Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Administratief recht

Administratief recht GEEN EINDELOZE KANSEN MEER VOOR VERGUNNINGVERLENENDE BESTUREN OM TE REMEDIËREN NA EEN EERDERE VERNIETIGING DOOR DE RAAD VAN STATE Twee recente arresten van de Raad van State geven weer op welke wijze de Raad van State gebruik maakt van haar substitutiebevoegdheid en hoe het vergunningverlenend bestuur haar eigen appreciatiemarge uitholt wanneer zij er keer op keer niet in slaagt deugdelijke motieven naar voren te brengen. ...

lees verder

Administratief recht OPNIEUW WIND IN DE WIEKEN... Decreetgever houdt de met het Unierecht strijdig bevonden Vlaamse milieuvoorwaarden voor windturbines voor drie jaar in stand ...

lees verder

Administratief recht TEGENWIND VOOR VLAAMSE WINDTURBINES In onze nieuwsbrief nr. 45 alarmeerden wij u al met het artikel “Bommelding bij Vlaamse windturbines”. ...

lees verder

Administratief recht NIEUWE PUBLICATIE MR. JORIS GEBRUERS Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu (S.T.O.R.M. 2020/1, 8/01-8/04) een nieuw artikel, getiteld: "Bouwheer, blijf op uw erf! Of toch niet?". ...

lees verder

Administratief recht NIEUWE EXAMENKANS NA DATALEK Ingevolge de coronamaatregelen gebeurden een heel aantal examens en evaluaties in het hoger onderwijs digitaal. ...

lees verder

Administratief recht ANDERHALVE METER VOOR MEETKUNDE, EEN QUARANTAINE VOOR FRANS ÉN EEN LOCKDOWN VOOR ENGELS: HOE EVALUEREN IN CORONACRISIS ? De gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs en secundair onderwijs zijn ongezien. De scholen bleven enkel open voor de opvang van de kinderen. ...

lees verder

Administratief recht HOGER ONDERWIJS TIJDENS CORONACRISIS – NOG WAT LANGER OP KOT? Kunnen de examens nog doorgaan? Gebeuren de voorgeschreven mondelinge of schriftelijke examens nu op afstand? En vooral, kan ik nog afstuderen in juni? ...

lees verder

Administratief recht GEEN VERDERE VERTRAGING BIJ DE BEHANDELING VAN UW OMGEVINGSAANVRAAG Ook al slaat het coronavirus wereldwijd hard toe en werd het sociaal en economisch leven in een mum van tijd gereduceerd tot het hoogst noodzakelijke, haar impact op het Vlaams Omgevingsrecht en meer specifiek de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planinitiatieven, lijkt beperkt te blijven. ...

lees verder

Administratief recht Onteigening? Kan ik advocaten- en landmeterskosten recupereren? De overheid kan u onder welbepaalde voorwaarden onteigenen. Eerst zal zij wel moeten proberen een minnelijke regeling te bekomen. ...

lees verder

Administratief recht Buurman, wat doet u nu? - kan ik tijdens bouwwerken (tijdelijk) eigendom buren betreden? De situatie waarbij iemand kortstondig gebruik maakt van andermans perceel, om bouwwerken op het eigen perceel te kunnen uitvoeren, is bekend. ...

lees verder

Administratief recht (Huis)dieren in beslag genomen? Handel snel! Uit cijfers die werden bekendgemaakt door de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn, dhr. Ben Weyts (N-VA), blijkt dat er in 2019 dubbel zoveel dieren in beslag zijn genomen in vergelijking met het jaar voordien. ...

lees verder