Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Administratief recht

Administratief recht HOUDBAARHEIDSDATUM VOOR VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN: 15 JAAR? Een verkavelingsvergunning bevat bouwvoorschriften die de (toekomstige) eigenaar moet naleven. Een afwijking hierop in het (bouw)aanvraagdossier leidt in principe tot een weigering. ...

lees verder

Administratief recht BETER EEN NUTTELOZE PROCEDURE TEVEEL DAN EEN VERJARINGSTERMIJN VOORBIJ? Een onwettige overheidsbeslissing kan schade veroorzaken (bv. een onterechte benoeming van een kandidaat bij een aanwervingsprocedure). Om de toestand te herstellen, kan je een beroep tot vernietiging bij de Raad van State indienen. ...

lees verder

Administratief recht CORONABESLUITEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET De Raad van State oordeelt dat de coronabesluiten over de sluiting van de horeca en de instelling van een nachtklok niet in strijd zijn met de Grondwet. Volgens em. prof. dr. Marc Boes, verbonden aan ons kantoor, moet dit standpunt worden bijgetreden. ...

lees verder

Administratief recht GEEN EINDELOZE KANSEN MEER VOOR VERGUNNINGVERLENENDE BESTUREN OM TE REMEDIËREN NA EEN EERDERE VERNIETIGING DOOR DE RAAD VAN STATE Twee recente arresten van de Raad van State geven weer op welke wijze de Raad van State gebruik maakt van haar substitutiebevoegdheid en hoe het vergunningverlenend bestuur haar eigen appreciatiemarge uitholt wanneer zij er keer op keer niet in slaagt deugdelijke motieven naar voren te brengen. ...

lees verder

Administratief recht OPNIEUW WIND IN DE WIEKEN... Decreetgever houdt de met het Unierecht strijdig bevonden Vlaamse milieuvoorwaarden voor windturbines voor drie jaar in stand ...

lees verder

Administratief recht TEGENWIND VOOR VLAAMSE WINDTURBINES In onze nieuwsbrief nr. 45 alarmeerden wij u al met het artikel “Bommelding bij Vlaamse windturbines”. ...

lees verder

Administratief recht NIEUWE PUBLICATIE MR. JORIS GEBRUERS Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu (S.T.O.R.M. 2020/1, 8/01-8/04) een nieuw artikel, getiteld: "Bouwheer, blijf op uw erf! Of toch niet?". ...

lees verder

Administratief recht NIEUWE EXAMENKANS NA DATALEK Ingevolge de coronamaatregelen gebeurden een heel aantal examens en evaluaties in het hoger onderwijs digitaal. ...

lees verder

Administratief recht ANDERHALVE METER VOOR MEETKUNDE, EEN QUARANTAINE VOOR FRANS ÉN EEN LOCKDOWN VOOR ENGELS: HOE EVALUEREN IN CORONACRISIS ? De gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs en secundair onderwijs zijn ongezien. De scholen bleven enkel open voor de opvang van de kinderen. ...

lees verder

Administratief recht HOGER ONDERWIJS TIJDENS CORONACRISIS – NOG WAT LANGER OP KOT? Kunnen de examens nog doorgaan? Gebeuren de voorgeschreven mondelinge of schriftelijke examens nu op afstand? En vooral, kan ik nog afstuderen in juni? ...

lees verder

Administratief recht GEEN VERDERE VERTRAGING BIJ DE BEHANDELING VAN UW OMGEVINGSAANVRAAG Ook al slaat het coronavirus wereldwijd hard toe en werd het sociaal en economisch leven in een mum van tijd gereduceerd tot het hoogst noodzakelijke, haar impact op het Vlaams Omgevingsrecht en meer specifiek de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planinitiatieven, lijkt beperkt te blijven. ...

lees verder