsbrief nr. 43 kondigden we al aan dat de overheidsopdrachtenwetgeving flink gewijzigd zou worden! De kogel is nu door de kerk. Op 16 juni 2016 heeft het federaal parlement de nieuwe wetteksten van zowel de overheidsopdrachtenwet, als de concessiewet aangenomen.
...

lees verder

Administratief recht Bouwvergunning windturbine te Zonhoven vernietigd. In een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 5 juli 2016 is de Raad overgegaan tot de vernietiging van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een windturbine te Zonhoven. Deze windturbine zou deel uitmaken van een cluster van 5 windturbines.

...

lees verder

Administratief recht Verzet tegen windmolens heeft succes De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 7 juni 2016 een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van windturbines op percelen gelegen te Tielt-Winge en Aarschot langs de E314 vernietigd.

...

lees verder

Administratief recht Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten goedgekeurd De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 12 mei het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten goedgekeurd. Vooraleer de nieuwe wetgeving van toepassing wordt, dient de federale regering nog diverse koninklijke besluiten uit te vaardigen om hier uitvoering aan te geven. Zolang dit niet gebeurd is, blijft de huidige regelgeving van kracht. ...

lees verder

Administratief recht Rechter beveelt ontruiming sloppenwijk te Jette Het perceel langs de spoorweg tussen Jette en Laken dat bezet werd door Roma zigeuners dient ontruimd te worden. ...

lees verder

Administratief recht 23 februari 2017… De dag waarop de omgevingsvergunning eindelijk een feit wordt! De milieu- en stedenbouwkundige vergunning verenigt in de nieuwe "omgevingsvergunning" ...

lees verder