Nieuws

In de kijker

IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING?

Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning.

lees meer

Huur en onroerend goed IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING? Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning. ...

lees verder

Strafrecht DOUANESTRAFRECHT – VERBEURDVERKLARING VAN DE TEGENWAARDE Verbeurdverklaring van de tegenwaarde: de vreemde (burgerrechtelijke) eend in de (strafrechtelijke) bijt ? ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht JONGE STIER OVERMOEDIG DOOR OVERVLIEGENDE STRAALJAGERS OF TOCH NIET ...? Op de derde dag van de jaarlijkse vliegshow brak een jonge stier zijn poot na een sprong op de voederbak. De organisatoren van de vliegshow werden aangesproken door de melkveehouder voor het verlies van de stier op grond van art. 544 BW en 1382 BW. ...

lees verder

Huur en onroerend goed HET BELANG VAN EEN GOEDE PLAATSBESCHRIJVING Verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de woning die zij verhuren. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht IS HET EINDE VAN HET ZIEKTEBRIEFJE IN ZICHT ? De federale regering heeft afgelopen week wat stof doen opwaaien door haar voorstel om het ziektebriefje af te schaffen. ...

lees verder

Administratief recht HOUDBAARHEIDSDATUM VOOR VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN: 15 JAAR? Een verkavelingsvergunning bevat bouwvoorschriften die de (toekomstige) eigenaar moet naleven. Een afwijking hierop in het (bouw)aanvraagdossier leidt in principe tot een weigering. ...

lees verder

Huur en onroerend goed BELASTINGVOORDEEL VOOR DE HANDELSVERHUURDER DIE HUUR KWIJTSCHELDT Begin dit jaar heeft de federale overheid een maatregel ingevoerd, dewelke verhuurders van panden, bestemd voor professioneel gebruik, er van moest overtuigen om de huur van deze panden, verschuldigd voor de periode van omwille van de covid-19-pandemie verplicht opgelegde sluiting, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. ...

lees verder

GEVACO AWARD bekroont studente rechtspraktijk van de UCLL Op 1 oktober 2021 sleepte Sandy Habets de GEVACO AWARD in de wacht. ...

lees verder

Contractenrecht NIEUWE DATUM - 20.10.2021: ONVOORZIEN(BAR)E OMSTANDIGHEDEN BIJ DE UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN In dit seminarie brengen wij onder de aandacht wat kan worden beschouwd als een situatie van overmacht of een onvoorzienbare omstandigheid. Welke gevolgen deze situaties hebben in het contractueel speelveld, hoe u hier nu mee kan omgaan, en hoe u in de toekomst kan anticiperen op deze situaties ...

lees verder

Strafrecht OPGELICHT VIA HET INTERNET? WAT NU? Criminaliteitsstatistieken geven de laatste jaren een onafgebroken en uitgesproken stijging weer van informaticacriminaliteit. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van oplichting via het internet. Wat is oplichting precies en wat kan u ondernemen wanneer u het slachtoffer bent geworden van dergelijke praktijken? ...

lees verder

Strafrecht ASSISEN ZONDER JURY Onder maximale beveiliging vindt in Frankrijk, zes jaar na datum, het proces plaats rond de aanslagen van 13 november 2015. Twintig beschuldigden moeten zich verantwoorden in een proces dat vermoedelijk 8 maanden zal duren. ...

lees verder

Bouwrecht MEET THE TEAM Wij verwelkomen Maarten Broekx in ons team bouwrecht en vastgoed. ...

lees verder

Contractenrecht SEMINARIE 23 SEPTEMBER 2021 - ONVOORZIEN(BAR)E OMSTANDIGHEDEN BIJ DE UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN In dit seminarie brengen wij onder de aandacht wat kan worden beschouwd als een situatie van overmacht of een onvoorzienbare omstandigheid. Welke gevolgen deze situaties hebben in het contractueel speelveld, hoe u hier nu mee kan omgaan, en hoe u in de toekomst kan anticiperen op deze situaties.
...

lees verder

Ondernemingsrecht VERSTRENGING VAN DE MAXIMALE CONTRACTUELE BETALINGSTERMIJN TUSSEN ONDERNEMINGEN Wet van 14 augustus 2021 verscherpt betalingstermijn voor alle ondernemingen. ...

lees verder

NIEUWE LICHTING Proud to present : onze nieuwe collega's Mr. Liezel Naus, Mr. Lotte Geuens en Mr. Lars Motmans ...

lees verder

Strafrecht JOIN OUR TEAM - ADVOCAAT STRAFRECHT Wegens de groei van ons kantoor en de nood aan een verdere professionele uitbreiding zijn wij vandaag op zoek naar een collega Advocaat Strafrecht ...

lees verder

WAT DOE IK HET BEST MET MIJN REISVOUCHER? Door het corona-virus zijn heel wat vakantieplannen niet kunnen doorgaan. Zo heeft u op dit moment misschien nog een voucher in handen waarmee u een nieuwe reis kan boeken. Maar wat doet u nu best met deze voucher? ...

lees verder

UITSTEL, AFGELASTING, ANNULERING – WHAT’S IN A NAME? De vele teleurgestelde festivalgangers zullen het geweten hebben, Pukkelpop werd vorige week definitief afgelast. De organisatie laat hen de keuze om terugbetaling van het ticket te vragen, of dit automatisch over te laten zetten naar de editie van volgend jaar. De mail om deze terugbetaling aan te vragen werd gisteren uitgestuurd. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht IS HET COVID SAFE TICKET (CST) DE SLEUTEL TOT VRIJHEID? Een coronapas, een vaccinatiebewijs of een COVID-certificaat zijn allemaal begrippen die de laatste maanden opdoken in nieuwsberichten. In België is het Covid Safe Ticket tot stand gekomen. Dit om de verspreiding van het virus in te dijken en de bevolking meer vrijheid te kunnen bieden. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht KAN HET RAMPENFONDS ONS REDDEN ALS WE ‘VERDRINKEN’ IN HET WATER EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN? Hevige regenval, storm, brand of hagel, met andere woorden natuurrampen zijn onvermijdbaar. Ook België is recentelijk getroffen door noodlottig wateroverlast. Misschien bent u net zoals duizenden anderen getroffen en op die manier schadelijder. Naast het op de hoogte stellen van uw verzekeraar, kan u mogelijk ook bij het Rampenfonds aankloppen. ...

lees verder

Ondernemingsrecht KLEINE LETTERTJES – GEEN BUITENSPORIGE GEVOLGEN? Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument ter kennis brengen. De consument moet minstens de redelijke mogelijkheid hebben gehad om voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst kennis te nemen van deze voorwaarden. ...

lees verder

VERKOZEN ! De verkozenen voor de balie zijn bekend. Zowel Mr. Valerie Ghysen (Raad van de Orde) als Mr. Kato Laeremans (bestuur van de Jonge Balie) is erbij ! ...

lees verder

Strafrecht DE PARADOX VAN DE HUISZOEKING MET TOESTEMMING Huiszoekingen zijn buitengewoon ingrijpend. Ordehandhavers die je ooit eerder zag staan voor je deur bij nacht en ontij (vanaf 5.00u tot 21.00u) en geven aan niet enkel ongevraagd je huis binnen te komen maar het ook nog te doorzoeken (lees ; uitkammen). Evident dat de wet stringente bepalingen bevat om een huiszoeking toe te laten. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht 10 juni 2021 - TELEWERK NA CORONA: HYPE OF WERKELIJKHEID ? De verplichting van de overheid om telewerk in te voeren om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, heeft een nieuwe bedrijfscultuur teweeggebracht in vele ondernemingen. Is deze vorm van arbeid een lang leven beschoren of was het slechts een tijdelijke hype? ...

lees verder

Gerechtelijk Recht EEN PROCEDURE – WAT MOET DAT KOSTEN EN WIE GAAT DAT BETALEN? Op 1 juni 2021 werden de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding voor een derde keer geïndexeerd. Een goed moment dus om de kosten die gepaard gaan met een procedure nog eens onder de loep te nemen. ...

lees verder

Bouwrecht, Bouwrecht 10 JUNI 2021 - NIEUW WEBINAR VAN TEAM BOUWRECHT VOOR LEDEN VAN FEMA/FEPROMA Prijsstijgingen en gewijzigde leveringstermijnen van bouwmaterialen hebben op dit moment een grote impact op de bouwsector. Wat betekent dit voor uw bedrijf ? ...

lees verder

Strafrecht HET BEWAREN VAN ELEKTRONISCHE GEGEVENS EN HET RECHT OP PRIVACY: EEN COMPLEXE EVENWICHTSOEFENING Het Grondwettelijk Hof vernietigde in zijn arrest van 22.04.2021 verschillende artikelen van de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie, ook wel de dataretentie-wet genoemd. ...

lees verder

Strafrecht PODCAST - #Tussenderegels In #Tussenderegels nodigen Sofie Royer en Renaud Vercaemst elke aflevering een gast uit die een wetsartikel meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. In aflevering 5 vertelt Lore Gyselaers de lugubere historie van een oudermoord. ...

lees verder

Bouwrecht VERHINDERT DE COMPENSATIEREGELING MIJN VERHAALSRECHTEN OP DE VLAAMSE OVERHEID? De Raad van State heeft zich nu opnieuw gebogen over de compensatieregeling en stelt hiertegen geen bezwaren te hebben. De retroactieve investeringspremie voorziet in een rendement van 5% op de gemiddelde investering. ...

lees verder

Huur en onroerend goed VLAAMSE CODEX WONEN 2021 Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in dit wetboek nagenoeg al de regelgeving met betrekking tot het Vlaams woonbeleid. ...

lees verder

UBO-REGISTER: DEADLINE UPLOADEN BEWIJSSTUKKEN VERSCHOVEN NAAR 31.08.2021 De uiterlijke datum om online een document toe te voegen waaruit blijkt dat de informatie over de UBO adequaat, nauwkeurig en actueel is, is verschoven naar 31.08.2021. ...

lees verder

Strafrecht 1 DECEMBER 2021: NIEUWE DATUM VOOR DE UITVOERING VAN KORTE GEVANGENISSTRAFFEN Corona zorgt voor verdere verschuiving van deadline uitvoering van korte gevangenisstraffen. ...

lees verder

Vennootschapsrecht ZETELVERPLAATSING VAN UW VENNOOTSCHAP: HOE GAAT U TE WERK? Op welke wijze kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen ? Wie heeft de bevoegdheid om de beslissing tot zetelverplaatsing te nemen ? Moet ik steeds mijn statuten wijzigen om de maatschappelijke zetel te kunnen verplaatsen ? ...

lees verder

REMINDER: UBO-TERMIJNEN EN DEADLINES Verlies de deadline van 30 april 2021 in het kader van de UBO-verplichtingen niet uit het oog. ...

lees verder

Ondernemingsrecht INVOERING VAN HET “VOORBEREIDEND AKKOORD” IN HET BELGISCH INSOLVENTIERECHT Op 31 januari 2021 kwam het moratorium op faillissementen tot een einde. Ingevolge dit moratorium werden bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren waren terecht gekomen, beschermd tegen hun schuldeisers. ...

lees verder

KATO LAEREMANS WINT PLEITWEDSTRIJD VAN BALIE LIMBURG ! Publiek én jury waren unaniem en wezen na een felbevochten strijd Mr. Laeremans aan als winnaar. Een knalprestatie! ...

lees verder

LEGALCURE-INITIATIEF OPGEPIKT DOOR DE OVB De Orde van Vlaamse Balies zet met een mooi artikel LEGALCURE in de kijker ...

lees verder

TWEE GEVACO-STAGIAIRS NAAR DE FINALE VAN DE PLEITWEDSTRIJD! Op 25.03.2021 strijden Kato Laeremans en Louisa Van Looy voor het begeerde ticket naar het Vlaamse Pleitjuweel. ...

lees verder

Strafrecht DOUANESTRAFRECHT, EEN BUITENBEENTJE ! Het douanestrafrecht is binnen de materie van het strafrecht een vreemde, minstens aparte eend in de bijt. ...

lees verder

Administratief recht BETER EEN NUTTELOZE PROCEDURE TEVEEL DAN EEN VERJARINGSTERMIJN VOORBIJ? Een onwettige overheidsbeslissing kan schade veroorzaken (bv. een onterechte benoeming van een kandidaat bij een aanwervingsprocedure). Om de toestand te herstellen, kan je een beroep tot vernietiging bij de Raad van State indienen. ...

lees verder

Verkeersrecht RETRIBUTIEREGLEMENT STAD BERINGEN MBT BESTUURLIJKE INBESLAGNAME VAN VOERTUIGEN (BV) STRAATRACERS Op 14 december 2020 keurde de Stad Beringen een retributie goed mbt de mogelijkheid tot (bestuurlijke) inbeslagname van voertuigen. ...

lees verder

GRONDWETTELIJK HOF SLEUTELT AAN HET NIEUWE JEUGDDELINQUENTIEDECREET In 2019 bracht de wetgever nieuwe wetgeving op de plank voor jongeren die onder de leeftijd van achttien jaar misdrijven plegen. Deze wetgeving wordt nu lichtjes aangepast, op verzoek van het Grondwettelijk Hof. ...

lees verder

BESLAG OP UW VOERTUIG WEGENS OPENSTAANDE PENALE BOETES OF DOUANE -EN ACCIJNSSCHULDEN NIET ALTIJD ONAFWENDBAAR Indien u als eigenaar van een voertuig zou worden geconfronteerd met een inbeslagname van uw voertuig wegens schulden van de kentekenhouder van het voertuig, blijft u best niet te lang bij de pakken zitten. U kan een bescherming van uw eigendomsrechten, desnoods via een rechtbank, afdwingen. ...

lees verder

Fiscaal recht SCHIKKEN MET DE DOUANE: EEN SCHAAKSPEL ZONDER REGELS? Let op met een gambiet in douanezaken, want u staat sneller schaakmat dan u denkt! ...

lees verder

Strafrecht HEEFT U RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT EN/OF TOLK BIJ EEN CONTROLE DOOR DE DOUANEAUTORITEITEN? Recent stond ons kantoor een beklaagde bij in een zaak waarin een interessante vraag rees: wanneer de douane inlichtingen van u wenst in te winnen, heeft u dan recht op bijstand van een advocaat en/of een tolk? ...

lees verder

Strafrecht GEEN ONTSNAPPING AAN FISCALE VORDERING BIJ VERJARING VAN DE STRAFVORDERING ? Wie te laat voor de strafrechter wordt gebracht, kan douanerechtelijk toch nog gehouden zijn tot betaling van de ontdoken rechten en accijnzen. ...

lees verder

CORONA UPDATE : VERLENGING VERBOD OP NIET-ESSENTIELE REIZEN TOT 1 APRIL De verlenging van de coronamaatregelen tot 1 april, zoals beslist in het Overlegcomité van 5 februari 2021, impliceert eveneens dat het verbod op niet-essentiële reizen (dat initieel liep tot 1 maart) mee verlengd wordt tot die datum. ...

lees verder

VERBOD OP NIET–ESSENTIELE REIZEN Tijdens het overlegcomité van 22 januari 2021 kondigde de Belgische overheid een verbod op niet-essentiële reizen af en dat met ingang vanaf 27 januari tot 1 maart.
...

lees verder

Familierecht VACCINEREN OF NIET: WIE BESLIST? De Belgische overheid is ondertussen gestart met haar vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus. Oudere mensen komen als één van de eersten aan de beurt. Zij zijn echter niet verplicht om zich te laten vaccineren. Maar wat indien zij niet meer toe in staat zijn hierover een beslissing te nemen? Wie zal er dan voor de wilsonbekwame oudere mogen of moeten beslissen of hij al dan niet gevaccineerd wordt? ...

lees verder

Ondernemingsrecht REMINDER: GRATIS WEBINAR - FOR YOUR RIGHT MOVE, AT THE RIGHT TIME WEBINAR 3: “UW ONDERNEMING EN PRISE - SCHULDHERSCHIKKING EN GERECHTELIJKE REORGANISATIE”
26.01.2021 - 12u30-13u30 ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht GRATIS WEBINAR - (NIET) REIZEN IN CORONATIJD? Op donderdag 28 januari 2021, 12u30-14u geeft het team van Kurt SMETS een webinar dat volledig in het teken zal staan van de gevolgen van de door de overheid genomen coronamaatregelen op uw reis en eventueel uw reisverzekering. ...

lees verder

Vennootschapsrecht REMINDER: GRATIS WEBINAR - FOR YOUR RIGHT MOVE, AT THE RIGHT TIME VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE ROKADE- RISICO’S & REMEDIES BIJ FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN
19 januari 2021 - 12u30 -13u30 ...

lees verder

Bouwrecht, Bouwrecht WEBINAR "ALGEMENE VOORWAARDEN" VOOR FEMA Op donderdag 21 januari geeft Karen Kelchtermans toelichting bij het nieuw model "Algemene voorwaarden" dat voor de leden van FEMA werd opgemaakt. ...

lees verder

Strafrecht FISCAAL STRAFRECHT - STRAFVORDERING ONONTVANKELIJK NA ADMINISTRATIEVE SANCTIE FISCUS Ons kantoor nam de verdediging waar van een beklaagde die strafrechtelijk vervolgd werd voor fiscale en gemeenrechtelijke valsheden. ...

lees verder

Strafrecht ELEKTRICITEITSDIEFSTAL BIJ CANNABISPLANTAGES De illegale binnenteelt van cannabis of hennep heeft nood aan een grote hoeveelheid aan elektriciteit. ...

lees verder

Huur en onroerend goed WONINGHUUR: UITHUISZETTING (TIJDELIJK?) TERUG MOGELIJK De aanbeveling van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 1 november 2020 aangaande het niet laten doorgaan van uithuiszettingen werd op 6 januari 2021 ingetrokken. Uithuiszetting is in Vlaanderen bijgevolg opnieuw mogelijk. ...

lees verder

Ondernemingsrecht TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN VAN KRACHT Reeds begin december 2020 kondigden wij aan dat de wetgever opnieuw een wetsvoorstel had gelanceerd om bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren zijn terecht gekomen, te beschermen tegen hun schuldeisers. ...

lees verder

RAF STERKEN BENOEMD TOT RECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG Na een gedreven en geëngageerde carrière als advocaat, legt Raf Sterken vandaag de eed af als rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg.

...

lees verder

Huur en onroerend goed DE VLAAMSE WOONCODE WORDT OMGEDOOPT TOT DE VLAAMSE CODEX WONEN Vanaf 1 januari 2021 wordt de Vlaamse Wooncode omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht EEN WOORDENWISSELING OF DISCUSSIE OP HET WERK: IS ER SPRAKE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL? Wat moet onder een arbeidsongeval verstaan worden? Kan een verlies aan zelfbeheersing hier in bepaalde gevallen onder vallen? ...

lees verder

Fiscaal recht Bye Bye Britain! Bye Bye BTW? Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk officieel een derde land, en dat heeft heel wat implicaties, onder meer voor de BTW. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht HELP, MIJN ONDERNEMING VERKEERT IN MOEILIJKHEDEN! Naast de tijdelijke steunmaatregelen inzake sociale zekerheid en fiscaliteit die werden genomen door de federale en regionale regeringen zullen bedrijven verplicht worden om ook andere maatregelen te overwegen en te nemen om te kunnen overleven. Wat kan u dan als ondernemer met personeel doen? ...

lees verder

TOCH WAT JURIDISCH VUURWERK AAN HET EINDE VAN 2020! Gevaco brengt enkele juridische lichtpunten om het nieuwe jaar alvast met goede moed en veel hoop te beginnen . ...

lees verder

Ondernemingsrecht GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO) IS DAT IETS VOOR MIJN ONDERNEMING? Wanneer de tijdelijke ‘coronasteunmaatregelen’ uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één.
...

lees verder

Fiscaal recht (FISCALE) BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Denkt u erover om een bestuurdersmandaat in een vennootschap op te nemen of bent u reeds werkzaam als bestuurder? Dan heeft u vast al gehoord over de bestuurdersaansprakelijkheid. Het woord dekt een zeer verscheiden lading, waarbij wij hier in hoofdzaak zullen ingaan op de aansprakelijkheid voor de fiscale schulden van de vennootschap. ...

lees verder

Ondernemingsrecht BREAKING (IN THE PIPELINE) – TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN Eind november heeft de wetgever (opnieuw) een wetsvoorstel gelanceerd om bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren zijn terecht gekomen, te beschermen tegen hun schuldeisers. In dit artikel leest u of uw onderneming zal worden beschermd, en welke bescherming er zal geboden worden. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht BEN IK BAAS OVER MIJN EIGEN LICHAAM? De grote vraag die op dit moment bij de Belgische bevolking heerst, is of we verplicht worden ons te laten vaccineren tegen COVID-19. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Belgische overheid een vaccin verplicht. ...

lees verder

REIZIGER HEEFT RECHT OP VOLLEDIGE TERUGBETALING PAKKETREIS Werd uw pakketreis geannuleerd door de reisorganisator omwille van de COVID19-pandemie? Dan heeft u recht op volledige terugbetaling en kan u een aangeboden voucher weigeren! ...

lees verder

Verkeersrecht HOE PLOTS ÉÉN MAAND RIJVERBOD, DRIE MAANDEN RIJVERBOD WERDEN Heel wat mensen die een rijverbod kregen opgelegd voor de coronacrisis begon, zitten nog altijd zonder rijbewijs omdat de noodzakelijke testen in het examencentrum niet kunnen doorgaan. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht COVID-19 VACCIN: OOK EEN PRIK VOOR U? Terwijl verschillende farmaceutische bedrijven momenteel een race voeren naar het beste corona-vaccin, rijzen stilaan de vragen rond eventuele bijwerkingen van dit veelbesproken vaccin.

...

lees verder

Gerechtelijk Recht OPNIEUW TIJDELIJKE BESCHERMING VAN PARTICULIEREN TEGEN BESLAG Welke impact heeft lockdown-bis op de beslagmogelijkheden ten aanzien van particulieren? ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht COVID-19 OP DE WERKVLOER Kan COVID-19 erkend worden als een arbeidsongeval of beroepsziekte ? ...

lees verder

Fiscaal recht VROEGE KERSTCADEAUS IN DE GEZINSFISCALITEIT Belastingvermindering voor kinderopvang en fiscaal goed nieuws voor mantelzorgers. ...

lees verder

Strafrecht WANNEER ONTAARDT EEN FAILLISSEMENT IN EEN FAILLISSEMENTSMISDRIJF? Insolventiemisdrijven vanuit het oogpunt van de gefailleerde en vanuit het oogpunt van de schuldeiser ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht HET LOT VAN WERKNEMERS IN DE GERECHTELIJKE REORGANISATIE Welke zijn de rechten van werknemers wanneer de onderneming waarvoor zij werkzaam zijn, onder gerechtelijk gezag wordt overgedragen aan een nieuwe werkgever met het oog op een verderzetting van de activiteit ? ...

lees verder

RUZIE MET UW BUUR U heeft ruzie met uw buur en u wilt naar de rechter stappen? Welke stappen kan u dan ondernemen? ...

lees verder

Strafrecht MAG DE POLITIE UW WONING BETREDEN IN HET KADER VAN EEN CORONACONTROLE ? De onschendbaarheid van de woning kadert binnen het recht op privéleven. Is de politie überhaupt gerechtigd om uw woning te betreden om
de naleving van de coronamaatregelen te controleren? ...

lees verder

CORONA- UPDATE : DRAAG EEN MONDMASKER TIJDENS UW KANTOORBEZOEK Voor uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers verzoeken wij u een mondmasker te dragen tijdens uw bezoek aan ons kantoor. ...

lees verder

Huur en onroerend goed HANDELSHUUR IN TIJDEN VAN COVID-19 Geen (volledige) kwijtschelding handelshuur! ...

lees verder

Fiscaal recht AFBRAAK EN HEROPBOUW: TIJDELIJK AAN 6% BTW Bouwsector krijgt duwtje in de rug met tijdelijk verlaagd btw-tarief. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht VAL MET ELEKTRISCHE BAKFIETS OP HET FIETSPAD. WIE IS AANSPRAKELIJK? Op 26.10.2020 deed de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt in graad van beroep, uitspraak over een geschil tussen een (bak)fietsster, een gemeente en het Vlaams Gewest.
...

lees verder

VOLDOET UW WONING AAN DE ROOKMELDERVERPLICHTING? Vanaf 2021 kan het ontbreken van rookmelders leiden tot de ongeschiktheidsverklaring van de (huur)woning. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht COVID-19 EN PRIVACY: ENKELE REMINDERS EN ACTUELE VRAGEN VOOR DE WERKGEVER Ook tijdens deze COVID-19 pandemie moet de GDPR worden gerespecteerd. Dit artikel geeft een opfrissing van enkele belangrijke punten uit de GDPR. Vervolgens worden enkele actuele privacy-vragen in het kader van deze COVID-19 pandemie beantwoord. ...

lees verder

LEGALCURE, EEN JURIDISCH LICHTPUNT IN DEZE BIJZONDERE TIJD Ligt u wakker van een ander juridisch probleem dat voortvloeit uit de Corona-crisis? ...

lees verder

Administratief recht CORONABESLUITEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET De Raad van State oordeelt dat de coronabesluiten over de sluiting van de horeca en de instelling van een nachtklok niet in strijd zijn met de Grondwet. Volgens em. prof. dr. Marc Boes, verbonden aan ons kantoor, moet dit standpunt worden bijgetreden. ...

lees verder

Fiscaal recht INKOMSTEN VAN BUITENLANDS ONROEREND GOED MOETEN OP DEZELFDE WIJZE WORDEN BELAST ALS BINNENLANDS ONROEREND GOED ! Heeft u een onroerend goed gelegen in het buitenland? Dan wordt dit anders belast dan wanneer datzelfde onroerend goed zou gelegen zijn binnen België. Maar waar zit het verschil dan? En wat zijn de gevolgen van dit onderscheid? ...

lees verder

Fiscaal recht INVESTEREN? NOW OR NEVER! Ondanks corona, gaat het (bedrijfs)leven gewoon door. Zo streven vele bedrijven naar innovatie. Ook de overheid draagt hierin haar steentje bij. Dit doet zij door middel van een verhoging van de investeringsaftrek. Maar wat houdt dit nu juist in? ...

lees verder

Ondernemingsrecht GRATIS WEBINAR op 03.12.2020 - 12u30-14u00 Nieuwe spelregels in B2B-relaties vanaf 01.12.2020: een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard! ...

lees verder

Gerechtelijk Recht (ON)MOGELIJKHEID TOT UITVOERING VAN VONNISSEN Wat mag de gerechtsdeurwaarder nog uitvoeren in lockdown-bis? ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht FEESTDAGEN 2021 LIGGEN REEDS OP DE LOER! De wettelijke feestdag 11 november nadert maar wat met de feestdagen in 2021? ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht GEEN TELEWERK MOGELIJK? DAN ATTEST VERPLICHT! In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020. ...

lees verder

Gerechtelijk Recht BENT U AL OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWE BEWIJSREGELS DIE VANAF 1 NOVEMBER 2020 VAN TOEPASSING ZIJN? Op 1 november 2020 is ons burgerlijk bewijsrecht veranderd, dit voornamelijk met de bedoeling om de zaken te verduidelijken en beter te definiëren, in te spelen op technologische evoluties en om knelpunten aan te pakken. ...

lees verder

Bouwrecht BLOKDOWN 2.0: ALGEMENE VERGADERING VANUIT ONS KOT? De langgevreesde tweede lockdown is een feit. Is het nog mogelijk om een fysieke algemene vergadering te houden met meer dan 4 personen, gelet op het samenscholingsverbod? ...

lees verder

Fiscaal recht EEN ADVOCAAT BIJ UW FISCALE CONTROLE: WEL EEN OPTIE, MAAR GEEN RECHT Heeft u tijdens een fiscale controle het recht om u te laten bijstaan door een advocaat, gelet op de mogelijke strafrechtelijke gevolgen ervan? ...

lees verder

Familierecht TWEE MEEMOEDERS VOOR ÉÉN KIND ? SALOMONSOORDEEL GEWENST ! Wanneer twee wensouders kiezen voor een medisch begeleide voortplanting, kan de partner van de moeder het kind als meemoeder erkennen. Wat als hun relatie nadien misloopt? En wat als de nieuwe partner van de moeder het kind opeens erkent? ...

lees verder

BEST UW SPAMFOLDER EVEN CHECKEN De kans bestaat dat onze emailberichten in uw spamfolder terechtkomen. Gelieve uw spamfolder te controleren. ...

lees verder

Strafrecht TEST MET LEUGENDETECTOR HERVAT SINDS DE CORONACRISIS Polygraaftesten liggen niet langer stil omwille van de coronacrisis. De testen werden hervat en gaan vergezeld van strenge COVID-19-veiligheidsvoorschriften. Welke rol vervult de advocaat tijdens deze test? ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht OPGEPAST! LOSLOPEND WILD Welke juridische mogelijkheden heeft u als automobilist wanneer u tegen een overstekend wild aanrijdt ? ...

lees verder

Verkeersrecht OPZIJ, OPZIJ OPZIJ – MAAK PLAATS, MAAK PLAATS, MAAK PLAATS – WE HEBBEN ONGELOFELIJKE HAAST! Na onder andere Duitsland, Luxemburg en Zwitserland heeft ook België het voorbeeld gevolgd van de reddingsstrook. ...

lees verder

Administratief recht GEEN EINDELOZE KANSEN MEER VOOR VERGUNNINGVERLENENDE BESTUREN OM TE REMEDIËREN NA EEN EERDERE VERNIETIGING DOOR DE RAAD VAN STATE Twee recente arresten van de Raad van State geven weer op welke wijze de Raad van State gebruik maakt van haar substitutiebevoegdheid en hoe het vergunningverlenend bestuur haar eigen appreciatiemarge uitholt wanneer zij er keer op keer niet in slaagt deugdelijke motieven naar voren te brengen. ...

lees verder

BIJKOMENDE VERPLICHTING IN KADER VAN UBO-REGISTRATIE Voortaan ook melding dat de informatie over de uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is ...

lees verder

Strafrecht SEKSUEEL GETINT BEELDMATERIAAL (VERDER) VERSPREIDEN ZONDER TOESTEMMING IS STRAFBAAR Het (verder) verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal is niet zo onschuldig als u in eerste instantie misschien zou vermoeden. ...

lees verder

TESTIMONIAL MR. MICHIEL BEUTELS Ons kantoor wenst Michiel Beutels veel succes met zijn nieuwe uitdaging aan de balie van Mechelen. ...

lees verder

Strafrecht DEADLINE UITVOERING KORTE GEVANGENISSTRAFFEN VERSCHOVEN NAAR 1 APRIL 2021 De impact van het coronavirus laat zich ook voelen op vlak van de strafuitvoering. ...

lees verder

Strafrecht UITEINDELIJK BEGUNSTIGDE? MAAK U KENBAAR Door de wet van 20 juli 2020 wordt nu ook de uiteindelijk begunstigde verplicht om inlichtingen te verstrekken aan de vennootschap of rechtspersoon waarvan hij de uiteindelijk begunstigde is. ...

lees verder

Strafrecht PARKET ZET MEER IN OP STRAFRECHTELIJK UITVOERINGSONDERZOEK Werd u door een strafrechtbank definitief veroordeeld tot een geldboete en/of verbeurdverklaring en tot de gerechtskosten, dan talmt u best niet te lang voor het afbetalen van deze schuld. ...

lees verder

Administratief recht OPNIEUW WIND IN DE WIEKEN... Decreetgever houdt de met het Unierecht strijdig bevonden Vlaamse milieuvoorwaarden voor windturbines voor drie jaar in stand ...

lees verder

Familierecht EEN MEEMOEDER OF MEER-MOEDERSCHAP: IS EEN NIEUWE ADOPTIE NOG MOGELIJK? Voor 2015 kon de afstamming van de meemoeder enkel door adoptie komen vast te staan. Bij een relatiebreuk bemoeilijkt dit een tweede adoptie voor de nieuwe partner van de moeder. ...

lees verder

MONDMASKERS OOK VERPLICHT IN RECHTBANK De verplichting om mondmaskers te dragen geldt sinds deze week ook in de rechtbanken. ...

lees verder

Familierecht M/V/X - LANGE WEG NAAR MEER GELIJKHEID ? In de geboorteakte staat de aanduiding “man” of “vrouw” vermeld, terwijl dit niet noodzakelijk overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit van die persoon. Het parlement heeft in 2017 nog een wet uitgevaardigd waardoor het mogelijk wordt de geboorteakte te wijzigen. ...

lees verder

Administratief recht TEGENWIND VOOR VLAAMSE WINDTURBINES In onze nieuwsbrief nr. 45 alarmeerden wij u al met het artikel “Bommelding bij Vlaamse windturbines”. ...

lees verder

LEGALCURE-EXPERTISE WERD GEWAARDEERD Via LegalCure hebben onze experts meer dan 100 mensen kunnen verderhelpen met hun corona-gerelateerde juridische vragen. We kunnen dan ook met enige fierheid van een succes spreken. ...

lees verder

Strafrecht PROBLEMEN BIJ VERBEURDVERKLARING VAN EEN ONROEREND GOED TEN BELOPE VAN EEN BEPAALDE GELDSOM De rechtspraktijk ondervindt recent moeilijkheden over de interpretatie van rechterlijke uitspraken die onroerende goederen verbeurd verklaren ten belope van een bepaalde geldsom. ...

lees verder

Administratief recht NIEUWE PUBLICATIE MR. JORIS GEBRUERS Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu (S.T.O.R.M. 2020/1, 8/01-8/04) een nieuw artikel, getiteld: "Bouwheer, blijf op uw erf! Of toch niet?". ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht ZIJN DE MB’S VAN 19 MAART EN 3 APRIL 2020 WEL VAN TOEPASSING? Conform een besluit van de minister van Economie van 19 maart 2020 (BS 20 maart 2020), werd de verplichte terugbetaling van pakketreizen door reisorganisaties ingevolge een annulering omwille van het coronavirus opgeschort. ...

lees verder

Administratief recht NIEUWE EXAMENKANS NA DATALEK Ingevolge de coronamaatregelen gebeurden een heel aantal examens en evaluaties in het hoger onderwijs digitaal. ...

lees verder

Administratief recht ANDERHALVE METER VOOR MEETKUNDE, EEN QUARANTAINE VOOR FRANS ÉN EEN LOCKDOWN VOOR ENGELS: HOE EVALUEREN IN CORONACRISIS ? De gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs en secundair onderwijs zijn ongezien. De scholen bleven enkel open voor de opvang van de kinderen. ...

lees verder

Strafrecht LOCKDOWNGEWELD – BLIJF UIT MIJN KOT Sinds 2013 bestaat reeds de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen bij huiselijk geweld. Doorheen de jaren steeg de toepassing gestaag. ...

lees verder

Gerechtelijk Recht DE DIGITALE VOLMACHT IN CORONATIJD De wetgever wil justitie en het notariaat zoveel mogelijk laten verder werken tijdens de coronacrisis en dit in veilige omstandigheden en conform de vereiste social distancing.
Dat vraagt tal van aanpassingen in het Gerechtelijk Wetboek en de Wet op het notarisambt.
...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht IK WORD ONTSLAGEN! EN NU? Een bekende keten van schoenwinkels deed het al, andere bedrijven denken eraan en een Belgische luchtvaartmaatschappij kondigde aan het te zullen doen: werknemers ontslaan!
Kan dat zomaar? En waar staat u als werknemer als u getroffen wordt door de te verwachten ontslaggolf? Een korte samenvatting van aandachtspunten. ...

lees verder

GEVACO GIDST U UIT UW KOT - PRIVATE In deze surreële tijd waarbinnen alles anders verloopt dan normaal, zijn wij uw gids en bieden wij u, ieder binnen zijn vakgebied, oplossingen op maat aan. Wij zijn er klaar voor. U ongetwijfeld ook. Samen uit ons kot! ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF De Ministerraad heeft op 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Wat houdt dit in? Wie heeft hier recht op? Hoe kan het worden aangevraagd? En tot wanneer kan het worden aangevraagd? Allemaal vragen die hieronder worden beantwoord.

...

lees verder

Familierecht WAT GEBEURT ER ALS U MORGEN IN HET ZIEKENHUIS BELANDT EN U ZELF GEEN BESLISSINGEN MEER KAN NEMEN? EEN ZORGVOLMACHT KAN EEN OPLOSSING BIEDEN! Facturen betalen, een huis verhuren, een zaak laten draaien … allemaal handelingen die vanzelfsprekend lijken. Tot het noodlot toeslaat en u omwille van het coronavirus opgenomen dient te worden in het ziekenhuis zonder contact met de buitenwereld. In dit geval kan een zorgvolmacht u in staat stellen om uw vermogen in goede, vertrouwde handen na te laten. ...

lees verder

GEVACO GIDST U UIT UW KOT - BUSINESS In deze surreële tijd waarin alles anders verloopt dan normaal, zijn wij uw gids en bieden wij u, ieder binnen zijn vakgebied, oplossingen op maat aan. Wij zijn er klaar voor. U ongetwijfeld ook. Samen uit ons kot! ...

lees verder

Fiscaal recht ONGRONDWETTIGHEID VAN HET ONBELAST BIJVERDIENEN: EINDE IN ZICHT Tot 31 december 2020 kan iedereen die werkt als zelfstandige of werknemer in hoofdberoep, of die is gepensioneerd, 6 250,00 euro “onbelast” occasioneel bijverdienen. ...

lees verder

CORONA - WIST JE DAT... Ik heb een zaak lopen bij de Rechtbank. Maar wat gebeurt daar nu mee in deze coronacrisis?

...

lees verder

Administratief recht HOGER ONDERWIJS TIJDENS CORONACRISIS – NOG WAT LANGER OP KOT? Kunnen de examens nog doorgaan? Gebeuren de voorgeschreven mondelinge of schriftelijke examens nu op afstand? En vooral, kan ik nog afstuderen in juni? ...

lees verder

Verkeersrecht DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP HET WEGVERKEER Wat als het keuringsattest van mijn voertuig is verlopen ? Kan mijn rijbewijs nog onmiddellijk ingetrokken worden? ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM UW STATUTEN TE WIJZIGEN? Nu het economische leven op een lager pitje draait, is dit hét moment voor een doordachte statutenwijziging, die vele voordelen kan bieden. ...

lees verder

GRATIS WEBINAR NIEUWE SPELREGELS IN B2B-RELATIES op 27.05.2020 om 19u00 Ingevolge de door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van Covid-19 heeft het reeds eerder geplande avond-seminarie op woensdag 22 april 2020 geen doorgang kunnen vinden.

...

lees verder

Ondernemingsrecht BREAKING – TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN DOOR NIEUW KONINKLIJK BESLUIT De Belgische regering gaat nog verder in het beschermen van ondernemingen met KB nummer 15 van 24 april 2020. Wij leggen het voor u uit! ...

lees verder

Ondernemingsrecht WORDT UW HYPOTHECAIRE VOLMACHT NAAR EFFECTIEVE HYPOTHEEK OMGEZET OMWILLE VAN BETALINGSUITSTEL? Bij veel Belgische bedrijven hakt de coronacrisis er stevig op in. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hier betalingsmoeilijkheden mee gepaard gaan. Welke houding nemen banken, bij wie een krediet werd afgesloten, op dat vlak aan? ...

lees verder

Vennootschapsrecht HOE EEN ALGEMENE VERGADERING ORGANISEREN TIJDENS DE CORONACRISIS? Kan een vennootschap nog een algemene vergadering houden? En op welke wijze kan dit nog?   ...

lees verder

Administratief recht GEEN VERDERE VERTRAGING BIJ DE BEHANDELING VAN UW OMGEVINGSAANVRAAG Ook al slaat het coronavirus wereldwijd hard toe en werd het sociaal en economisch leven in een mum van tijd gereduceerd tot het hoogst noodzakelijke, haar impact op het Vlaams Omgevingsrecht en meer specifiek de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planinitiatieven, lijkt beperkt te blijven. ...

lees verder

Huur en onroerend goed WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS OP HANDELSHUUR ? Moet ik als huurder nog huur betalen nu ik mijn zaak niet kan uitbaten in het gehuurde handelspand? Is het niet-betalen van de huur door mijn huurder een reden voor ontbinding van het contract? ...

lees verder

Ondernemingsrecht GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO): IS DAT IETS VOOR MIJN ONDERNEMING? Wanneer de tijdelijke “coronasteunmaatregelen” uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht WAT MET FEESTDAGENLOON TIJDENS DE CORONACRISIS ? Paasmaandag is reeds verstreken en binnenkort komen er weer enkele feestdagen aan, zoals 1 mei (Dag van de Arbeid), Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart (21 mei) en Pinkstermaandag (1 juni 2020). Tijdens de coronacrisis is de arbeidsovereenkomst van heel veel werknemers geschorst omwille van overmacht (corona) en zijn er veel werknemers ziek. Moet u als werkgever dan ook feestdagenloon betalen? ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht HELP, MIJN ONDERNEMING VERKEERT IN MOEILIJKHEDEN! Naast de tijdelijke steunmaatregelen inzake sociale zekerheid en fiscaliteit die werden genomen door de federale en regionale regeringen zullen bedrijven verplicht worden om ook andere maatregelen te overwegen en te nemen om te kunnen overleven. Wat kan u dan als ondernemer met personeel doen? ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht LET’S TELE-WORK! Wat als straks het normale leven weer hervat? Zal u als werkgever nog steeds de mogelijkheid geven aan uw werknemers om te telewerken? Zal de werknemer nog langer recht hebben om te telewerken? En hoe zit dat dan juridisch allemaal? ...

lees verder

Strafrecht CORONA EN STRAFPROCESRECHT De coronaepidemie blijft niet zonder invloed op de strafprocedure. ...

lees verder

Strafrecht BEWIJS-EN VERJARINGSPROBLEMATIEK IN OUDE ZEDENZAKEN Ons kantoor was recent in de gelegenheid om een slachtoffer (hierna SLO) van een zedenzaak bij te staan n.a.v. feiten die zich voordeden in de periode 2005-2007, lang geleden dus. ...

lees verder

Huur en onroerend goed WAT MET WONINGHUUR IN TIJDEN VAN CORONA? Waar wordt u als huurder of verhuurder van een woning in tijden van corona allemaal mee geconfronteerd? Wij leggen het u uit. ...

lees verder

GREAT WORK! Veel dank aan ons team van secretaresses en ondersteunend personeel ! ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW NV TE WIJZIGEN? Nu het economische leven op een laag pitje draait, kan er ruimte vrijkomen om werk te maken van een doordachte statutenwijziging, die vele voordelen kan bieden. ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW BV TE WIJZIGEN? U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024.   ...

lees verder

Huur en onroerend goed BLOKDOWN: SYNDICI EN MEDE-EIGENAARS BLIJF (NOG STEEDS) IN UW KOT De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de COVID-19-pandemie raken de gehele bevolking. Net als alle Belgen zullen ook syndici en (mede-)eigenaars van appartementen in hun kot moeten blijven. Welke gevolgen heeft dit nu voor de algemene vergadering van de mede-eigenaars? Kunnen er nog steeds dringende werken worden uitgevoerd aan de mede-eigendom? Wat met het mandaat van de syndicus? ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW VZW TE WIJZIGEN? U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024. ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW CV TE WIJZIGEN? U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024. ...

lees verder

Strafrecht WAAR GAAN DE “CORONABOETES” JUIST OVER EN WAT IS HUN WETTELIJK KADER? Welk risico loop ik als ik tegen de richtlijnen die door de regering worden uitgevaardigd zondig? Hoe hoog lopen de boetes op? Wat als ik een tweede keer tegen de lamp loop? ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht WAT ALS MIJN GEPLANDE REIS NIET DOORGAAT EN KAN IK DE AANGEBODEN “VOUCHER” WEIGEREN? Reizigers die een zogenaamde pakketreis, zijnde vlucht + verblijf hebben geboekt, zijn beschermd door de Wet Reisovereenkomsten en krijgen in principe hun betaalde reis terugbetaald binnen de 14 dagen

Met twee Ministeriële Besluiten legde de Regering echter aan reizigers de “verplichting” op de “reisvouchers” te aanvaarden. Is dit wettelijk of niet? Kan ik er iets tegen ondernemen? ...

lees verder

LEGALCURE: UW JURIDISCH ADVIES IN CORONATIJDEN Ook als u niet ziek wordt, kan het coronavirus u treffen.

...

lees verder

Fiscaal recht MISSCHIEN NU UW (BEURSGENOTEERDE) AANDELEN SCHENKEN ? Door de coronacrisis hebben de beurzen enorme klappen gekregen. De waarde van de overgrote meerderheid van de aandelen is sterk gekelderd. ...

lees verder

Familierecht HOE MOET IK ALS GESCHEIDEN OUDER HET VERBLIJF VAN MIJN KINDEREN REGELEN TIJDENS DE CORONACRISIS? Telewerken. Begeleiden van kinderen bij schoolwerk. Huishouden doen zonder poetshulp. De coronamaatregelen hebben het stressniveau in vele gezinnen enorm de hoogte ingejaagd. Bij gescheiden ouders hebben deze maatregelen vaak voor nog meer onrust gezorgd, omwille van vragen over de verblijfsregeling. Mogen of moeten de kinderen wel nog van de ene naar de andere ouder gaan? ...

lees verder

Contractenrecht COVID-19: OVERMACHT OF ONMACHT? Wat als mijn onderneming ernstige moeilijkheden ervaart met het nakomen van contractuele verplichtingen, of dat het nakomen van deze verplichtingen zelfs onmogelijk wordt ten gevolge van (maatregelen die getroffen werden tegen) het coronavirus? ...

lees verder

Fiscaal recht CORONA: uitstel voor het indienen van aangiftes en uitstel van betaling – steunmaatregelen De fiscus heeft een aantal beslissingen genomen ter verlichting van de fiscale verplichtingen van de burgers en de vennootschappen. ...

lees verder

Wettelijke analyse van maatregelen coronavirus voor advocatuur Vandaag is het MB van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ...

lees verder

Administratief recht Onteigening? Kan ik advocaten- en landmeterskosten recupereren? De overheid kan u onder welbepaalde voorwaarden onteigenen. Eerst zal zij wel moeten proberen een minnelijke regeling te bekomen. ...

lees verder

Administratief recht Buurman, wat doet u nu? - kan ik tijdens bouwwerken (tijdelijk) eigendom buren betreden? De situatie waarbij iemand kortstondig gebruik maakt van andermans perceel, om bouwwerken op het eigen perceel te kunnen uitvoeren, is bekend. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht CORONA – Mogelijke oplossingen voor de werkgever? Als werkgever heeft u een aantal mogelijkheden: ...

lees verder

Administratief recht (Huis)dieren in beslag genomen? Handel snel! Uit cijfers die werden bekendgemaakt door de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn, dhr. Ben Weyts (N-VA), blijkt dat er in 2019 dubbel zoveel dieren in beslag zijn genomen in vergelijking met het jaar voordien. ...

lees verder

Bouwrecht Tariferingsbureau voor de bouwsector treedt eindelijk in werking De Wet Peeters voorziet daarenboven in een tariferingsbureau “Bouw”, die tot taak heeft het vaststellen van de premie en de voorwaarden waaronder een bouwpartner verzekerd kan worden. Tot voor kort was het tariferingsbureau voor de bouwpartners echter een vaag begrip. ...

lees verder

Bouwrecht Opnieuw meer waarborgen voor mede-eigenaars bij de afbraak en/of heropbouw van appartementsgebouw De wetgever voorziet sinds 01.01.2019 in nieuwe samenlevingsregels in een appartementsgebouw. ...

lees verder

Vacature receptionist(e) Gevaco Advocaten geldt als één van de eerste advocatenassociaties in Limburg. Reeds 60 jaar lang adviseren en behartigen wij de belangen van een nationaal en internationaal cliënteel van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
Momenteel zijn we actief op zoek naar een meertalige receptionist(e) (M/V).
...

lees verder

Verkeersrecht Begrip “deelneming aan het verkeer” onder de loep van het Hof van Justitie U herinnert zich wellicht nog het carnavalsdrama in Aalst waar in de nacht van 22 op 23 februari 2004 een brand ontstond in een opslagplaats. Na de carnavalsstoet, parkeerde men de tractor die de praalwagens getrokken had in de opslagplaats, waar deze – wegens een oververhitte alternator – enkele uren later vuur vatte. ...

lees verder

Het Goederenrecht 2.0 In het dagelijkse leven hebben we voortdurend te maken met het goederenrecht.
Het bevat de regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal enz.
...

lees verder

Contractenrecht Ik ontbind mijn contract maar de rechter laat het herleven! Zowel het wetsvoorstel van 3 april 2019 tot invoeging van Boek 5 : “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek als de Richtlijn Consumentenkoop 2019 voorzien naast de gerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten en de ontbinding door toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding een derde wijze waarop een wederkerige overeenkomst kan worden ontbonden m.n. door een ontbinding op kennisgeving of een ontbinding op verklaring (art. 16.1 Richtlijn Consumentenkoop 2019). ...

lees verder

Vennootschapsrecht De dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn nu al van toepassing ! Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort W.V.V.) is voor alle vennootschappen in werking getreden op 1 januari 2020.
De bestaande vennootschappen hebben tot uiterlijk 1 Januari 2024 om hun statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen en indien nodig, te kiezen voor een nieuwe vennootschapsvorm.
...

lees verder

Vennootschapsrecht Elke vennootschapsvorm moet rekening houden met de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort W.V.V.) is voor alle vennootschappen in werking getreden op 1 januari 2020. ...

lees verder

Vennootschapsrecht De statutaire zetelleer maakt zijn intrede in België Op 1 januari 2020 kon men niet enkel de intrede van een nieuw decennium vieren maar ook de toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.). De inwerkingtreding ervan dateert van 1 mei 2019 en voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2023. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) heeft het vroegere Wetboek van Vennootschappen vervangen. ...

lees verder

Sportrecht Sportcodex 2020 Sportrecht evolueert razendsnel. Wat mag u
verwachten in de nieuwste en 10e editie
van de Sportcodex?

...

lees verder

Huur en onroerend goed Wordt het opzettelijk en herhaald verzuimen huurgelden te betalen binnenkort strafrechtelijk beteugeld? Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn huur opzettelijk en herhaaldelijk niet betaalt, maar dan alleen in de gevallen waarin de schuldenaar te kwader trouw handelt, met name wanneer hij een goed huurt wel wetende dat hij de huur niet zal kunnen betalen. ...

lees verder

Strafrecht Beslag op voertuig door douane op basis van kenteken nu ook nietig verklaard door beslagrechter De beslagrechter te Antwerpen heeft op 3 oktober 2019 uitspraak gedaan waarbij een bewarend beslag nietig werd verklaard dat gelegd werd door de ambtenaren van douane en accijnzen op een voertuig na vaststelling dat de houder van het kenteken van dat voertuig nog penale schulden had en de houder van het kenteken en de eigenaar van het voertuig onderscheiden personen waren. ...

lees verder

Strafrecht Strafrechtelijke bepalingen AWDA afgestemd op PIF-richtlijn ter bestrijding van EU-fraude Recent werd de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA) gewijzigd vanuit de noodzaak om deze wet beter af te stemmen op de vereisten van de PIF-richtlijn. ...

lees verder

Administratief recht Antwerps quadverbod van de baan ? Stad Antwerpen had in een aanvullend verkeersreglement een verbod opgelegd op het gebruik van quads voor het ganse grondgebied van de stad, met uitzondering van de gewestwegen. ...

lees verder

WARMATHON BERINGEN! Wij waren er weer bij GEVACO op het grootste, meest solidaire sport-event van Vlaanderen ...

lees verder

DE WARMSTE WEEK De GEVACO-actie een "Warm hart voor mama's" heeft een bedrag van maar liefst 3.665,70 EUR opgebracht ! ...

lees verder

Contractenrecht Contractweigering in B2B-relaties Het VBO heeft zich meermaals en terecht kritisch uitgelaten over de wet van 09.04.2019.
In een artikel van Anneleen Dammekes van 03.12.2019 (bron : Jubel) vestigt deze auteur terecht de aandacht op het gegeven dat deze wet een revolutie ontketent in het contractenrecht door op een zeer ingrijpende manier in te breken in de contractvrijheid tussen ondernemingen...
...

lees verder

Het nieuwe bewijsrecht Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De gemoderniseerde bewijsregels komen in Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, vooral om de zaken te verduidelijken en beter te definiëren, in te spelen op technologische evoluties en knelpunten aan te pakken. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de uitbreiding van het vrij bewijsstelsel. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Het moet niet altijd een radijs zijn. Het “Groentenarrest” kwam recent weer in de belangstelling naar aanleiding van een radioprogramma op de openbare omroep waar een dame haar beklag deed over het feit dat zij niet werd vergoed voor de schade die zij opliep, nadat zij in een supermarkt in de groentenafdeling over een radijs was uitgegleden.

...

lees verder

Ondernemingsrecht GEVACO informeert: Wetswijzigingen economisch recht (VIDEO) In het economisch recht werden er recent enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd, die onder meer betrekking hebben op de misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. ...

lees verder

Administratief recht Nieuwe adem voor de milieustakingsvordering? Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 10/10/2019 de afschaffing van het substitutierecht voor inwoners van gemeenten ongrondwettig verklaard. Door die afschaffing werd het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu op onaanvaardbare wijze beknot. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Bewijswaarde van de aanvaarde factuur in het licht van het nieuw Burgerlijk Wetboek Met de invoering van het vernieuwde ondernemingsrecht bij wet van 15 april 2018 werd onder meer het ondernemingsbewijs gemoderniseerd. Ik verwijs hiervoor naar mijn uiteenzetting hierover in Nieuwsbrief 45. Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende de invoeging van Boek 8 "Bewijs" in het nieuw Burgerlijk Wetboek zet deze hervorming verder. ...

lees verder

Strafrecht Aanvraag compensaties fipronilcrisis in te dienen ten laatste op 16.12.2019 De landbouwsector m.i.h.b de kippenteelt werd ons land in de zomer van 2017 zwaar getroffen door de Fipronilcrisis. Ingevolge de desinfectie van de kippenstallen tegen de bloedluis met een verkeerd product werden de stallingen en producten gecontamineerd en niet langer geschikt voor consumptie. Bepaalde stallingen werd verzegeld en dieren/productie werden vernietigd met zware financiële verliezen tot gevolg.

...

lees verder

Strafrecht De ene voyeur is de andere niet U kon reeds in onze eerdere bijdrage lezen dat bij wet van 1 februari 2016 een nieuw misdrijf boven het doopvont werd gehouden: voyeurisme. ...

lees verder

Contractenrecht Gecamoufleerd schadebeding is een absoluut nietig dwangsombeding Op 15.10.2012 koopt een gerenommeerd deurwaarderskantoor een groot kantoorgebouw met aanhorigheden in opbouw voor een bedrag van 1.550.000 EUR.

Het gebouw is op het ogenblik van de akte gebruiksklaar....
...

lees verder

Huur en onroerend goed Een rookmelder: vanaf 1 januari 2020 verplicht voor elke woning Om de brandveiligheid in Vlaanderen te verbeteren verplicht het Vlaams parlement dat elke woning vanaf 1 januari 2020 met één of meer rookmelders of met een branddetectiesysteem uitgerust moet zijn. Wanneer niet voldoende rookmelders geïnstalleerd zijn, wordt uw woning als niet-conform beschouwd. Bij verhuur van de woning kan dat leiden tot verplichte aanpassingswerken en/of een schadevergoeding aan de huurder. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten Ondernemingen die niet voor onaangename verrassingen willen staan, besteden best voldoende aandacht aan hun algemene voorwaarden.
Enerzijds moeten zij de consument voldoende informeren over bedingen die afwijken van het suppletief recht. Anderzijds moeten zij erover waken dat deze bedingen inhoudelijk niet in strijd zijn met de bedingen uit de zwarte lijst, noch een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen creëren.
We illustreren dit aan de hand van een concreet voorbeeld. ...

lees verder

Administratief recht Steden en gemeenten: een bestuurlijke aanpak als extra troef in de strijd tegen (grensoverschrijdende) georganiseerde criminaliteit Recente nieuwsberichten laten er geen twijfel over bestaan, Belgische gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met (grensoverschrijdende) georganiseerde criminaliteit. Almaar vaker worden Limburgse en andere Belgische gemeenten geconfronteerd met onder andere criminele motorclubs, wiettelers en stortingen van het afval van drugslabs. ...

lees verder

Fiscaal recht Het voordeelverschil tussen de geïntegreerde woonbonus en de verlaging van de registratierechten Uit verscheidene cijfers blijkt dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Nog nooit werden er meer huizen en appartementen verkocht dan in 2019. Fiscaal wordt dit verlangen in Vlaanderen ingewilligd door de door de geïntegreerde woonbonus. Het bezitten van een woning wordt op deze manier gestimuleerd. Vanaf 1 januari 2020 zou, volgens het nieuwe regeerakkoord, het voordeel worden verschoven van het ‘bezitten’ naar het ‘verwerven’ van een woning.... ...

lees verder

Verkeersrecht Het alcoholslot De rechter kan voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2018 de plaatsing van het alcoholslot opleggen. ...

lees verder

Onderwijsrecht GEVACO in de praktijk: Betwisting examenresultaten onderwijs. (VIDEO) Vaak worden de resultaten van examens betwist. Het is mogelijk deze uitslag te betwisten. Gevaco advocaten zet voor u de nodige stappen op een rij. ¨
Mr. Philippe Dreesen legt uit. ...

lees verder

Bouwrecht BTW-bouwaangifte voor de bouwheer is vernieuwd: Aangifte is eenvoudiger en zal in de toekomst digitaal gebeuren Na de bouw of verbouwing van een pand met bouwvergunning bent u verplicht een btw-bouwaangifte in te dienen. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Mr. Karen Kelchtermans erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Sedert 26.09.2019 is mr. Karen Kelchtermans erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Deze beslissing werd genomen door de Federale Bemiddelingscommissie. Wij wensen mr. Kelchtermans van harte te feliciteren met deze benoeming. ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET UBO-REGISTER : VANDAAG DEADLINE VOOR REGISTRATIE! Vandaag is het de laatste dag voor bestaande vennootschappen, vzw’s en andere juridische constructies om hun uiteindelijke begunstigden te registeren in het UBO-register. ...

lees verder

Strafrecht Is het livestreamen van strafbare feiten op zichzelf een strafbaar feit? Op 24.09.2019 werd in Riemst een man gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn partner. De politie was snel in actie kunnen komen, nu de man de feiten had gefilmd en live had gedeeld of beter “gestreamd” via Facebook.

...

lees verder

Nieuwsbrief Avolink, themanummer "bemiddeling" Mr. Jan Swennen, voorzitter van het advocatennewerk Avolink. verzorgde de intro van het themanummer "bemiddeling".
De link naar de volledige tekst vindt u hier. ...

lees verder

Verkiezingen Balie Limburg – Mr. Valerie Ghysen verkozen als voorzitter Conferentie Jonge Balie Limburg De verkiezingen van 26 mei 2019 zijn al even geleden, maar vlak voor de zomer hebben nog andere – minstens even belangrijke verkiezingen – plaatsgevonden. Jaarlijks worden in juni immers binnen de verscheidene Vlaamse balies de Raden van Orde en de Conferenties Jonge Balie verkozen. ...

lees verder

Familierecht Onderhoudsbijdrage voor meerderjarige studerende kinderen Heden ten dage volgen meer en meer jongeren een hogere opleiding. Economische en maatschappelijke omstandigheden maken dat, na het beëindigen van een eerste opleiding, steeds vaker nog een specialisatiejaar of zelfs een volledig nieuwe opleiding wordt gevolgd. Aangezien de wet zelf geen maximum leeftijdsgrens van het kind voorop stelt, rijst hierbij uiteraard de vraag hoe lang de ouders onderworpen blijven aan hun onderhoudsplicht ten aanzien van hun kinderen. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Het statuut van een tuin en het dakterras Een kandidaat-koper van een appartement op het gelijkvloers dat grenst aan een tuin, of op de hoogste verdieping, omgeven door een ruim dakterras, doet er goed aan de statuten van de appartemensmede-eigendom aandachtig te lezen. ...

lees verder

Administratief recht Buurtwegenproblematiek: een straatje zonder eind De Buurtwegenwet werd 178 jaren geleden ingevoerd om inwoners de mogelijkheid te geven om verbindingswegen, die bestonden naast de voormalige provinciale wegen, te laten gebruiken. Het doel van deze buurtwegen was het vergemakkelijken van het lokaal verkeer richting de dorpskernen, kerken en akkers. ...

lees verder

Onderwijsrecht Wees bedachtzaam bij de keuze van een handelsnaam Bij het opstarten van een onderneming is het belangrijk om even stil te staan bij de keuze van een handelsnaam. ...

lees verder

Administratief recht De opmars van het GBOL-beginsel als grondslag voor schadevergoeding Dit stukje bespreekt de toepassing van het GBOL-beginsel als grondslag voor een procedure in schadevergoeding bij de burgerlijke rechter. De afkorting GBOL staat voor ‘gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten’. Uit een analyse van de recente (lagere) rechtspraak blijkt dat dit beginsel de laatste tijd sneller wordt aanvaard om een bestuur te veroordelen tot een schadevergoeding. ...

lees verder

Bouwrecht Een verzekerd man is er twee waard: Wet Peeters II voor alle intellectuele beroepen binnen de bouwwereld Sinds 1 juli 2019 heeft de wetgever een nieuwe verplichte verzekering in het leven geroepen, met name de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Bent u reeds in orde? Een verzekerd man is er twee waard! ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Werken in de warmte In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. Vanaf hoeveel graden mag een werknemer niet meer werken? Wat moet een werkgever doen bij te warm weer? Welke preventieve maatregelen moet een werkgever nemen? Hierna een overzicht. ...

lees verder

Strafrecht Het lot van de onmiddellijke aanhouding in een procedure op verzet Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om na de beslissing tot veroordeling te vorderen dat de beklaagde onmiddellijk dient te worden aangehouden. ...

lees verder

Familierecht De zorgvolmacht Een zorgvolmacht is een volmacht die een bekwaam persoon (lastgever) verleent aan een andere persoon (lasthebber) om, met het oog op een latere periode waarin men geen besef meer heeft van de gevolgen van zijn beslissingen, die persoon toe te laten welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen (beheer van gelden, betalen van rekeningen). ...

lees verder

Familierecht Onderhoudsbijdragen: objectief en transparant De wetgever zoekt voortdurend naar manieren om onderhoudsbijdragen van ouders ten aanzien van hun kinderen meer objectief en transparant te berekenen. ...

lees verder

Administratief recht Rechtsbescherming na de toelatingsproef geneeskunde of tandheelkunde Wie droomt van een carrière als arts of tandarts, moet noodgedwongen deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen. Dit wordt elk jaar in juli georganiseerd. De kandidaat dient te slagen en vervolgens gunstig gerangschikt te zijn om zich te kunnen inschrijven voor de opleiding geneeskunde of tandheelkunde. ...

lees verder

Strafrecht Grondwettelijk Hof komt de verdediging tegemoet in de beroepstermijn Artikel 203, § 1 Sv. schendt het gelijkheidsbeginsel en het recht van verdediging in zoverre het, wanneer de procureur des Konings tussen de 20e en 30e dag van de beroepstermijn hoger beroep instelt tegen een vonnis op tegenspraak gewezen, voor de beklaagde niet voorziet in eenzelfde bijkomende termijn van 10 dagen. ...

lees verder

Ondernemingsrecht SEMINARIE: "Algemene Voorwaarden" 25 september 2019 Nieuwe wetgeving noopt u tot herziening en aanpassing van uw algemene voorwaarden. GEVACO advocaten organiseert hierover op 25 september 2019 een avondseminarie.
...

lees verder

Verkeersrecht Beslag op het voertuig door openstaande schulden van de titularis van het kenteken ? Is beslag op het voertuig van de eigenaar wegens openstaande schulden van de titularis van het kenteken mogelijk? Ingevolge de programmawet van 25.12.2016 kunnen vanaf 01.01.2017 niet alleen openstaande schulden van de eigenaar maar ook openstaande schulden van de titularis van het kenteken aanleiding zijn voor een beslag van het voertuig, eventueel gevolgd door de verkoop van de wagen. ...

lees verder

Administratief recht NEWSFLASH: Grondwettelijk hof verstrengt verkavelingsvergunningsplicht De ‘verkavelingsvergunningsplicht’ vormt de laatste jaren een hot topic in het omgevingsrecht. ...

lees verder

Huur en onroerend goed HAMSTERHUREN: HAMSTER UW HUUR OM UW DROOMWONING AAN TE KOPEN Ondanks dat de woonrente tegenwoordig bijzonder laag ligt, kan de prijs van een nieuwbouwwoning hoog oplopen. Jonge koppels, starters of alleenstaanden hebben vaak moeite het nodige startkapitaal bij elkaar te sparen om een nieuwe woning aan te kopen.

Hamsterhuren is een nieuw concept dat aan populariteit wint. Maar wat houdt hamsterhuren precies in? ...

lees verder

Verkeersrecht Wijzigingen Wegcode In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 zijn een aantal wijzigingen op de Wegcode gepubliceerd.
Concreet betreft dit de Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren, ...

lees verder

Ondernemingsrecht Verkoop van autovoertuigen aan consumenten vanaf 01.11.2019 in belangrijke mate gewijzigd Professionele verkopers van autovoertuigen aan consumenten weten dat onder meer de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen aan consumenten sedert het jaar 2000 essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden moesten bevatten zoals opgelegd door het K.B. van 9 juli 2000.

...

lees verder

Ondernemingsrecht De inhoud van algemene voorwaarden: de introductie van de imprevisieleer in het Belgisch recht In een recent artikel benadrukte mr. Van Thienen reeds het belang van het gebruik van sluitende algemene voorwaarden: https://tinyurl.com/yxo8hbot
Met de publicatie van het nieuwe voorontwerp van wet van 30 maart 2018 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van Boek 5 “Verbintenissen” werd er vorm gegeven aan de belangrijke wijziging van ons verbintenissenrecht.
...

lees verder

Strafrecht GEVACO in de praktijk: aanpassing strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (VIDEO) De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen werd gewijzigd. Bekijk in deze video wat de praktische gevolgen daarvan zijn. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Het optimalisatiedecreet, een nieuw woningkwaliteitsdecreet Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het optimalisatiedecreet goed, dewelke een verbeterde methode invoert voor de woningkwaliteitsbewaking. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Battle of forms Een battle of forms kan zich voordoen wanneer bij het sluiten van een overeenkomst beide partijen verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de ene firma een offerte verstuurt met op de achterzijde haar algemene voorwaarden en de andere firma een bevestiging van de offerte stuurt met haar eigen algemene voorwaarden. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Nieuwe spelregels voor B2B- relaties Op 21 maart laatstleden keurde het parlement een nieuwe wet goed die een aantal regels invoert voor relaties tussen ondernemingen en die wellicht een niet te onderschatten impact zal hebben op de bedrijfswereld. ...

lees verder

Bouwrecht De Vlaamse Regering Schafte op 1 Januari 2019 de vestigingswet af: kan iedereen nu een bouwbedrijf opstarten? Onder de vroegere vestigingswetgeving moest een ondernemer, op 2 mogelijke manieren, zijn beroepsbekwaamheid bewijzen. Het doel van de vestigingswet was dubbelvoudig : ten eerste het verzekeren van kwaliteit in de sector en ten tweede het beschermen van de consument.
Onder invloed en druk van de Europese Unie werd de vestigingswet afgeschaft, aangezien Europa de wetgeving strijdig vond met de vrijheid van ondernemen. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Nieuw vanaf 29 april 2019: verplichte vermelding bij de vrijstelling van prestaties In het kader van de jobsdeal treedt het nieuwe artikel 37/12 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten op 29 april 2019 in werking.

...

lees verder

Fiscaal recht VACATURE vennootschapsrecht/ fiscaal recht GEVACO ADVOCATEN zoekt een junior advocaat in het vennootschapsrecht en/of fiscaal recht. ...

lees verder

Administratief recht Belangrijke mededeling m.b.t. de beroepstermijn voor derden tegen een omgevingsvergunning: Niet enkel de gele bekendmakingsaffiche maakt melding van de termijn waarbinnen een beroep kan worden ingediend door derde-belanghebbenden. Ook het omgevingsloket geeft deze periode aan... ...

lees verder

Ondernemingsrecht Vergeet de kleine lettertjes niet: het belang van algemene voorwaarden Het belang van goede algemene voorwaarden wordt vaak onderschat. Hoewel het hebben van algemene voorwaarden wettelijk niet verplicht is, raden wij ten sterkste aan hier gebruik van te maken. De toepassing hiervan heeft namelijk tal van voordelen. ...

lees verder

Verkeersrecht Sedert 1 april 2019: opsporing van drugs in het verkeer via speekselanalyse Sedert 1 april 2019 wordt de (omslachtige) bloedproef na een positieve speekseltest eindelijk vervangen door een speekselanalyse. De politiediensten hanteren hiervoor het ‘Drug Intercept i2’ speekselafnameapparaat. Dit instrument zal een speekselstaal afnemen dat later door een erkend laboratorium onderzocht zal worden. ...

lees verder

Administratief recht Erfgenamen, opgelet voor bodemverontreiniging! Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de grond hiervoor verantwoordelijk zou zijn. De eigenaar kan bij de OVAM een vrijstelling aan, mits hij voldoet aan volgende voorwaarden. ...

lees verder

Contractenrecht langs elektronische weg gesloten contracten Artikel XII.15 WER voorzag dat een elektronisch afgesloten contract dezelfde rechtsgevolgen heeft als een op papier afgesloten contract.

Artikel XII.16 WER vermeldt een lijst van rechtshandelingen waarop artikel XII.15 niet kan toegepast worden.
Het betrof o.m. contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten. ...

lees verder

Administratief recht Grondwettelijk Hof sanctioneert het Omgevingsvergunningsdecreet – recht op toegang tot de rechter hersteld ! Met het belangwekkende arrest 46/2019 van 14 maart 2019 is het Grondwettelijk Hof overgegaan tot de vernietiging van enkele bepalingen uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: het Omgevingsvergunningsdecreet). De uitspraak van het Hof is principieel en vormt een bevestiging van het ‘recht op toegang tot de rechter’. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Aansprakelijkheid in de bouwsector: uiteenzetting voor Verzekeringsjuristen in het stadion van KRC Genk. Meester Kurt Smets en Karen Kelchtermans zullen op 4 april 2019 een uiteenzetting brengen omtrent “Aansprakelijkheid in de bouwsector”. In het stadion van KRC Genk zullen de Verzekeringsjuristen voor wie dit seminarie bedoeld is, uitleg krijgen over 3 topics.
...

lees verder

Strafrecht Wat te doen als slachtoffer van slagen of verwondingen ? Met grote regelmaat ontvangen wij op ons kantoor slachtoffers van slagen of verwondingen. Wij stellen al te vaak vast dat zij na de feiten niet accuraat handelden om hun rechten als slachtoffer te vrijwaren. Deze bijdrage heeft tot doel een checklist voor de slachtoffers aan te reiken. ...

lees verder

Ondernemingsrecht SOS wanbetalers Uit een rapport van Graydon in samenwerking met Unizo over het betaalgedrag bij 572 Vlaamse en Brusselse ondernemingen, blijkt dat 8 op de 10 ondernemers wordt geconfronteerd met laattijdige betalingen, en dat dit de ondernemingen wel 10 miljard euro per jaar kost. ...

lees verder

Fiscaal recht, Fiscaal recht, Fiscaal recht Mr. Henri Vandebergh spreker op uiteenzetting over stopzettingsmeerwaarden Mr. Henri Vandebergh werd gisteren 19 februari uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over stopzettingsmeerwaarden in het kader van de case studies-sessies georganiseerd door de Hogeschool PXL en het LVAB.
Is er sprake van een stopzettingsmeerwaarde wanneer een bedrijfsactief na de stopzetting van een eenmanszaak gedurende 10 jaar wordt verhuurd aan een vennootschap die de vroegere activiteit verderzet?
In welk jaar is de stopzettingsmeerwaarde belastbaar?... ...

lees verder

Fiscaal recht Kan de administratie nog een aanslag vestigen op naam van een vennootschap, wanneer de vereffening reeds werd gesloten? De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd, betrof de geldigheid van verschillende aanslagen lastens een vennootschap waarvan de vereffening reeds voordien werd gesloten. ...

lees verder

Deadline UBO-register verschoven naar 30.09.2019 Vennootschappen krijgen langer de tijd om hun aandeelhouders in het schrijven in het UBO-register. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Update – Inschrijving in Kruispuntbank der Ondernemingen In een voorgaand nieuwsbericht werd uw aandacht reeds gevestigd op het belang van een correcte en vooral volledige inschrijving van uw onderneming in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Indien u niet correct bent ingeschreven, of indien niet alle activiteiten van uw onderneming werden geregistreerd, loopt u het risico dat een vordering in het kader van een procedure voor de rechtbank onontvankelijk wordt verklaard.
...

lees verder

Fiscaal recht Noot onder GwH 5 juli 2018 (arrest nr. 88/2018) " Over het recupereren van BTW op erelonen van deurwaarders via de terugbetaling van gerechtskosten." Op 5 juli 2018 sprak het Grondwettelijk Hof een arrest uit met betrekking tot een problematiek die al sinds het onderwerpen van de gerechtsdeurwaarders aan de belasting over de toevoegde waarde gekend is, met name dat sommige btw-belastingplichtigen erin zouden kunnen slagen om tweemaal de btw op erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders te recupereren. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Taal van de factuur bij export en de nakende Brexit In juni 2016 informeerden wij u over de te hanteren taal bij grensoverschrijdende handelsbetrekkingen. Wij hebben uw aandacht gevestigd op het Vlaams decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik der talen, onder meer voor de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden.... ...

lees verder

Huur en onroerend goed Nieuwe spelregels tussen mede-eigenaars: gedaan met dwarsliggers Sinds 1 januari 2019 voorziet de wetgever in nieuwe samenleefregels in een appartementsgebouw, door een wijziging door te voeren van de wet op de gedwongen mede-eigendom.
Samenleven met verschillende mede-eigenaars kan soms moeizaam verlopen. Eigenaars die hun flat zelf bewonen staan in hun belangen vaak tegenover de eigenaars die hun appartement verhuren. De ene groep wil bijvoorbeeld graag een renovatie doorvoeren, terwijl de andere groep deze net wil tegenhouden wegens “onnodig en te duur”.... ...

lees verder

Fiscaal recht GEVACO SEMINARIE: De BBI voor de deur Gevaco Advocaten organiseert op 27 februari het seminarie "de BBI voor de deur". De bevoegdheden van de Bijzondere Belastingsinspectie zullen er onder de loep genomen worden. Wat mogen de inspecteurs? Wat mag /moet u als onderneming? Deze en andere vragen zullen voor u verder uitgeklaard worden. ...

lees verder

Familierecht Het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijk statuut van vennootschapsaandelen Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak en rechtsleer. In de huidige bijdrage gaan we niet verder in op de oude regeling.
De nieuwe wet van 22 juli 2018 – in werking getreden op 1 september 2018 – heeft het statuut van deze goederen en rechten uitgetekend aan de hand van drie krachtlijnen. ...

lees verder

Administratief recht Bemiddeling met overheden = aan te moedigen ! In milieuzaken, ruimtelijke ordening en stedenbouw (nu omgevingsrecht genoemd), ambtenarenzaken, onteigening, administratieve sancties, enz. zijn publiekrechtelijke personen meestal betrokken. ...

lees verder

Strafrecht Inbreuk op drugwetgeving vs. inbreuk op een andere wet: verschil in behandeling mogelijk Op 6 december 2018 heeft het Grondwettelijk Hof een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot inbreuken op de Drugwet. ...

lees verder

Familierecht Moet de beëindiging van een wettelijke samenwoning na één jaar opgelost zijn? Na de verbreking van een relatie komt het vaak voor dat een rechter maatregelen moet bevelen, ongeacht of de ex-partners nu voor het huwelijk, wettelijke samenwoning of feitelijke samenwoning als samenlevingsvorm gekozen hadden. ...

lees verder

Sportrecht Koerselaar en wereldburger Cyriel Coomans Sportjurist én wereldreiziger met een basketbal in zijn maag ...

lees verder

Huur en onroerend goed NIEUWE HUURWETGEVING VANAF 1 JANUARI 2019 - WAT VERANDERT ER? Eerder kondigden wij u de komst van een Vlaams decreet inzake huur al aan. Dit nieuwe decreet werd op 9 november laatstleden afgekondigd door de Vlaamse Regering en treedt in werking op 1 januari 2019. ...

lees verder

GEVACO for TUKI - De Warmste Week Onze GEVACO Runners liepen mee in de Warmathon Genk ten voordele van VZW TUKI ...

lees verder

ZALIGE FEESTEN! GEVACO Advocaten wenst u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! ...

lees verder

Registratie UBO-register verlengd Lees hier meer over het wie, wat, hoe en wanneer.

...

lees verder

Geld uitlenen : een waar gebeurd horrorverhaal E.B. en R.V. zijn sedert jaren goede vrienden.
E.B. zit echter in geldnood en vraagt R.V. om hem geld te lenen dat hij zo snel mogelijk zal terugbetalen.
R.V. ziet hierin geen graten en hij overhandigt E.B. maar liefst 75.000 EUR.
...

lees verder

Administratief recht De omgevingsvergunning: indienen van een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek tegen een vergunningsaanvraag Al geruime tijd zijn de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning samengesmolten tot de zogenaamde omgevingsvergunning. Deze vergunning moet samengesteld, ingediend en aangevraagd worden op het Omgevingsloket. De verdere opvolging van de omgevingsvergunningsaanvraag gebeurt ook via deze digitale toepassing. ...

lees verder

Bouwrecht Vastgoedmakelaars: nieuwe deontologie vanaf 30 december 2018 Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de privacy en op de jongste witwas- en antidiscriminatiewetten.
...

lees verder

Candy for Tuki - De Warmste Week Een warme actie van GEVACO ADVOCATEN ...

lees verder

Ondernemingsrecht Steeds een recht op compensatie bij annulering van de vlucht? In een artikel van 13 juni 2017 hebben wij reeds toegelicht dat men als consument geniet van een wettelijke bescherming indien men een vlucht boekt en die wordt wegens omstandigheden geannuleerd, of wanneer men geconfronteerd wordt met een vertraging van die vlucht. ...

lees verder

Administratief recht Wim Mertens in panelgesprek "LIMBURG BOUWT over de grens" Het vakmagazine “LIMBURG BOUWT” heeft onze advocaat Wim MERTENS uitgenodigd voor een LIVE programma met panelgesprek en netwerking rond het thema: LIMBURG BOUWT over de grens. ...

lees verder

Strafrecht Nieuwe wettelijke regeling voor spijtoptanten Onze specialist strafrecht op TVL over de spijtoptantenwet ...

lees verder

Strafrecht Grondwettelijk Hof perkt het inningsrecht van douane in Vaststaande achterstallige douane- en accijnsschulden, verkeers- en penale boetes daadwerkelijk innen blijkt voor onze overheid een moeilijke kerntaak. Om aan dit euvel het hoofd te bieden verleende de wetgever bij programmawet met ingang van 1 januari 2017 uitgebreidere inningsbevoegdheden aan de ambtenaren van douane - en accijnzen. Hiertoe werd een eerdere wet van 17 juni 2013 hervormd.
...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Congres "Verloskunde in beweging IV: een gewaarschuwd zorgverlener is er twee waard" Op zaterdag 17 november 2018 vindt aan de UHasselt het congres "Verloskunde in beweging IV: een gewaarschuwd zorgverlener is er twee waard" plaats. ...

lees verder

Fiscaal recht Over vastgestelde en behaalde meerwaarden Kritische bemerkingen bij cassatie 21 december 2017 ...

lees verder

Fiscaal recht Enkele merkwaardige vaststellingen i.v.m. het opstellen van loonfiches en de aanslag geheime commissielonen In TFR werd op overtuigende wijze uiteengezet dat ziekenhuizen geen fiches moeten opstellen m.b.t. betaling van erelonen aan zelfstandig werkende geneesheren in een ziekenhuis. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Ook een zwangere werkneemster kan ontslagen worden bij een collectief ontslag Bestonden hierover dan vragen? Ja, toch wel. Een Spaanse werkneemster die zwanger was, vocht haar ontslag immers aan en was van oordeel dat zij niet kon ontslagen worden omdat zij zwanger was en daardoor een bijzondere bescherming genoot tegen ontslag. ...

lees verder

Burenhinder in een nieuw kleedje ? Als u vandaag in het Burgerlijk Wetboek zoekt naar een definitie van wat burenhinder is, blijft u op uw honger zitten. ...

lees verder

Administratief recht Een nieuwe wijziging aan het omgevingsrecht met het verzamelbesluit ruimtelijke ordening van 28 september 2018 Vrijdag 28 september 2018 keurde de Vlaamse Regering het verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goed (het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage). ...

lees verder

Familierecht Anticipatieve inbreng van onroerend goed in de toekomstige huwelijksgemeenschap Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend goed in de akte van eigendomsverkrijging hier een anticipatieve inbreng van doen in een later huwelijks gemeenschappelijk vermogen.

...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Seminarie GEVACO ADVOCATEN op donderdag 22 november: Aansprakelijkheid in de bouwsector Gevaco Advocaten organiseert op donderdag 22 november een avondseminarie omtrent de aansprakelijkheid in de bouwsector. Verschillende aspecten zullen aan bod komen. De uiteenzetting start om 19u00 gevolgd door een hapje en een drankje. Hieronder vindt u meer informatie. ...

lees verder

Fiscaal recht Einde in zicht van de betwistingen met de fiscus over het vereiste bewijs om te kunnen genieten van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen? De Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt heeft moeten oordelen over de vervulling van de bewijslast in het kader van intracommunautaire leveringen die door de belastingplichtige werden gedaan vanuit België naar verschillende Europese lidstaten, waaronder Hongarije en Duitsland. ...

lees verder

Fiscaal recht Nieuwe prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof over bijzondere aanslag geheime commissielonen De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014, niet meer toegepast worden in hoofde van de vennootschap, indien de verkrijger van de niet op fiches gerapporteerde vergoedingen of voordelen van alle aard op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen de twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. ...

lees verder

Administratief recht Bestemmingsplan: dienstverrichters wees op je hoede! Op 6 juli 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende het integraal handsvestigingsbeleid goedgekeurd (hierna ‘DIH’). Volgens dit decreet is het voor provincies en gemeenten toegelaten om kleinhandelszones af te bakenen via een ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna ‘RUP’). ...

lees verder

Gerechtelijk Recht De nieuwe ondernemingswet: groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid Een groepering zonder rechtspersoonlijkheid (zoals bijvoorbeeld vakbonden, sportverenigingen,..) is geen rechtssubject en kan – behoudens wettelijke uitzonderingen – geen drager zijn van rechten en plichten. ...

lees verder

Strafrecht GEVACO seminarie ondernemingsstrafrecht op 7 november 2018 Gevaco advocaten organiseert op woensdag 7 november 2018 een avondseminarie omtrent actuele topics in het ondernemingsstrafrecht. Wijzigingen in de anti-witwaswetgeving, alsook de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen zullen verder toegelicht worden. Hieronder vindt u de uitnodiging. Hopelijk tot dan! ...

lees verder

Ondernemingsrecht Mr. Christoph Bielen spreker op studiedag Metaalunie Mr. Christoph Bielen werd op 9 oktober 2018 als spreker uitgenodigd op de studiedag van de Metaalunie. ...

lees verder

Administratief recht Voorschriften van een RUP moeten grondgebonden en ondubbelzinnig zijn Met het recente arrest nr. 240.875 van 2 maart 2018 heeft de Raad van State het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Reconversie verblijfsrecreatie fase 1c: Wachtebeke” deels vernietigd. ...

lees verder

Administratief recht Het nieuwe Onteigeningsdecreet doorgelicht Op 25 april 2017 werd het nieuwe ‘decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut’ (hierna: Onteigeningsdecreet) gepubliceerd in het Belgische staatsblad. ...

lees verder

Administratief recht Bouwpromotor draait op voor vuile grond In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt zich uitgesproken over de problematiek van de verkoop van een woning met bodemverontreiniging in het perceel grond. Zoals de titel van dit stukje doet vermoeden, heeft de bouwpromotor finaal aan het korte eind getrokken.

...

lees verder

Avolink Uw advocaat maakt deel uit van het netwerk Avolink. Dat bewijst dat uw advocaat een juiste invulling geeft aan de vele uitdagingen waarmee ons beroep kampt. Uw advocaat kijkt verder dan de provincie- en landsgrenzen. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Begrafenis van de Rechtbank van Koophandel Op 1 november 2018 wordt de Rechtbank van Koophandel ten grave gedragen. ...

lees verder

Fiscaal recht De Fiscus voor een gesloten deur De ambtenaren van de Administratie mogen zichzelf geen toegang verschaffen tot de beroepslokalen, noch kasten openen ...

lees verder

Ondernemingsrecht Het stijgend belang van de factuur vanaf 1 november 2018 Bij het lezen van de wet van 15.04.2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht zijn er een aantal wijzigingen of nieuwigheden die belangrijk zijn voor iedere ondernemer of onderneming. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Werkt u met opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid? Let op! Vanaf 1 oktober 2018 treedt de nieuwe cao (NAR) nr.108/2 in werking. Deze cao wijzigt de artikelen 33 en 34 van de huidige cao nr.108 betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. Het doel van deze wijzigingen bestaat erin het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten te bestrijden.
...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Nieuwe Europese Detacheringsrichtlijn Op 21 juni 2018 gaven de EU-ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken groen licht voor het wijzigingsvoorstel van de huidige Detacheringsrichtlijn. De uitvoering van deze wijzigingen behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten. ...

lees verder

Administratief recht Naar de Raad voor de Verkiezingsbetwistingen gaan? Op 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in België. Hopelijk wint jouw partij en jouw kandidaat ! Er zullen goede verliezers maar ook slechte verliezers zijn… Indien je bezwaren hebt tegen de verkiezingen, kan je naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaan. ...

lees verder

Fiscaal recht Aftrekbeperking inzake BTW en inkomstenbelastingen m.b.t. doorgefactureerde autokosten De aftrek op doorgefactureerde autokosten werd herzien zodat er voor het inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019 een nieuwe regeling geldt. ...

lees verder

Fiscaal recht Het Hof van Cassatie lijkt eigen antigoonleer in vraag te stellen en legt bal in het kamp van het Hof van Justitie In de praktijk worden wij op regelmatige basis geconfronteerd met dossiers waarin de Administratie steunt op onrechtmatig verkregen gegevens bij het vestigen van een belastingaanslag of een btw-heffing. Het gevolg van de Antigoonleer, die door het Hof van Cassatie in het leven geroepen werd in fiscale zaken in mei 2015, is dat deze gegevens niet noodzakelijk uit de bewijsvoering in fiscale zaken geweerd moeten worden. De Administratie mag met andere woorden gebruik maken van deze gegevens... ...

lees verder

Fiscaal recht Een ziekenhuis moet geen fiches opmaken voor de erelonen van zelfstandig werkende artsen. In het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR) zal binnenkort een tekst verschijnen van collega, Mr. Hubert Dubois, waarin deze uitlegt dat ziekenhuizen voor de erelonen van zelfstandig werkende artsen, geen fiches (281.50) moeten opstellen. ...

lees verder

Administratief recht Naamsveranderingen: What’s in a name? Wie zijn voornaam wenst te veranderen, kan vanaf 1 augustus 2018 alleen nog terecht bij de administratie van de gemeente. Voordien moest een voornaamsverandering aangevraagd worden bij de minister van justitie. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die op 18 juni 2018 gestemd werd met als doelstelling de procedure te vereenvoudigen en de behandelingstijd te verkorten. ...

lees verder

Fiscaal recht Over het recupereren van BTW op erelonen van deurwaarders via de terugbetaling van gerechtskosten. Op 5 juli 2018 sprak het Grondwettelijk Hof een arrest uit met betrekking tot een problematiek die al sinds het onderwerpen van de gerechtsdeurwaarders aan de belasting over de toevoegde waarde gekend is, met name dat sommige btw-belastingplichtigen erin zouden kunnen slagen om tweemaal de btw op erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders te recupereren. ...

lees verder

Strafrecht Strafrechtelijke aansprakelijkheid - publiekrechtelijke rechtspersonen hervormd De wetgever heeft de regeling i.v.m. de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen meer in het bijzonder de publiekrechtelijke rechtspersonen hertekend.
De nieuwe wet is van toepassing sedert 30.07.2018. ...

lees verder

Familierecht De nieuwe bemiddelingswet Op 2 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.’... ...

lees verder

Huur en onroerend goed Het houden van een huisdier in een huurwoning vanaf nu toegelaten. Voortaan zullen huurders die een huisdier hebben enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd mogen worden uit hun huurwoning. Dit wordt alleszins de nieuwe norm in de standaardcontracten voor een huurwoning. ...

lees verder

Bouwrecht Nieuwe controletaak voor de architect We hadden het eerder al over de nieuwe Wet Peeters: waarbij vanaf 1 juli 2018 aannemers en studiebureaus verplicht zijn hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor werken aan woningen en appartementen waarbij het verplicht is om beroep te doen op een architect. ...

lees verder

"Heksenkaas” v. “Witte Wievenkaas”, worden smaken auteursrechtelijk beschermd? Op 25 juli 2018 werd er een belangrijke stap gezet in de beantwoording van bovenvermelde vraag, die een van de meest prangende vragen uitmaakt in het rechtsdomein van het auteursrecht. ...

lees verder

Verkeersrecht Aanstelling van een gerechtsdeskundige nog mogelijk na een minnelijke medische expertise ? In het kader van afhandeling lichamelijke schade na een verkeersongeval werd door partijen een compromis van minnelijke medische expertise ondertekend.
Het slachtoffer vond dat de expertise veel te lang aansleepte en vroeg de rechtbank alsnog een gerechtsdeskundige aan te stellen. ...

lees verder

Verkeersrecht Ongevalsaangifte ondertekend door een minderjarige van 13 jaar is nietig Een kind van 13 jaar was betrokken in een fietsongeval. De minderjarige reed naast drie andere fietsers op het fietspad en werd aangereden door een tegenligger. ...

lees verder

Familierecht Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Na de hervorming van het erfrecht ligt nu ook een wetsontwerp op tafel over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht.

...

lees verder

Erfenisrecht Wijziging erfbelasting Vanaf 1 september 2018 zullen de wijzigingen in voege treden aan de erfbelasting.
Op die datum treedt ook het nieuwe federale erfrecht in werking. Hiervoor verwijzen we naar een andere publicatie op deze website. ...

lees verder

Administratief recht Verkoop onroerend goed : wat met het bodemattest? Op 07.03.2018 organiseerden wij in onze gebouwen een avondseminarie over vastgoedrecht. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Geen online verkoop van e-sigaret Eind 2016 vaardigde de federale regering een Koninklijk Besluit uit om het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten te regelen. ...

lees verder

Familierecht Versterking van het recht op persoonlijk contact van grootouders Op 13.06.2018 werd door de Commissie voor Justitie de tekst goedgekeurd van het wetsvoorstel tot wijziging van de regelingen met betrekking tot het recht op persoonlijk contact van grootouders met hun kleinkind. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Aanpassingen aan het appartementsrecht goedgekeurd Het parlement verricht op dit ogenblik werkzaamheden om een aantal belangrijke praktische wijzigingen door te voeren in het appartementsrecht.
In haar zitting van 7 juni 2018 werden onderstaande wijzigingen goedgekeurd. ...

lees verder

Bouwrecht DE TUCHTPROCEDURE BIJ DE ORDE VAN ARCHITECTEN Elke architect dient zich te houden aan de deontologische voorschriften die het beroep van architect regelen.

Indien deze gedragsregels niet worden gerespecteerd, kan men worden vervolgd in het kader van een tuchtprocedure voor de Orde van Architecten, zoals die staan beschreven in de Architectenwet.
...

lees verder

Strafrecht Mr. Lore Gyselaers uitgenodigd door Kamercommissie Justitie Assisen na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017. Quo vadis? ...

lees verder

GEVACO-busje voor 't Weyerke Dankzij de opbrengst van de giften bij de openingsviering van ons nieuw kantoorgebouw, kon dit busje ten voordele van VZW Stijn - 't Weyerke gekocht worden. ...

lees verder

Huur en onroerend goed VLAAMSE REGERING KEURT HUURDECREET GOED Enige tijd geleden berichtten wij u omtrent de komst van een Vlaams decreet inzake huur. Het ontwerp van decreet werd opgesteld met het oog op een modernisering van het woninghuurrecht, alsook de uitwerking van een dwingend kader voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huisvesting van studenten. ...

lees verder

Contractenrecht EIGENDOMSVOORBEHOUD Bij een koopovereenkomst gaat de eigendom in principe over naar de koper zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de zaak en de prijs ook al werd de prijs nog niet betaald.
Door een clausule van eigendomsvoorbehoud op te nemen in de algemene voorwaarden blijft de leverancier als verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige koopprijs van de goederen werd voldaan.
...

lees verder

Ondernemingsrecht HET NIEUWE FAILLISSEMENTSRECHT Vanaf 1 mei 2018 veranderen er een aantal regels van het faillissement.
Boek XX smelt de bestaande wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de WCO) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot 1 geheel dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER (Wetboek van Economisch Recht).
Het insolventierecht werd op een aantal punten grondig gewijzigd. ...

lees verder

Gerechtelijk Recht Bevoegdheid van het Vredegerecht Beringen uitgebreid met de gemeente Heusden-Zolder Bij wet van 25 december 2017 werd een heel aantal gerechtelijke kantons hervormd. Eén van deze hervormingen heeft betrekking op de vredegerechten van de kantons Beringen en Houthalen-Helchteren. ...

lees verder

Familierecht Aanpassing van regelingen betreffende kinderen na relatiebreuk De Familierechtbanken sturen hoe langer hoe meer aan op onderhandelde of bemiddelde akkoorden over regelingen met betrekking tot de kinderen na een relatiebreuk. Men gaat er immers van uit dat het ieder van de betrokkenen, ouders én kinderen, ten goede komt wanneer er een regeling over het verblijf van de kinderen, de onderhoudsbijdragen, het kindergeld, het fiscaal voordeel,… tot stand kan komen nadat men hierover met elkaar in gesprek gegaan is... ...

lees verder

Fiscaal recht VANAF 1 OKTOBER 2018 BTW MOGELIJK OP ONROERENDE VERHUUR VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN De verhuur van onroerende goederen is in principe een van btw vrijgestelde activiteit, wat tot gevolg heeft dat de btw op de bouwkosten niet in aftrek gebracht kan worden door de verhuurder.
Vanaf 1 oktober 2018 zal in een uitzondering op dit principe worden voorzien, en zal het voor verhuurder en huurder mogelijk zijn om er samen voor te opteren de verhuur van onroerende goederen, eventueel met inbegrip van het bijhorende terrein, te onderwerpen aan btw. ...

lees verder

Ondernemingsrecht BENT U WEL CORRECT INGESCHREVEN IN DE KBO? In een nieuwsbericht van 08 juni 2016 informeerden wij u reeds omtrent het belang van de (juiste) inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen, aangezien een niet- of niet correcte inschrijving op het ogenblik van het inleiden van een vordering, kan leiden tot de onontvankelijkheid hiervan. ...

lees verder

Bouwrecht Geen bezwaar, geen bouwberoep In een verdichtend Vlaanderen wordt de burger in zijn onmiddellijke leefomgeving wel eens geconfronteerd met een grootschalig bouwproject of een hinderlijk bedrijf. Wel heeft hij steeds meer inspraak in de voorafgaande vergunningsprocedures. Zo is de gemeente vaak verplicht om een openbaar onderzoek te organiseren. De omwonenden kunnen dan met een bezwaarschrift met hun opmerkingen indienen. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT - Newsflash rechtspraak In een arrest van 20 februari 2018 heeft het Arbeidshof te Brussel beslist dat een werknemer die ten gevolge van kanker langdurig beperkt is om op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan het beroepsleven, behept is door een handicap in de zin van de Antidiscriminatiewetgeving. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Verborgen Gebreken In het seminarie dat we op 7 maart organiseerden rond de nieuwigheden in de vastgoedwereld werd door Mr. Michiel Beutels een uiteenzetting gegeven over verborgen gebreken. Hier kan u een samenvatting terugvinden:
...

lees verder

Fiscaal recht HERVORMING VAN DE REGISTRATIERECHTEN EN INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE NOTARIS IN HET KADER VAN DE VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De wettelijke bepalingen omtrent registratierechten bij de verkoop van een onroerend goed werden recent aangepast. Wij geven u een overzicht van het oude stelsel en het nieuwe stelsel. ...

lees verder

Ondernemingsrecht AVONDSEMINARIES GEVACO Op 07.03.2018 organiseerde Gevaco voor haar cliënteel een avondseminarie inzake vastgoedrecht. De bijeenkomst werd druk bijgewoond. ...

lees verder

Bouwrecht Belangrijke wetswijziging inzake de rechtstreekse vordering van de onderaannemer vanaf 1 januari 2018 Op grond van artikel 1798 B.W. beschikt de onderaannemer die door zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, niet betaald wordt, over de mogelijkheid om deze betaling rechtstreeks te vorderen van de bouwheer. ...

lees verder

Fiscaal recht Activering van spaarders Met ingang vanaf 1 januari 2018 werd er gesleuteld aan de vrijstelling van ontvangen intresten op spaargelden aangehouden op gereglementeerde spaarrekeningen.

...

lees verder

Verkeersrecht Bevel tot betaling Op 1 juli 2017 trad een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).
...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT – newsflash rechtspraak Thuiswachtdiensten worden als arbeidstijd beschouwd indien mogelijkheid werknemer om andere activiteiten te ondernemen zeer sterk wordt beperkt ...

lees verder

Administratief recht MAG IK NOG EEN STAL ZETTEN VOOR MIJN HOBBYDIEREN ? In agrarisch gebied mogen mits voorafgaande omgevingsvergunning natuurlijk stallen voor dieren gebouwd worden. Dit kadert dan onder de agrarische of para-agrarische activiteiten en de beroepslandbouw.
Meer problematisch wordt het voor mensen die als “hobby” paarden, schapen, geiten of andere dieren hebben. ...

lees verder

Strafrecht Drempel voor onmiddellijke aanhouding verhoogd Bij wet van 21 december 2017 werd de drempel voor het uitspreken van een onmiddellijke aanhouding verhoogd van 1 jaar tot 3 jaar. ...

lees verder

Strafrecht Hoorzitting Kamercommissie Justitie 9.1.2018. In navolging op meerdere arresten van het Grondwettelijk Hof dient Minister Geens van Justitie wetsontwerpen in inhoudende diverse wijzigingen in het Straf en Strafprocesrecht. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Modernisering van het woninghuurrecht: het Huurdecreet Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van Vlaams Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen, het zogenaamde Huurdecreet, goed. ...

lees verder

Ondernemingsrecht GEVACO ADVOCATEN begeleidt en ondersteunt u bij de naleving van de GDPR Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, op welke schaal dan ook, moet voldoen aan de vereisten van de GDPR. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT – newsflash rechtspraak Arrest ALTUN: nationale rechter kan detacheringsverklaring buiten beschouwing laten in geval van fraude ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT - Enkele belangrijke nieuwigheden uitgelicht Klik hier voor een overview van de recente nieuwigheden in het sociaal recht die voor u en uw onderneming van belang zijn. ...

lees verder

Strafrecht EEN NIEUW BEGRIP IN STRAFUITVOERING ; DE BEVEILIGINGSPERIODE Sedert 21.01.2018 kan de strafrechter bij het opleggen van een gevangenisstraf van 3 jaar of meer een beveiligingsperiode inbouwen. ...

lees verder

Administratief recht Het recupereren van plan-MER’s in de planprocedure: niet altijd een goed idee In het vrij recente arrest nr. 240.302 van 22 december 2017 spreekt de Raad van State zich uit over de kwestie of de plannende overheid kan teruggrijpen naar een eerder opgesteld plan-MER, dan wel een nieuw plan-MER moet opstellen. Het is een algemeen gekend gegeven dat het doorlopen van een MER-procedure een tijdrovende aangelegenheid vormt. Die vertraging kan soms worden vermeden door beroep te doen op een plan-MER dat eerder werd opgesteld. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Is de supermarkt aansprakelijk wanneer de klant op de vloert uitglijdt ? Bij het verlaten van de supermarkt glijdt mevrouw C. uit in het portiek van de supermarkt uit over een wolkje koffiemelk op de crèmekleurige vloer . Ingevolge de val raakt zij gekwetst. ...

lees verder

Fiscaal recht Rentevoet voor moratoriuminteresten in fiscale zaken vanaf 1 januari 2018 teruggeschroefd tot 2%. De rentevoet van toepassing op nalatigheidsinteresten die verschuldigd zijn door de belastingplichtige aan de administratie inzake inkomstenbelastingen was lange tijd vastgesteld op 7%. Vanaf 1 januari 2018 zal het tarief ingevolge de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting op een andere wijze jaarlijks vastgesteld worden tussen de 4 en 10%. Voor het inkomstenjaar 2018 zal de toepasselijke rentevoet 4% bedragen. ...

lees verder

Familierecht Wijzigingen onderhoudsbijdragen Op 22 januari 2018 verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de onderhoudskosten van kinderen betreft op de website van de Kamer. Ook verscheen die dag het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de onderhoudsbijdragen betreft. Beide voorstellen kwamen er naar aanleiding van het verslag van de Commissie voor de onderhoudsbijdragen. 
...

lees verder

Verkeersrecht Wetsontwerp mbt aanpassing verkeersregels/bestraffing en procedure wordt eerdaags goedgekeurd Het regeerakkoord bepaalt dat de Regering maatregelen zal nemen zodat het aantal zwaargewonden substantieel daalt en dat de Regering zich inschrijft in de Europese doelstellingen om tegen 2020 het aantal verkeersdoden met 50 % te doen afnemen ten opzichte van 2010. ...

lees verder

Fiscaal recht DE AFTREK VAN BTW M.B.T. HET KUNSTGRAS VAN DE VOETBALCLUBS De Belgische voetbalclubs worden blijkbaar de laatste tijd geconfronteerd met grondige BTW-controles. Hierbij gaat het dan om de aftrek van BTW op de kosten m.b.t. het voetbalstadion, de sportbeoefening, het onderhoud van het voetbalveld, het aanleggen van kunstgras, enz... Het probleem ontstaat daar waar deze voetbalclubs VZW’s zijn die volgens de administratie een vrijgestelde belastingplichtige zijn op grond van art. 44 WBTW. ...

lees verder

Strafrecht Maximale arrestatietermijn verlengd naar 48u Vanaf woensdag 29.11.2017 is de termijn waarbinnen een onderzoeksrechter dient te beslissen over de aanhouding van een gearresteerde verdachte opgetrokken van 24u naar 48u. Indien de onderzoeksrechter binnen die periode geen beslissing neemt, moet de van zijn vrijheid beroofde verdachte worden vrijgelaten. ...

lees verder

Contractenrecht DE PANDWET, HET EINGEDOMSVOORBEHOUD EN HET RETENTIERECHT VANAF 01.01.2018. Op 01.01.2018 treedt de nieuwe pandwet eindelijk in werking nu het Koninklijk Besluit van 14.09.2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad (werking pandregister). ...

lees verder

GEVACO ADVOCATEN liep mee voor het goede doel in de Warmathon van Hasselt Het GEVACO runningteam zette zijn beste beentje voor ten voordele van de Warmste Week ...

lees verder

Fiscaal recht HET REMEDIËREN DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT VAN ONWETTELIJKHEDEN BEGAAN DOOR DE OVERHEID Geruime tijd doet zich een opmerkelijke evolutie voor in ons rechtssysteem. Men wil niet meer erkennen dat mensen hun straf kunnen ontlopen doordat er procedurefouten gemaakt worden. Evenmin verdraagt men dat burgers ontsnappen aan het betalen van belastingen doordat de procedureregels voor het heffen van belastingen niet correct werden nageleefd. Men verdraagt niet meer dat burgers “zwart” geld verdienen. Het “zwart” geld moet uitgeroeid worden. ...

lees verder

Familierecht NEWSFLASH : NIEUWE REGELS VOOR GEHUWDE BELGEN OP KOMST Na de vernieuwing van het erfrecht zet Justitie opnieuw een belangrijke stap in de modernisering van het burgerlijk recht.
Onder de slogan “verlies of scheiden doet al genoeg lijden” is het de bedoeling dat partners beter beschermd worden bij een echtscheiding of overlijden. ...

lees verder

Administratief recht De ene boom is de andere niet … Een klein boompje kan al snel uitgroeien tot een grote hinderpaal voor de buurman. Daarom voorziet het Veldwetboek in een aantal beplantingsvoorschriften om o.a. overschaduwing en bladerafval te vermijden. ...

lees verder

Familierecht Meester Caroline Boven geeft lezing op VLN Limburg Mr. Caroline Boven werd uitgenodigd door VLN Limburg, de Vereniging van Nederlandstalige Licentiaten en Masters in het Notariaat Limburg, om op 12 december 2017 op hun studie- avond een lezing te geven over enkele actuele topics betreffende het familiaal vermogensrecht. ...

lees verder

Strafrecht NIEUW GRIEVENFORMULIER HOGER BEROEP STRAFZAKEN Met ingang van 11.12.17 is er een nieuw grievenformulier voorhanden om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen in strafzaken. ...

lees verder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (deel 2): is de aanstelling van een DPO verplicht voor mijn onderneming? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation / GDPR) is op 24 mei 2016 in werking getreden. De GDPR vervangt de databeschermingsrichtlijn (Data Protection Directive) van 1995. ...

lees verder

Ondernemingsrecht OOK VRIJE BEROEPEN KUNNEN FAILLIET GAAN Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Met de wet van 11 augustus 2017 wordt het insolventierecht grondig hervormd en probeert de wetgever de huidige sociale en economische noden tegemoet te komen. De nieuwe insolventiewet treedt in werking op 1 mei 2018. ...

lees verder

Strafrecht Lore Gyselaers geeft gastcollege strafrecht aan UC Leuven-Limburg Lore Gyselaers geeft gastcollege strafrecht aan UC Leuven-Limburg ...

lees verder

Strafrecht KRAKEN IS STRAFBAAR Recentelijk was er heel wat commotie toen eigenaars van gekraakte woningen er niet in lukten, met het zwaard van de wet in de hand, de krakers uit hun woning te krijgen. Politici kraaiden dat zij niets konden doen. Justitie keek ook de andere kant op. Oplossing gevonden ; een nieuwe wet. ...

lees verder

Strafrecht Mr. Jan Swennen was op 20.11.2017 gastspreker bij de beroepsvereniging van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaar Mr. Jan Swennen hield een voordracht over de regelgeving aangaande het consultatie- en bijstandsrecht onder de titel ; " Yusuf Salduz ; het verhaal ".
...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Het recht van de werknemer om de concrete redenen voor het ontslag te kennen De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 heeft het recht ingevoerd voor de werknemer om de concrete redenen voor zijn ontslag te kennen. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Wettelijke feestdagen in 2018! Werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen waarop zij normaal gezien niet mogen worden tewerkgesteld. ...

lees verder

Fiscaal recht DE LEER VAN HET HOF VAN CASSATIE BETREFFENDE DE TAAK VAN DE RECHTER INGEVAL VAN VERNIETIGING VAN EEN DWANGBEVEL Op 3 maart 2011 velde het Hof van Cassatie een ophefmakend arrest. Weinig auteurs hebben zich erbij kunnen neerleggen (zie verder). In latere arresten bleef men voet bij stuk houden, maar men verfijnde de leer.
Toen ondergetekende dit arrest voor het eerst las, begrepen we niet goed wat het Hof van Cassatie nu eigenlijk bedoelde .
Pas na meermaals er over nagedacht te hebben, begrepen we hoe vreemd deze uitspraak was en welk een ommekeer ze betekende.
...

lees verder

VERZEKERINGSNIEUWS JUNI 2017 Rechtsbijstand advocatenkeuze in alle omstandigheden voor de verzekerde ...

lees verder

Afscheid van Mr. Stefanie Geraerts Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Stefanie Geraerts ...

lees verder

Familierecht "HOTEL MAMA" Kinderen blijven steeds langer bij hun ouders inwonen, soms zelfs tot lang nadat ze afgestudeerd zijn en/of hun plaats op de arbeidsmarkt hebben ingenomen. ...

lees verder

Familierecht WAT TE DOEN ALS MIJN EX- ECHTGENOOT OF PARTNER HET ONDERHOUDSGELD NIET BETAALT? Voor heel wat onderhoudsgerechtigden is het een groot probleem om betaling te bekomen van het onderhoudsgeld waar zij recht op hebben. Deze bijdrage geeft een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden om achterstallig onderhoudsgeld te innen.
...

lees verder

Huur en onroerend goed WONINGHUUR EN REGISTRATIE Men is verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen voor een woning die dient als hoofdverblijfplaats. Wanneer het een huurcontract betreft dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon dat MOET de eigenaar het huurcontract laten registreren.

...

lees verder

Ondernemingsrecht UNIFORME VERJARINGSTERMIJN VAN 5 JAAR VOOR ENERGIEFACTUREN EN FACTUREN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE (art. 48 Potpourri V) De verjaringstermijn voor energiefacturen (water, gas, elektriciteit) en facturen elektronische communicatie (mobiele telefonie) bedraagt voortaan 5 jaar en dit ongeacht het type klant (particulier of professioneel) en het type factuur (voorschotfactuur of eindafrekening). ...

lees verder

Bouwrecht DE RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMER Op grond van artikel 1798 B.W. beschikt de onderaannemer die door zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, niet betaald wordt, over de mogelijkheid om deze betaling rechtstreeks te vorderen van de bouwheer.
...

lees verder

Verkeersrecht DRONKEN FIETSERS SPELEN NIET MEER AUTOMATISCH RIJBEWIJS KWIJT Fietsers die in dronken toestand door een agent worden betrapt, riskeren naar een geldboete ook de intrekking van hun rijbewijs. ...

lees verder

Strafrecht Bewijs misdrijven door fotoherkenning: zegt één beeld werkelijk meer dan duizend woorden? Een regelmatig gebruikte methode in het strafonderzoek is de fotovoorlegging. Politiediensten confronteren een getuige of slachtoffer met verschillende foto’s, waar (mogelijk) ook de foto de verdachte van het misdrijf tussen zit... ...

lees verder

Familierecht Samenwonende tweeling mag voortaan elkaars kinderen adopteren Personen die drie jaren samenwonen kunnen in principe samen een kind adopteren, tenzij het wettelijk verboden is dat zij met elkaar zouden huwen. Tussen broers en zussen geldt een dergelijk huwelijksbeletsel, waarop geen uitzonderingen kunnen worden toegestaan. Volgens de wet kunnen zij elkaars kinderen dus nooit adopteren, ook al zouden zij reeds langer dan drie jaren samenwonen.

...

lees verder

Administratief recht Nieuwe Publicatie Mr. Joris Gebruers Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R. 2017 / 525 [1ste september 2017] ) een nieuw artikel, getiteld: "Planbatenheffing verworpen bij gebrek aan voldoende concordantie". ...

lees verder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR): de deadline voor naleving nadert “Ruim vier op de vijf kmo's zijn niet op de hoogte van de nieuwe Europese privacy-regels die in mei volgend jaar van kracht worden” luidt de titel van een artikel dat op 30 augustus op de website van de VRT verscheen. ...

lees verder

Fiscaal recht Be prepared: Luxemburgse bankgegevens weldra bij Belgische fiscus Lange tijd was Luxemburg omwille van het strenge bankgeheim een paradijs voor Belgen die aan hun belastingen wensten te ontsnappen of die hun zwart geld onder de radar van de fiscus en de strafrechter wensten te houden. ...

lees verder

Huur en onroerend goed VLAAMS HUURDECREET OP KOMST Wanneer u een woning wenst te huren of verhuren, dient u een huurovereenkomst op te stellen en ondertekenen. Deze huurovereenkomst dient opgesteld te zijn overeenkomstig de bepalingen van de woninghuurwet. De federale wet, zoals we ze tot op heden kennen, bevat artikelen die zowel de belangen van de huurder, als die van de verhuurder beschermt. ...

lees verder

Strafrecht Vernietigend rapport van de Raad van Europa voor Belgisch gevangeniswezen Het Europees Comité inzake de voorkoming van foltering (CPT) heeft afgelopen maand een vernietigend rapport geschreven waarin de toestand in de Belgische gevangenissen, vooral tijdens stakingen, aan de kaak wordt gesteld. ...

lees verder

Fiscaal recht Monsteraanslagen voor ziekenhuizen We hebben het allemaal (wellicht ) gelezen. Het ziekenhuis Oost-Limburg kreeg een aanslag van 50 miljoen euro in de bus en er zouden er nog een paar volgen. De BBI te Hasselt heeft die aanslagen gevestigd.
Wat is er aan de hand ? (Voortgaande op de persberichten – dus onder zeker voorbehoud).
...

lees verder

Strafrecht Lore Gyselaers spreker op Confocus Rechtsdag Op 29 augustus 2017 organiseert Confocus een rechtsdag te Edegem met vier themazalen, waaronder de themazaal strafrecht. ...

lees verder

Fiscaal recht Langverwachte uitspraak Grondwettelijk Hof over geheime commissielonen De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), zoals gewijzigd door de Programmawet van 19 december 2014, is sedert de inwerkingtreding van de nieuwe regeling uitvoerig aan bod gekomen in hangende dossiers voor de fiscale rechtbanken. ...

lees verder

Strafrecht UITVOERING KORTE GEVANGENISSTRAFFEN IN BELGIE In België is strafuitvoering behoorlijk complex.
Die complexiteit wordt versterkt door het feit dat de voorwaarden voor vervroegde vrijlating voortdurend wijzigen. De Minister wijzigt die criteria in een omzendbrief.
Hieronder geven wij u bondig de termijnen weer zoals die op dit ogenblik van toepassing zijn. Als u deze tekst leest bijvoorbeeld eind 2017, is het mogelijk dat de situatie weer anders is. ...

lees verder

Bouwrecht VERPLICHTE VERZEKERING VOOR AANNEMERS VANAF 1 JULI 2018 Vanaf juli 2018 zullen aannemers verplicht hun aansprakelijkheid moeten verzekeren.
Tot nu toe waren alleen architecten en veiligheidscoördinatoren verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.
...

lees verder

Erfenisrecht Nieuwe regeling inzake verwerping erfenissen Iedereen kon tot voorheen de erfenis van iemand naast de gewone zuivere aanvaarding, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen wat ook kon gebeuren via een verklaring op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

...

lees verder

Familierecht Nieuwe werkwijze van de Familierechtbanken in Limburg vanaf 01.09.2017 Bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar op 01.09.2017 zal de Familierechtbank in het arrondissement Limburg een grondige facelift ondergaan.

...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Val van onverlicht terras zonder reling tijdens oudejaarsfeest Ouders stellen hun woning ter beschikking van hun 17-jarige dochter om een oudejaarsfeest te geven...

...

lees verder

Fiscaal recht Een “kredietopening” kan in feite een lening op interest zijn – de vlag dekt niet altijd de lading 1907bis B.W. bepaalt dat er bij een vervroegde terugbetaling van een lening op interest, ten titel van wederbeleggingsvergoeding, maximaal zes maanden interest mag worden aangerekend.

...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Ontslag omwille van zwangerschap? Met een team van 30 gespecialiseerde advocaten biedt GEVACO ADVOCATEN voor elke problematiek een oplossing!
Wij bieden u in bijgaand reclamespotje een voorbeeld hoe wij u kunnen bijstaan in het geval van een ontslag omwille van zwangerschap ...

lees verder

Administratief recht Rechtsplegingsvergoeding voor Raad voor Vergunningsbetwistingen Sinds 24 april 2017 kan ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen een rechtsplegingsvergoeding toekennen aan de winnende procespartij. De Raad behandelt o.a. beroepen tot nietigverklaring tegen stedenbouwkundige vergunningen. Het was wettelijk niet voorzien dat zij een rechtsplegingsvergoeding kon toekennen, maar het Vlaams parlement heeft de procedurele regels gewijzigd.

...

lees verder

Verkeersrecht Foutloze vergoeding verkeersongevallen opgeheven? Tot voorheen kon U wanneer uw voertuig met minstens één ander voertuig betrokken was in een verkeersongeval en het niet mogelijk was om vast te stellen wie aansprakelijk was voor het ongeval, aanspraak maken op vergoeding van uw schade bestaande uit zowel de lichamelijke letsels alsook de materiële schade (bijvoorbeeld de voertuigschade). ...

lees verder

Strafrecht Bijstand verhoor in het kader van Salduz Plus Gevaco Advocaten telt 30 gespecialiseerde advocaten die u met elk probleem kunnen verder helpen. Hieronder een voorbeeld van bijstand bij een verhoor door in het kader van salduz -plus . ...

lees verder

Gerechtelijk Recht (Opnieuw) hervorming van de rolrechten op til De wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten had tot doel de griffierechten te hervormen. Belangrijke nieuwigheid hierbij was dat de wetgever ervoor opteerde om de rolrechten onder meer te bepalen op basis van de waarde van het geschil. ...

lees verder

Verkeersrecht Wie te laat betaalt, betaalt twee keer… Wanneer u een verkeersovertreding heeft begaan, bestaat de kans dat u een “voorstel tot onmiddellijke inning” ontvangt. Indien u het voorgestelde bedrag betaalt, komt de strafvordering te vervallen en zal u dus niet worden vervolgd voor de begane inbreuk. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Richting zon met het vliegtuig: ken uw rechten! Als consument geniet u van een wettelijke bescherming indien u een vlucht boekt en die wordt wegens omstandigheden geannuleerd of zelfs wanneer u geconfronteerd wordt met een vertraging van de vlucht. ...

lees verder

Erfenisrecht WETSVOORSTEL VAN 25.01.17 TOT HERVORMING VAN HET ERFRECHT Op 25.01.17 werd een wetsvoorstel ingediend tot hervorming van het erfrecht. Doelstelling van de wetgever is het huidige erfrecht te moderniseren. De huidige regels en principes dateren van 1804 en de wetgever wil deze regelgeving aanpassen aan de langere levensverwachting en de moderne samenlevingsvormen.

...

lees verder

Familierecht Het bepalen van het onderhoudsgeld voor de kinderen. Wanneer er echtelijke moeilijkheden zijn tussen twee echtgenoten en er zijn kinderen ten laste, is één van de problemen het bepalen van het onderhoudsgeld dat door de ene partner aan de andere partner verschuldigd is. ...

lees verder

Administratief recht Nieuw Koninklijk Besluit voor plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren Op 9 mei 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit (KB) van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gepubliceerd. ...

lees verder

Huur en onroerend goed MOET IK 3 IPV 2 MAANDEN HUURWAARBORG BETALEN? Bij de huur van een onroerend goed bent u als huurder gehouden een huurwaarborg te betalen.

...

lees verder

Ondernemingsrecht Isolatieproblemen Het is al een tijdje bekend dat door een gebrek aan grondstoffen er een schaarste is in isolatiemateriaal met prijsstijgingen en lange leveringstermijnen tot gevolg. ...

lees verder

Familierecht Hulp bij betwisting van de bijdragen in onderhoudskosten en buitengewone kosten... Ouders die niet langer samenleven moeten naast een maandelijkse onderhoudsbijdrage ten behoeve van hun kinderen daar bovenop ook vaak een bijdrage leveren in een aantal buitengewone kosten (zoals bijzondere schoolkosten, medische kosten, kosten verbonden aan vrijetijdsactiviteiten). Dit verloopt niet altijd even vlot.

...

lees verder

Verkeersrecht Stel u voor, u krijgt een penale boete en betaalt deze niet. Wat kan het drastische gevolg zijn? anaf 1 januari 2017 kan de douane alle wanbetalers aan de kant zetten. Niet meer alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting, of bestuurders van voertuigen die niet gekeurd of verzekerd zijn, maar iedereen met een niet-betaalde penale boete of openstaande douane-of accijnsschuld. Voorbeelden zijn boetes opgelegd omwille van drugsfeiten, geweld, fraude, etc.
...

lees verder

Strafrecht Gerechtsdeskundigen en Potpourri IV De Potpourri IV-wet van 25 december 2016 voert een nieuwe wrakingsgrond in die specifiek van belang is voor gerechtsdeskundigen (in werking op 09.01.2017). ...

lees verder

Ondernemingsrecht CENTRAAL REGISTER VAN SOLVABILITEIT Op 1 april 2017 werd het “centraal register solvabiliteit” geactiveerd.

Vanaf die datum wordt elk faillissementsdossier uitsluitend op elektronische wijze opgebouwd, bewaard en beheerd.

...

lees verder

Ondernemingsrecht OPVALLEND ARREST IN VASTGOEDLAND Een overeenkomst inzake koop en verkoop komt in principe tot stand wanneer partijen het eens zijn over de prijs en het voorwerp. ...

lees verder

Strafrecht HELP ! MIJN TUINCENRUM LIJKT OP EEN GROWSHOP Dat de cannabisteelt veel gelijkenissen vertoont met de landbouw is bekend uit de populaire TV- reeks “ Eigen kweek “. De afgelopen jaren hebben wij heel wat landbouwers bijgestaan die zich niet enkel bezig hielden met gewassen zoals graan, maïs, bieten etc…...

...

lees verder

Administratief recht ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB) in kaart gebracht ! U zal het waarschijnlijk in de pers reeds hebben vernomen, maar de Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 de kaart “Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen” voorlopig vastgesteld! Met deze kaart komt minister Schauvliege tegemoet aan de kritiek dat het Vlaams zonevreemd bosareaal onvoldoende zou zijn beschermd. De kaart heeft de betrachting om liefst 12.262 hectare ‘zonevreemde bossen’ beter te beschermen.

...

lees verder

Fiscaal recht Wederbeleggingsvergoeding van maximaal 6 maanden nu ook voor bedrijven Bedrijven die hun investeringskredieten vervroegd willen terugbetalen, krijgen vaak te maken met een torenhoge wederbeleggingsvergoeding, die in sommige gevallen zelfs hoger is dan de totaliteit van de intresten die verschuldigd zouden zijn over de volledige looptijd van de lening. In de praktijk leidt dit ertoe dat bedrijven omwille van het hoge kostenplaatje toch niet overgaan tot een vervroegde terugbetaling van hun kredieten. ...

lees verder

Sportrecht Nieuwe editie van de Sportcodex 2017 Recent verscheen de nieuwe editie van de Sportcodex 2017 ...

lees verder

Administratief recht Afscheid van Mr. Annelore Verbeeck Ons kantoor neemt afscheid van Annelore Verbeeck ...

lees verder

Onderwijsrecht GEBUISD…. EN NA PROCEDURE BIJ RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN TOCH ….GESLAAGD Een derdejaars studente bachelor lager onderwijs was geslaagd voor al haar theorievakken maar kreeg een 9/20 op de praktijkstage. Dit was een niet tolereerbaar opleidingsonderdeel.
.... ...

lees verder

Overlijden Mr. Hub Geyskens Vennoten, medewerkers en personeel van Advocatenkantoor GEVACO melden met grote verslagenheid het overlijden van hun stichter en Oud- Stafhouder Mr. Hub Geyskens ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Indicatieve tabel 2016 Sedert 01.03.2017 is de herwerkte indicatieve tabel 2016 van toepassing voor de evaluatie van de menselijke schade. Deze tabel geeft aan hoe de menselijke schade kan begroot worden doch vormt geen dwingende regel met betrekking tot de wijze waarop deze schade dient benaderd te worden.

...

lees verder

Huur en onroerend goed Verplichte KBO-inschrijving voor de syndicus van een appartementsgebouw geen aprilgrap ! Het was reeds een verplichting voor elke Vereniging van Mede-eigenaars om zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Hierdoor ontving het appartementsgebouw, de groep assistentiewoningen, het kantorencomplex of het bedrijvenpark een ondernemingsnummer dat verplicht op alle briefwisseling dient vermeld te worden.
...

lees verder

Fiscaal recht PROBLEMEN I.V.M. DE NIEUWE AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN Bij wet van 19/12/2014 werd artikel 219 WIB/92 grondig herschreven. De nieuwe versie is ook van toepassing op nog hangende geschillen uit het verleden. Een aanslag m.b.t. bijv. 1994, die nog steeds betwist wordt, moet herrekend worden volgens de nieuwe tekst.

...

lees verder

Fiscaal recht De waarde van administratieve toegevingen en toleranties in circulaires en andere beslissingen. Enige tijd geleden werden we geconfronteerd met volgende situatie in verband met het regime van geheime commissielonen:
Door een wetswijziging eind 2014 werd het tarief van de zgn. aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd van 309% naar 103%. Bovendien kan de fiscus de aanslag niet meer toepassen als de genieter binnen de twee en een half jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar 'ondubbelzinnig' geïdentificeerd wordt. ...

lees verder

Strafrecht MEDICINALE HENNEPKWEEK STRAFBAAR De Correctionele rechtbank te Turnhout heeft op 13.03.2017 een vonnis uitgesproken waarbij zij de Drugwet toepast voor het kweken van cannabis voor medicinale doeleinden. ...

lees verder

Administratief recht Het Vlaams onteigeningsdecreet boven de doopvont Het Vlaams parlement heeft op 17 februari 2017 het decreet betreffende onteigening voor algemeen nut aangenomen. Afgekort: het ‘Vlaams Onteigeningsdecreet’. Het decreet is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal pas in werking treden op een datum die de Vlaamse regering nog moet bepalen. ...

lees verder

Het verschil tussen een recht hebben en een recht uitoefenen Indien ik uit de bepaling van een gesloten overeenkomst of wetgeving (in de ruime zin van het woord) een subjectief recht put, kan ik dat recht dan ook altijd uitoefenen en desnoods afdwingen via een gerechtelijke procedure? Zijn er omstandigheden die mij kunnen beletten om te verkrijgen waar ik in principe recht op heb? Wat indien ik enige tijd heb gewacht met de uitoefening van mijn rechten?

...

lees verder

Strafrecht Verplichte verbeurdverklaring versus recht op eigendom Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 9 februari 2017 geoordeeld dat de verplichte verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf ongrondwettig is “wanneer die straf dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd dat ze een schending van het eigendomsrecht inhoudt”. ...

lees verder

Sportrecht Mr. Cyriel Coomans spreker op studiedag Sportrecht dd. 17 maart 2017 Op 17 maart 2017 organiseert de redactie van het Sportrecht Journaal een studiedag met als thema good governance in de sport en ethisch sporten. ...

lees verder

Fiscaal recht Welke samenwerkingsverbanden kunnen beschouwd worden als kostendelende verenigingen en blijven vrijgesteld van de btw? In haar Circulaire van 12 december 2016 (Circ. AAFisc nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540)) heeft de Administratie de nieuwe regeling die sedert 1 juli 2016 van toepassing is op de btw-vrijstelling voor dienstprestaties van zelfstandige groeperingen aan hun leden, uitvoerig toegelicht. ...

lees verder

Bouwrecht Onderschat het belang van een voorlopige oplevering niet Wij merken dat het belang van een voorlopige oplevering in de praktijk vaak wordt onderschat.
Nochtans is dit één van de belangrijkste momenten in het bouwproces, zodat wij de basisprincipes nog eens op een rijtje zetten.
...

lees verder

Familierecht ABC easy as one, two, three – Als het kind maar een naam heeft? Belgische naamwetgeving vanaf 01.01.2017. Het vroegere artikel 335, §1 BW bepaalde dat het kind van wie de afstamming van vaderszijde en moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan, automatisch de naam van de vader zou dragen. Er werd niet in een keuzerecht voorzien, toekenning van de naam van de vader was de regel. ...

lees verder

Administratief recht Het indienen van een offerte bij overheidsopdrachten: wie durft te tekenen? Het indienen van een offerte, na een uitgeschreven overheidsopdracht, vormt doorgaans het eindpunt van een tijdrovend proces. De ondertekening van de offerte lijkt op dat ogenblik slechts een detail, maar uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat hier toch de nodige aandacht aan dient te worden besteed. Een recente uitspraak van de Raad van State bevestigt deze noodzaak nogmaals. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht In onze nieuwsbrief nr. 42 (eveneens te vinden op onze website) werd reeds uitvoerig gesproken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. ...

lees verder

Strafrecht Inzage strafdossier geweigerd? Verdachte nu steeds beroepsmogelijkheid In een arrest van 25 januari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat een verdachte nu ook in een opsporingsonderzoek hoger beroep kan instellen indien hij wordt geconfronteerd met een weigering om het strafdossier in te kijken.
...

lees verder

Administratief recht Vacature Administratief- en onroerendgoedrecht GEVACO ADVOCATEN zoekt advocaat met ervaring in het administratief- en onroerendgoedrecht ...

lees verder

Familierecht Verblijfsco-ouderschap: het ideale model? Het verblijf van de kinderen blijft vaak een heikel punt waar ouders het in het kader van een echtscheiding niet eens over geraken.
Bij Wet van 18 juli 2006 werd het model van het gelijkmatig verdeeld verblijf van de kinderen, het zogenaamde “verblijfsco-ouderschap” naar voren geschoven als ijkmodel dat de kinderen het meest ten goede zou komen. Maar is dit wel zo? ...

lees verder

Fiscaal recht Verduisterde gelden niet belastbaar als bezoldiging, wel als baten Één van de basisbeginselen in fiscale zaken is het neutraliteitsbeginsel, op basis waarvan ook illegale inkomsten belastbaar zijn. Het maakt de fiscus niet uit of inkomsten legaal verworven zijn of niet. De fiscus belast aldus ook gestolen of verduisterde gelden. Indien de diefstal/verduistering plaatsvindt tijdens en dankzij de bezoldigde beroepswerkzaamheid, zal de fiscus het illegale inkomen als bezoldiging belasten. ...

lees verder

Zakenrecht Erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties Een erfdienstbaarheid vergemakkelijkt de exploitatie van onroerende goederen. Ze heeft als doel om eigendomsconflicten te voorkomen. Alhoewel ze ook vaak een bron is van ergernis.... ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Mr. Geert Joosten vennoot bij GEVACO ADVOCATEN Ons kantoor is erg verheugd u te kunnen meedelen dat Mr. Geert Joosten vanaf januari 2017 vennoot werd in onze associatie. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Onderverhuren, geen goed idee! Bent U huurder van een woning of appartement en wenst U iets bij te verdienen door Uw woning geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van de verhuurder aan te bieden op internet als Airbnb, al dan niet met een ontbijt ? Dit kan U zuur opbreken. ...

lees verder

Verkeersrecht Wat is op 1 januari 2017 veranderd mbt de verkeersregels en -boetes? Het nieuwe jaar luidt ook nieuwigheden in op vlak van verkeersrecht. ...

lees verder

Afscheid van Mr. Hilal Ersahin Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Hilal Ersahin. ...

lees verder

Verkeersrecht Ophef over de cassatierechtspraak mbt machtiging van de politie over de kentekenplaat! In een arrest van het Hof van Cassatie van 13 december 2016 vernietigde dit Hof een vonnis in hoger beroep uitgesproken door de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel van 11 mei 2016. ...

lees verder

Huur en onroerend goed DE REGISTRATIE VAN HUUROVEREENKOMSTEN In deze bijdrage wensen wij even stil te staan bij het belang van de registratie van huurovereenkomsten, gesloten met betrekking tot onroerende goederen.

...

lees verder

Fiscaal recht GEVACO ADVOCATEN versterkt haar positie in “Fiscaal recht” door de integratie van het kantoor van Mr. Henri VANDEBERGH Met trots kondigen wij aan dat, vanaf 01.12.2016, Mr. Henri Vandebergh zijn kantoor integreert bij GEVACO ADVOCATEN. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Wie bezit welke intellectuele eigendomsrechten na het einde van de arbeidsrelatie? In ons laatste ontbijtseminarie met als onderwerp “oneerlijke concurrentie” werd kort het belang aangehaald van duidelijke clausules in arbeidsovereenkomsten omtrent de intellectuele eigendomsrechten die werden verworven tijdens de duur van de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. ...

lees verder

Administratief recht Student vs. Onderwijsinstelling: remake van David vs. Goliath? De studenten aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen die niet geslaagd zijn, kunnen deze beslissing eerst juridisch aanvechten bij het schoolbestuur zelf en vervolgens bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. ...

lees verder

Strafrecht Nieuwe interneringswet trad op 1 oktober 2016 in werking Op 1 oktober 2016 trad de interneringswet van 5 mei 2014 in werking. ...

lees verder

Bouwrecht Verplichte verzekering voor aannemers op komst In 2007 werd een wettelijk verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten ingevoerd. De architecten waren daarvoor reeds deontologisch verplicht om zich te verzekeren. ...

lees verder

Wat is een dading ? Gerechtelijke procedures duren soms (te) lang en worden dan (te) duur.
De beste manier om conflicten en geschillen op te lossen is nog altijd om dit in onderling overleg te doen. ...

lees verder

Administratief recht Beroep tegen C-attest: haast en spoed is soms wél goed ! In een recent arrest van 31 oktober 2016 spreekt de Raad van State zich uit over een beroep van een (minderjarige) leerling tegen een beslissing van de beroepscommissie van een onderwijsinstelling. ...

lees verder

Fiscaal recht Meer soepele btw-aftrek op facturen voor belastingplichtige? Tot op heden moest u steeds in het bezit zijn van een factuur die alle wettelijke vermeldingen omvatte, opdat u uw recht op aftrek van de btw op deze factuur kon uitoefenen.

...

lees verder

Familierecht Versoepeling verdeelwetgeving De wetgever heeft vanaf 1 januari 2016 opnieuw een wijziging ingevoerd op het verdeelrecht dat moet betaald worden bij de uitonverdeeldheidtreding van onroerende goederen tussen voormalige partners.

...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht WEER EEN STROOMONDERBREKING IN LIMBURG Belangrijke tips voor de ondernemers en bedrijven. ...

lees verder

Verkeersrecht GLAASJE OP …. OMNIUMVERZEKERAAR DIE DE SCHADE AAN HET VOERTUIG NIET VERGOEDT Regelmatig zijn er geschillen tussen de verzekeraar omnium van een voertuig en diens verzekerde die een ongeval veroorzaakt waarbij er sprake is van dronkenschap en/of alcoholintoxicatie.
...

lees verder

Ondernemingsrecht Niet-concurrentie beding Op 21.09.2016 organiseerden wij in onze kantoren een ontbijtseminarie met als onderwerp “oneerlijke concurrentie” en werden niet-concurrentiebedingen onder de loep genomen. Wij benadrukten het onderscheid tussen wettelijk geregelde niet-concurrentiebedingen (bv. in wet op de arbeidsovereenkomsten en de wet op de handelsagentuur) en niet door de wet geregelde niet-concurrentiebedingen. Ook voor deze laatste soort bedingen zijn er beperkingen.

...

lees verder

Verkeersrecht Vanaf 1 oktober 2016 extra regelgeving i.v.m. de elektronische fiets: bent u in orde? Vanaf 1 oktober 2016 valt de elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 45 km/u en een maximaal vermogen van 4 Kw heeft, ook wel de 'speed pedelec' genoemd, onder de categorie 'bromfiets op twee wielen'. Die verandering brengt verschillende verplichtingen met zich mee voor de bestuurders van zo'n speed pedelec. ...

lees verder

Mr. Michiel Beutels versterkt onze afdeling handelsrecht. Op 01.09.2016 legde Michiel Beutels de eed af als advocaat. ...

lees verder

Mr. Jan Swennen verkozen tot nieuwe voorzitter Avolink Mr. Jan Swennen werd op de Algemene Vergadering van Avolink van 17.9.2016 te Oudenaarde verkozen voor de duur van 3
jaren tot nieuwe voorzitter van dit nationaal netwerk.
Samen met Mr. Theo De Beir en wijlen Mr. Jean- Paul Michel heeft hij dit netwerk gesticht begin jaren negentig.
...

lees verder

Wim MERTENS van GEVACO ADVOCATEN neemt deel aan TOP 500 event van VKW Limburg In aanwezigheid van gedeputeerde Erik Gerits wordt de nieuwe Top 500 aan u voorgesteld. Zo bent u als eerste op de hoogte van de feitelijke stand van zaken bij de 500 grootste bedrijven in onze provincie, als barometer voor onze economie. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Infosessie Stroompanne Het Juridisch Kader voor Schadevergoeding Maandagochtend onderbrak een manoeuvre van een bouwkraan de stroomtoevoer in de regio in Heusden Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Beringen. Ook heel wat bedrijven werden hierdoor getroffen, met heel wat schade tot gevolg. Daarom organiseert VKW Limburg samen met OLHZ, OCHH en OCB en Gevaco Advocaten een infomoment. Advocaten Marc Geyskens en Caroline Boven presenteren het juridisch kader waarop bedrijven zich kunnen beroepen om de schade vergoed te zien. Dit zal doorgaan op donderdag 15 september. ...

lees verder

Fiscaal recht Opheffing van de aftrek voor octrooi-inkomsten In een vorige editie werd reeds kort stilgestaan bij het BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-plan van de OESO, meer bepaald in het kader van een opmars van (geautomatiseerde) internationale gegevensuitwisseling voor fiscale doeleinden. Dit OESO-plan illustreert de toename aan inspanningen om belastingontduiking- en/of ontwijking te counteren. Ook hier knopen we terug aan bij het BEPS-plan.
...

lees verder

Strafrecht Nieuw Strafwetboek in ontwikkeling Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar, horen ook nieuwe vooruitzichten. Op het gebied van het strafrecht beloven het alvast boeiende tijden te worden. Minister van Justitie Geens zal namelijk de komende maanden zijn justitieplan voorstellen. ...

lees verder

Afscheid van Mr. Selina Cristiano Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Selina Cristiano.

Wij danken haar voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren en wensen haar alle succes toe. ...

lees verder

Administratief recht Nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving definitief aangenomen In onze meest recente nieuwsbrief nr. 43 kondigden we al aan dat de overheidsopdrachtenwetgeving flink gewijzigd zou worden! De kogel is nu door de kerk. Op 16 juni 2016 heeft het federaal parlement de nieuwe wetteksten van zowel de overheidsopdrachtenwet, als de concessiewet aangenomen.
...

lees verder

Huur en onroerend goed De POP UP SHOP - Wetgevend kader voor handen Enige tijd geleden vestigden wij uw aandacht op het fenomeen van de pop up shops en de juridische vragen die het sluiten van een overeenkomst met het oog op de opening van een dergelijke shop met zich kunnen meebrengen. ...

lees verder

Strafrecht De zaak Riahi tegen België: meer tegenspraak in correctionele zaken? België werd recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg op de vingers getikt wegens schending van het recht op een eerlijk proces. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht "Gotta catch 'em all!" Over Pokémon jagen en arbeidsrecht. De hype van deze zomer is het smartphonespel Pokémon Go. Iedereen heeft er al over gehoord, maar weet u hoe het precies werkt? ...

lees verder

Bouwrecht De opdracht van architect KAN beperkt worden tot fase ruwbouw-winddicht. Een bouwheer is verplicht om beroep te doen op een architect voor het opmaken van de plannen en voor de controle op de uitvoering van de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is opgelegd. ...

lees verder

Strafrecht BESLAG IN STRAFZAKEN ; BESCHERMING VAN DERDEN In strafzaken kan beslag gelegd worden door onderzoeksrechter en Procureur des Konings op roerende en onroerende goederen. ...

lees verder

Administratief recht Bouwvergunning windturbine te Zonhoven vernietigd. In een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 5 juli 2016 is de Raad overgegaan tot de vernietiging van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een windturbine te Zonhoven. Deze windturbine zou deel uitmaken van een cluster van 5 windturbines.

...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Werken bij zomerse temperaturen De laatste dagen kunnen we genieten van echt zomerweer met warme temperaturen. Maar wat betekent dit voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst? ...

lees verder

Ondernemingsrecht Invordering onbetwiste geldschulden Sedert 22.06.2016 is de nieuwe wetgeving voor het invorderen van onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen in werking getreden. De bedoeling van de wet is het innen van schuldvorderingen efficiënter te maken. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht ONTSLAG IN DE PUBLIEKE SECTOR Op 30 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest gewezen in verband met het ontslag van werknemers in de publieke sector. ...

lees verder

Familierecht Opnieuw sterk bekritiseerbaar standpunt van Vlabel Na overlijden dient er een aangifte van nalatenschap te worden ingediend door de erfopvolgers, waarin het vermogen van de overledene geraamd wordt en de verdeling van de nalatenschap uitvoerig beschreven wordt. ...

lees verder

Familierecht In-house opleiding jeugdzorg- en hulpverlening Met ingang van 1 maart 2014 is het landschap van de jeugdzorg- en hulpverlening in Vlaanderen grondig hervormd. ...

lees verder

Administratief recht Verzet tegen windmolens heeft succes De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 7 juni 2016 een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van windturbines op percelen gelegen te Tielt-Winge en Aarschot langs de E314 vernietigd.

...

lees verder

Ondernemingsrecht Taalwetgeving bij grensoverschrijdende handelsbetrekkingen Welke taal te hanteren bij grensoverschrijdende transacties binnen de EU? ...

lees verder

Fiscaal recht Afschaffing BTW-vrijstelling voor online kansspelen : de speler “maakt kans” op betaling van de BTW Het BTW-Wetboek voorziet reeds geruime tijd in een BTW-vrijstelling voor weddenschappen, lote­rijen en andere kans- en geldspelen, aangezien de kans- en geldspelen onderworpen worden aan een afzonderlijke belasting: de belasting op de spelen en weddenschappen... ...

lees verder

Strafrecht Grondwettelijk Hof verklaart verruimde minnelijke schikking in strijd met Grondwet Bij een arrest van 2 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof de zogenaamde wet op de verruimde minnelijke schikking gedeeltelijk ongrondwettelijk verklaard. Die wet, smalend ook wel de afkoopwet genoemd, laat toe dat het openbaar ministerie onder bepaalde voorwaarden aan een verdachte voorstelt om een bepaalde geldsom te betalen. Indien de verdachte hierin toestemt, vervalt de strafvordering. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Bert Croimans plaatsvervangend rechter! Advocaat Bert Croimans werd vrijdag 27 mei 2016 benoemd tot plaatsvervangend rechter voor de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel. Wij feliciteren hem van harte en wensen hem hierin veel succes toe. ...

lees verder

Spotify, Netflix en Yelo binnenkort mee op vakantie (binnen de EU)! Tegenwoordig heeft bijna iedereen een abonnement op een online dienst zoals Netflix, Spotify, Yelo van Telenet, Proximus TV en anderen. Deze providers maken het mogelijk voor de abonnee om gebruik te maken van een databank bestaande uit muziek, series, films en andere digitale inhoud die door de provider ter beschikking wordt gesteld.

...

lees verder

Administratief recht Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten goedgekeurd De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 12 mei het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten goedgekeurd. Vooraleer de nieuwe wetgeving van toepassing wordt, dient de federale regering nog diverse koninklijke besluiten uit te vaardigen om hier uitvoering aan te geven. Zolang dit niet gebeurd is, blijft de huidige regelgeving van kracht. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Het belang van een juiste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Het belang van een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is allicht door elke ondernemer die een economische activiteit uitoefent voldoende gekend.
In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 14.04.2014 werd echter ook nog eens opnieuw het belang benadrukt dat een onderneming niet alleen een inschrijving neemt maar dit ook doet voor de activiteiten die zij gerechtigd is uit te oefenen en waarvoor zij een factuur heeft uitgeschreven.
...

lees verder

Geslaagd tweede ontbijtseminarie GEVACO ADVOCATEN Vanmorgen ontvingen we in onze kantoren een 40-tal personen voor het ontbijtseminarie "de inspectiediensten en hun bevoegdheden". Advocaten Stefaan Lettens, Bert Croimans en Jan Swennen gaven een interessante toelichting over de materie, waarbij respectievelijk de financiële, arbeidsrechtelijk en strafrechtelijke aspecten van de inspectiediensten besproken werden.
Wij wensen de aanwezigen van harte te danken voor hun aanwezigheid. ...

lees verder

Afwezigheid op de rechtszitting – procedure verstek U was niet aanwezig op de zitting waarvoor u gedaagd werd. Quid ? ...

lees verder

Fiscaal recht In de pipeline: een fiscale regeling voor inkomsten uit de deeleconomie Uber, Airbnb, AirBsit, etc. …, zijn allen bekende platformen waarop u als particulier eenvoudig een extra centje kan bijverdienen. Hoe zit het nu met de fiscaliteit van deze inkomsten?

...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Bert Croimans spreker op studieavond van de Universiteit Hasselt Op 31 mei 2016 organiseert de Eenheid Sociaal Recht van de Universiteit Hasselt een studieavond waarop enkele sprekers sociaalrechtelijke topics zullen belichten die kaderen binnen hun
onderzoek. Ook advocaat Bert Croimans zal een toelichting geven. ...

lees verder

Strafrecht Het Europees Aanhoudingsbevel: Vertrouwen is goed, (een beetje) controle is beter Het zogenaamde Europees Aanhoudingsbevel (‘EAB’) is een beslissing genomen door een bevoegde rechterlijke autoriteit van een EU-lidstaat met het oog op de aanhouding en overlevering van een bepaalde persoon door een andere EU-lidstaat. ...

lees verder

GEVACO organiseert tweede ontbijtseminarie! Na het succes van onze eerste infosessie omtrent Privacy op de werkvloer organiseert GEVACO ADVOCATEN op 7 juni 2016 voor de tweede maal een ontbijtseminarie. Dit keer zullen de verschillende inspectiediensten alsook hun bevoegdheden voorwerp uitmaken van de presentatie. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Nieuw fenomeen inzake huur: DE POP-UP SHOP! Wanneer u vandaag de stad in gaat, gebeurt het steeds vaker dat u een pop-up zaak tegenkomt. ...

lees verder

Strafrecht “Family Justice Center” in Hasselt en Genk Limburg voortrekker in het bestrijden van intrafamiliaal geweld ...

lees verder

Verkeersrecht WETSVOORSTELLEN AANGAANDE WIJZIGINGEN IN HET VERKEERSRECHT Terzake zijn er twee wetsvoorstellen die in de pipeline zitten tot ingrijpende wijziging van twee elementen. ...

lees verder

DRONES: eindelijk een wettelijke regeling De populariteit van drones neemt enorm toe bij het maken van filmproducties, fotoreportages, onderzoeksjournalistiek, beeldvorming inzake ruimtelijke ordening of cartografie, bewakingsopdrachten enzoverder. ...

lees verder

Opzegging van pacht en rechtsmisbruik De opzegging van een pachtovereenkomst werd recent door de rechtbank ongegrond verklaard wegens rechtsmisbruik. ...

lees verder

Compensation victims terror attacks 22.03.2016 Recently our office had to deal with a case concerning the compensation of foreign victims of the terrorist attacks. Despite the good initiative of our government, there are stills some uncertainties. ...

lees verder

Indemnisation des victimes des attentats du 22.03.2016 Notre cabinet se penchait récemment sur la réglementation de l’indemnisation en faveur de quelques victimes étrangères des actes terroristes. En dépit de la bonne initiative de notre gouvernement, la réglementation manque de clarté. ...

lees verder

Vergoeding slachtoffers terreuraanslagen 22.3.2016 Ons kantoor diende zich recent te buigen over de vergoedingsregeling ten behoeve van enkel buitenlandse slachtoffers van de terreuraanslagen. Ongeacht een goed initiatief van onze regering blijven en nog heel wat onduidelijkheden. ...

lees verder

Strafrecht Nieuwe straf vanaf 1 mei 2016: elektronisch toezicht Tot dusver bestond elektronisch toezicht (ET) als strafuitvoeringsmodaliteit onder welbepaalde voorwaarden omschreven in Ministeriële omzendbrieven alsook als modaliteit van voorlopige hechtenis, de zgn thuisdetentie. ...

lees verder

Afscheid van Mr. Marlies Van Den Bruel Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Marlies Van Den Bruel. ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Bent u slachtoffer van een medisch ongeval? Slachtoffers van een medisch ongeval kunnen langs verschillende wegen een schadeclaim instellen tegen de zorgverlener, zorginstelling. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Deeltijdse arbeid: in de lift maar niet zonder risico’s Volgens een recent onderzoek van de Federale Overheidsdienst Economie zit de deeltijdse arbeid in de lift. Meer en meer schakelen werknemers over van een voltijdse naar een deeltijdse arbeidsovereenkomst waarbij de vier-vijfde tewerkstelling het meeste succes heeft. ...

lees verder

Administratief recht Rechter beveelt ontruiming sloppenwijk te Jette Het perceel langs de spoorweg tussen Jette en Laken dat bezet werd door Roma zigeuners dient ontruimd te worden. ...

lees verder

Strafrecht Stalking, klacht geen noodzaak voor vervolging Vanaf 15 april 2016 is er geen klacht meer nodig voor vervolging. ...

lees verder

Fiscaal recht De factuur heropgevist Met ingang van 1 januari 2016 werd de factuur hersteld als oorzaak van opeisbaarheid van de Btw. ...

lees verder

Advocaat in de school Ieder jaar organiseert de Orde van Vlaamse Balies de actie “advocaat in de school”. Hierbij worden advocaten op pad gestuurd naar het lager en secundair onderwijs, om de leerlingen kennis te laten maken met justitie in het algemeen en de advocatuur in het bijzonder.

...

lees verder

Mr. Niels Vos vertegenwoordigt Balie Hasselt op Interlimburgse pleitwedstrijd Op 22.04.2016 verdedigt Mr. Niels Vos van ons kantoor de kleuren van de Balie van Hasselt op de Interlimburgse pleitwedstrijd ...

lees verder

Lore Gyselaers spreekt op 13.04.2016 op de Limburgse rechtsconferentie: "Potpourri II: wijzigingen in straf(proces)recht onder de loep" Op 19.02.2016 verscheen de wet van 5 februari 2016 is de wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en diverse bepalingen inzake justitie in het Belgisch Staatsblad.
...

lees verder

Ondernemingsrecht Nieuwe verplichtingen Online handelaars Sedert 9 januari 2016 zijn online handelaars verplicht om de link naar het Europese online geschillenplatvorm (http://ec.europa.eu/odr/) op hun website te zetten en op te nemen in hun e-mails aan consumenten en hun algemene voorwaarden. ...

lees verder

Familierecht Kinderen van gescheiden ouders: voortaan inschrijving op het adres van beide ouders mogelijk Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de kwestie naar boven van de bepaling van het adres van inschrijving in het bevolkingsregister van de kinderen. ...

lees verder

Verkeersrecht De kilometerheffing op vrachtwagens De kilometerheffing op vrachtwagens op onze Belgische wegen is van kracht sedert 1 april 2016.
...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Nachtarbeid voor e-commerce activiteiten Koninklijk besluit van 13 maart 2016 laat nachtarbeid voor e-commerce-activiteiten toe. ...

lees verder

"Een auto kopen... en dan contract verbreken, opzeggen of ontbinden" Wie leest de inhoud van de “algemene verkoopsvoorwaarden”, die je ondertekent bij de aankoop van een wagen?
Antwoord : bijna niemand. ...

lees verder

Ontbijtseminarie groot succes! Donderdag 24 maart 2016 vond ons allereerste ontbijtseminarie plaats. Het thema "privacy op de werkvloer" werd grondig toegelicht. ...

lees verder

Verkeersrecht De passagier van een motorrijtuig die aan het stuur trekt is bestuurder. De passagier van een motorrijtuig die aan het stuur trekt is bestuurder. Hij is derhalve geen zwakke weggebruiker overeenkomstig art. 29bis WAM-wet. ...

lees verder

Administratief recht 23 februari 2017… De dag waarop de omgevingsvergunning eindelijk een feit wordt! De milieu- en stedenbouwkundige vergunning verenigt in de nieuwe "omgevingsvergunning" ...

lees verder

Fiscaal recht Geheime commissielonen: toch geen onbeperkte toepassing van de ondubbelzinnige identificatie? De Programmawet van 19 december 2014 heeft de bijzondere aanslag geheime commissielonen, die gevestigd wordt op niet op fiches gerapporteerde vergoedingen of voordelen van alle aard, drastisch gewijzigd. ...

lees verder

Sportrecht Geert Joosten lid van de Redactie Sportrecht Journaal Geert Joosten werd verwelkomd als redactielid van de Redactie Sportrecht Journaal. Wij wensen hem van harte te feliciteren! ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Geert Joosten spreekt op dinsdag 22 maart 2016 voor VOKA: "De ontslagmotivering en gevolgen" Aan de hand van praktische voorbeelden en herkenbare cases zal Geert Joosten het onderwerp "De ontslagmotivering en gevolgen" verder uitdiepen. ...

lees verder

CANNABISPLANTAGE: weten mag, helpen niet Ons kantoor verdedigde een echtpaar dat werd vervolgd voor het opzetten van een cannabisplantage van 350 planten en voor diefstal van elektriciteit. ...

lees verder

Nieuw misdrijf vanaf 29 februari 2016 : VOYEURISME Ons strafwetboek is een misdrijf rijker, met name “voyeurisme”.

...

lees verder

Ons kantoor verwelkomt een nieuwe stagiair Ons kantoor verwelkomt Mr. Valerie Ghysen als stagiair.
...

lees verder

Cassatieprocedure in strafzaken Mr. Jan Swennen en Mr. Lore Gyselaers behaalden het getuigschrift van de bijzondere opleiding aangaande Cassatieprocedure in strafzaken. ...

lees verder

“Privacy op de werkvloer: het recht van de werkgever om zijn werknemers te controleren” Ons kantoor nodigt u van harte uit op donderdag 24.03.2016. Tijdens een ontbijtseminarie zal het onderwerp "privacy op de werkvloer" arbeidsrechtelijk en strafrechtelijk onder de loep worden genomen.
...

lees verder

Site under construction Wij geven een volledig nieuwe invulling aan onze website. ...

lees verder

Feestelijke opening nieuw kantoorgebouw GEVACO ADVOCATEN heeft haar nieuw kantoorgebouw officieel geopend op 18.9.2015. ...

lees verder

Officiële opening nieuw kantoorgebouw 18/09 Op vrijdag 18 september 2015 zal Minister Jo Vandeurzen het nieuwe kantoorgebouw van GEVACO ADVOCATEN officieel openen. ...

lees verder

Mr. Van der Graesen ere plaatsvervangend raadsheer Koning Filip heeft op 23.08.2015 een besluit genomen waarbij aan Mr. Van der Graesen ontslag wordt verleend uit zijn functie als plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Antwerpen. ...

lees verder

Mr. Niels Vos versterkt onze afdeling strafrecht Na een stage bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, heeft Mr. Niels Vos voor ons kantoor gekozen om zijn carrière als advocaat uit te bouwen.
...

lees verder

Nieuw protocol Salduz Op 8 juni 2015 werd een nieuw protocol ondertekend i.v.m. de bijstand van een advocaat tijdens de verhoren afgenomen na het verlenen van een bevel tot aanhouding. ...

lees verder

Nieuwe schorsingsgrond van de verjaring Sv. gedeeltelijk vernietigd Teneinde een halt te roepen aan het zogenaamde misbruik bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek door bijkomende onderzoekshandelingen te vragen en zo de rechtsgang te vertragen, werden bij de wet van 14 januari 2013 (gewijzigd bij de wet van 25 april 2014), twee nieuwe schorsingsgronden van de verjaring van de strafvordering in het leven geroepen: ...

lees verder

Mr. Lewandowski verkozen Wij feliciteren Mr. Annemiek Lewandowski die afgelopen vrijdag werd verkozen als lid van de Conferentie van de Jonge Balie.

Bedankt confraters voor uw stem! ...

lees verder

Aanmelding van buitenlandse rekeningen bij het CAP Het bankgeheim in fiscale zaken staat de laatste jaren onder grote druk en heeft al veel van haar pluimen verloren.
Zo kan sinds 1 juli 2011 de fiscus bij aanwijzingen van fraude of indien de fiscus plant om een aanslag op basis van tekenen en indiciën te vestigen een financiële instelling verzoeken om gegevens over een belastingplichtige mee te delen. ...

lees verder

Logo GEVACO ADVOCATEN Ons nieuwe logo is een symbiose tussen de vroegere benaming en het nieuwe beeldmerk waarin de G en de A werden verwerkt.
GE verwijst naar Mr. Hubert Geyskens en VA naar Mr. Alfons Vandeurzen, stichters van de advocatenassociatie.
De vroegere kantoorbenaming "Advocatenassociatie Geyskens-Vandeurzen en Vennoten" werd afgekort als GEVACO ADVOCATEN.

De blauwe kleur symboliseert integriteit en betrouwbaarheid.
Het logo is opgebouwd uit drie cirkels.
De middelste cirkel C drukt de centrale positie van "de c ...

lees verder

Snelle invordering zonder tussenkomst van een rechter en andere hervormingsplannen Een van de meest opmerkelijke voorstellen in de plannen van minister van Justitie Koen Geens om justitie terug te brengen tot haar kerntaken bestaat in de snelle invordering van onbetwiste schulden zonder tussenkomst van een rechter.

Om de rechtbanken te ontlasten en het aantal rechtszaken drastisch te verminderen, wordt een alternatieve, buitengerechtelijke procedure in het leven geroepen die een belangrijke rol toebedeelt aan de gerechtsdeurwaarder. Indien het dossier in aanmerking komt voor de snelle b ...

lees verder

Nieuw kantoorgebouw, nieuwe naam Sedert 27.04.2015 hebben wij onze nieuwe kantoren in gebruik genomen.

Wij verwelkomen u voortaan op de Paalsesteenweg 81, te 3580 Beringen.

Op deze nieuwe locatie hebben wij 2000m² kantoorruimtes ter beschikking om u nog beter van dienst te zijn.

Wij zullen u voortaan ook begroeten met een nieuwe naam, GEVACO ADVOCATEN, en een nieuw logo.

Bij dit alles hoort uiteraard een nieuwe website, die weldra in een ander kleedje zal gestoken worden.
...

lees verder

WIJ VERHUIZEN VANAF 27.04.2015 <b>Vanaf 27.04.2015 verwelkomen wij u in onze nieuwe kantoren, gelegen te:
Paalsesteenweg 81
3580 Beringen

Wij zullen uitzonderlijk niet telefonisch bereikbaar zijn op 23.04.2015 in de namiddag.</b>

...

lees verder

Niet aangegeven inkomsten rechtzetten in 2015. Wat kost mij dat ? Op 31 december 2013 is er een einde gekomen aan de wettelijk geregelde fiscale regularisatie.

Bij gebreke van wettelijke regeling werd er nadien contact opgenomen met de lokale controleur om de voorwaarden te kennen waaronder men niet aangegeven inkomsten alsnog kon aangeven om zich zo in regel te stellen met de fiscus.

De voorwaarden durfden nogal te verschillen van controle tot controle. Dit had tot gevolg dat er "geshopt" werd bij verschillende controles, en dat de inkomsten daar werden aangegeven waar ...

lees verder

Vacature handelsrecht en contractenrecht U heeft meer dan 5 jaar ervaring als advocaat en werkt graag in teamverband.
U verdiept zich graag in juridische vraagstukken. Dan is de vacature medewerker handelsrecht en contractenrecht beslist iets voor u.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mr. Peter Bouts.
...

lees verder

"Online grooming" en "cyberlokking" strafbaar gesteld Met twee wetten van 10 april 2014 werd de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen uitgebreid met betrekking tot misdrijven waarvan zij het slachtoffer kunnen worden via het internet of andere informatie-en communicatietechnologieën.

In navolging van de Europese regelgever die reeds in 2007 de bescherming van de seksuele integriteit van kinderen en jongeren in de context van online-technologieën ter harte nam, beoogt de Belgische wetgever kinderen te beschermen tegen misbruik via cyberspace. Het ini ...

lees verder

Vlak voor de eindmeet toch nog een tolerantie voor occassionele uitbaters Met een zeer recente beslissing van 16 februari 2015 (nr. E.T. 127.736) brengt de Administratie een lichte versoepeling aan, aan de nieuwe regelgeving met betrekking tot het geregistreerde kassasysteem, die in werking getreden is op 1 januari 2015.

De recente beslissing laat een belastingplichtige, die geen andere activiteiten in de horeca of voeding uitoefent, toe maximaal 5 dagen per jaar restaurant- of cateringdiensten te verrichten, zonder dat dit tot gevolg zal hebben dat men een geregistreerd kassasy ...

lees verder

De laatste rechte lijn naar witte kassa Vanaf dit jaar zijn bepaalde horeca-uitbaters verplicht om hun ontvangsten op te nemen in een geregistreerd kassasysteem (GKS), ter compensatie van de verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 12% voor restaurant- en cateringdiensten.

Iedere uitbater van een zaak waar regelmatig maaltijden ter plaatse worden verbruikt en iedere traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, wordt verplicht om een geregistreerd kassasysteem te installeren, indien 10% of meer van de totale omzet uit horeca-activiteiten ...

lees verder

Recht van opstal gewijzigd ! Onze Belgische wet over het recht van opstal dateert van 10 januari 1824.

Het wordt dus hoog tijd om deze oude wet te herzien en aan te passen aan de noden van de 21ste eeuw. Bij wet van 25 april 2014 werden enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

Voortaan kan het opstalrecht ook boven de grond en niet enkel op de grond gevestigd worden. Dit is een belangrijke aanpassing voor de problematiek die gerezen was onder meer bij het plaatsen van zonnepanelen op daken.

De nieuwe opstalwet laat nu ook toe ...

lees verder

"Blijf van mijn huis" ! Is uw gezinswoning beschermd ?

Velen koesteren de ambitie om als zelfstandige aan de slag te gaan en een eigen onderneming op te richten onder het motto "eigen baas, eigen agenda".

Maar ondernemen is risicovol wanneer u de keuze maakt om uw activiteit niet uit te oefenen in een vennootschap (BVBA, CVBA, ...).

De wetgever creëerde met de Programmawet van 25 april 2007 (de zogenaamde "blijf van mijn huis-wet") de mogelijkheid voor zelfstandigen om hun zakelijke rechten op het onroerend goed waar zij hun f ...

lees verder

Uw Europees vermogen op het bureau van de fiscus Binnenkort zal zo goed als elke vorm van vermogen dat Belgen rechtstreeks of onrechtstreeks aanhouden in de Europese Unie, spontaan meegedeeld worden aan de Belgische fiscus.

De anonimiteit van buitenlands vermogen was sinds de bijstandsrichtlijn van 15 februari 2011 al sterk afgenomen, doordat alle EU-landen gegevens moeten wisselen die betrekking hebben op inkomsten uit arbeid, directiehonoraria zoals tantièmes en presentiegelden, levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit o ...

lees verder

Nieuwe bron voor intellectuele eigendomsrechten Nieuwe bron voor intellectuele eigendomsrechten,
gebundeld in het nieuw Wetboek van Economisch recht

De voorbije jaren werd de economische wetgeving grondig hervormd. De verschillende wetten met betrekking tot het Belgisch economisch recht werden gebundeld in een Wetboek van Economisch Recht dat thans (voorlopig) in 18 boeken voorziet.

Op 1 januari 2015 is het laatste deel van het nieuwe Wetboek van Economisch recht in werking getreden. Met de wet van 19 april 2014 werd boek XI "Intellectuele eigendom" ...

lees verder

Versterking in domein sociaal recht Met trots kondigen wij aan dat, vanaf 01.01.2015, Mr. Geert Joosten en Mr. Bert Croimans zullen integreren in onze groep.

...

lees verder

Opgepast in het verkeer ! Verstrenging van de Wegverkeerswet Met de Wet van 9 maart 2014, heeft de wetgever de verkeerswetgeving verstrengd. De doelstelling is, zoals steeds, het nog verder terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer.

Wij overlopen even de belangrijkste wijzigingen en de datum van inwerkingtreding en/of toepasselijke feiten:

<strong>1. Alcohollimiet van 0,09 mg/l UAL voor professionele chauffeurs (0,2 promille)</strong>

Van toepassing vanaf vanaf 1 januari 2015.

De maximaal toegelaten alcoholconcentratie voor vrachtwagenbes ...

lees verder

Onteigening ? Laat u niet zo maar doen ! In de afgelopen jaren en ook nu nog is de overheid bezig met het aanleggen van nieuwe fietspaden en ook met infrastructuurwerken om de veiligheid van de wegen te verbeteren.
In dat kader zijn er dikwijls onteigeningen nodig.
Specifiek daaraan is dat men meestal maar een aantal meters van de grond aan de straatzijde onteigent en dat daarvoor de vergoedingen beperkt zijn en zeker niet overeenkomen met de normale (bouw)grondwaarde.

Die onteigeningsprocedures worden meestal ingesteld op grond van de wet van 26 ...

lees verder

Afscheid van Mr. Bianca Picerno Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Bianca Picerno.

Wij danken haar voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren en wensen haar alle succes toe. ...

lees verder

Nieuwe aanwinst voor ons kantoor Met stagiair Neil Simons heeft ons kantoor een nieuwe aanwinst.

Mr. Simons was voorheen werkzaam als fiscaal consulent bij een big four kantoor te Brussel.

Hij zal voornamelijk actief zijn in het strafrecht en fiscaal recht.

Wij wensen hem veel succes met de uitbouw van zijn carrière.
...

lees verder

Onteigening sneltramlijn Spartacusproject In het Belgisch Staatsblad van 02.10.2014 is het onteigeningsbesluit van 12.06.2014 m.b.t. de sneltramlijn Hasselt-Maastricht (tot Belgisch/Nederlandse grens te Lanaken) gepubliceerd.
De Vlaamse Overheid heeft daarin machtiging gegeven aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn om tot onteigening over te gaan van gronden die op het tracé van de sneltram liggen gelegen in Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Lanaken.
Eveneens heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken beslist dat de inbezitname ...

lees verder

Betaalt u te veel belastingen omwille van een tweede verblijf in het buitenland? Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 11 september 2014 België veroordeeld voor het discrimineren van eigenaars die vastgoed bezitten in het buitenland. Voor een in België gelegen onroerend goed dat niet verhuurd is, wordt het belastbaar bedrag in de personenbelasting bepaald op basis van het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen vertegenwoordigt een geschat fictief huurinkomen, maar steunt nog steeds op de huurprijzen van de laatste algemene herziening van de kadastrale inkomens op 1 januari 19 ...

lees verder

Voorproefje van onze nieuwe kantoren Medio 2015 zullen wij u kunnen ontvangen in onze nieuwe kantoren, gevestigd aan de Paalsesteenweg te Beringen.

Het belooft een mooi en functioneel kantoor te worden.

Wij kijken ernaar uit om u daar te mogen begroeten.

Hier alvast een voorproefje van hoe het er zal uitzien. ...

lees verder

Ons kantoor verwelkomt een nieuwe stagiair Ons kantoor verwelkomt Mr. Annemiek Lewandowski als stagiair.

Wij wensen haar veel succes en een mooie carrière.

Onze associatie telt op dit ogenblik 25 advocaten. Samen met onze personeelsleden, bestaat het team vandaag uit 43 gemotiveerde krachten om ons cliënteel nog beter van dienst te kunnen zijn. ...

lees verder

Afscheid van Mr. Anne Heeren Met wederzijdse spijt nemen wij afscheid van Mr. Anne Heeren.

Wij danken haar voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes in haar verdere carrière. ...

lees verder

Afscheid van Mr. Sandra Stulens Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Sandra Stulens.

Wij danken haar voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar en wensen haar alle succes toe. ...

lees verder

Nieuwe publicatie Mr. Joris Gebruers Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2014 een nieuw artikel, getiteld: ""Geen stand-still in versoepeling handhavingsbeleid". ...

lees verder

Nieuwe publicatie Mr. Lore Gyselaers Recent verscheen bij uitgever Maklu een nieuw boek van Prof. D. De ruysscher, getiteld "Rechtspreken en lekenparticipatie. Noodzaak of traditie?", met hierin een bijdrage van Mr. Lore Gyselaers.

In dit boek wordt het fenomeen van lekenrechters in de ruime zin van het woord onderzocht door rechtshistorici, strafpleiters en rechtssociologen. ...

lees verder

Nieuwe publicatie Mr. Joris Gebruers Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2013 een nieuw artikel, getiteld: "Time travel in het vergunningenbeleid". ...

lees verder

Mr. Kurt Smets benoemd tot plaatsvervangend politierechter in de rechtbank te Hasselt Bij Koninklijk besluit van 26 januari 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014, werd Mr. Kurt SMETS benoemd tot plaatsvervangend politierechter in de rechtbank te Hasselt.

Onze hartelijke en welgemeende felicitaties voor Kurt.

Wij wensen hem veel succes toe bij de uitoefening van dit belangrijk mandaat. ...

lees verder

In-house seminar BTW Met ingang van 1 januari 2014 worden advocaten BTW-plichtig.

Teneinde ons wegwijs te maken in de nieuwigheden, had ons kantoor het genoegen om een uiteenzetting bij te wonen van confrater en specialist in fiscale aangelegenheden, Mr. Henri Vandebergh. ...

lees verder

Mr. Kurt Smets voorgedragen door de Hoge Raad voor de Justitie Bij beslissing van 5 november 2013 heeft de Hoge Raad voor de Justitie Mr. Kurt Smets voorgedragen aan de Minister van Justitie als plaatsvervangend politierechter in de politierechtbank te Hasselt.

Wij wensen Kurt Smets hartelijk te feliciteren. Het is een welverdiende erkenning voor jarenlange werk en expertise in de sector van het aansprakelijkheidsrecht.
...

lees verder

Nieuwe kantoren in 2014 Onze associatie kocht een handelspand gelegen aan de Paalsesteenweg, het gebouw Multiline/Petra verlichting, om er haar kantoren in onder te brengen.

Met de aankoop en verbouwing is een belangrijke investering gemoeid.

Wij voorzien te verhuizen in de loop van 2014.

Op deze nieuwe locatie zullen wij 2000m² kantoorruimtes ter beschikking hebben om u nog beter te dienen.

Wij houden u op de hoogte over het verloop van de werkzaamheden.

Aan deze investering is in de pers ruim aandacht besteed. Zie onder ...

lees verder

BTW waarschuwing Met ingang van 1 januari 2014 worden advocaten BTW-plichtig.

Dit heeft belangrijke wijzigingen tot gevolg in de relatie advocaat-cliënt, zeker wanneer die laatste zelf niet BTW-plichtig is.

Wij verstrekken u graag meer inlichtingen in dit verband. ...

lees verder

Vacature Sociaal Recht Wij beogen ons team sociaal recht uit te breiden.

Meerdere samenwerkingsvormen zijn bespreekbaar.

Geïnteresseerden kunnen met een van de vennoten contact opnemen. ...

lees verder

Ons kantoor verwelkomt twee nieuwe stagiairs Mr. Selina Cristiano en Mr. Annelore Verbeeck begonnen als stagiairs op ons kantoor aan een hopelijk succesvolle advocaten carrière.

Onze associatie telt op dit ogenblik 26 advocaten. Samen met onze personeelsleden, bestaat het team vandaag uit 43 gemotiveerde krachten om ons cliënteel nog beter van dienst te kunnen zijn.
...

lees verder

Advocaat Sandra Stulens maakt sedert september 2013 deel uit van onze groeiende groep Advocaat Sandra Stulens maakt sedert september 2013 deel uit van onze groeiende groep van bekwame medewerkers.

Mr. Sandra Stulens is een ervaren specialiste in het fiscaal-en vennootschapsrecht. Zij doceert over de BTW reglementering

De bijzondere professionele ervaring die zij naast de advocatuur heeft opgedaan vormt een bijzondere troef.

Mr. Sandra Stulens zal Mr. Stefaan Lettens bijstaan in de uitbouw van onze afdeling "Fiscaal recht".

Wij zijn verheugd dat zij deel uitmaakt van ons kantoor en wensen ...

lees verder

Achterstand Raad voor Vergunningsbetwistingen opgelost ? Marc BOES, emeritus professor, is al tientallen jaren als advocaat bij ons kantoor in dienst.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 werd hij aangesteld als aanvullend raadslid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar hij binnenkort zal zetelen.

In dat besluit werden nog vijf bijkomende personen aangesteld.
Hopelijk zal die Raad voor Vergunningsbetwistingen er nu in slagen om de inmiddels toch wel hoge achterstand in behandeling van zaken en uitspreken van arresten in te halen.

...

lees verder

Mr. Stefaan Lettens vennoot bij Geyskens - Vandeurzen & Vennoten Ons kantoor is erg verheugd u te kunnen meedelen dat Mr. Stefaan Lettens vanaf september 2013 onze associatie als vennoot zal vervoegen.
Mr. Lettens zal zich concentreren op de rechtsdomeinen Tax en Corporate en deze verder uitbouwen op ons kantoor. Hij patroneerde deze domeinen reeds vele jaren op het kantoor Monard - D'Hulst te Hasselt.
Wij wensen Mr. Lettens te feliciteren en heten hem van harte welkom. Wij kijken uit naar een ongetwijfeld vruchtbare samenwerking.
...

lees verder

Afscheid van Mr. Linda Lemmens Ons kantoor neemt met spijt afscheid van Mr. Linda Lemmens.
Wij danken haar voor de fijne samenwerking de afgelopen drie jaren en wensen haar alle succes toe.
...

lees verder

Alweer een nieuwe nieuwsbrief Het gerechtelijk verlof werd ingezet met een nieuwe nieuwsbrief.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden op juridisch vlak, ...

lees verder

Wim MERTENS medeauteur Codex Milieurecht Uitgeverij DIE KEURE heeft recent de Codex Milieurecht uitgegeven in de zogenaamde reeks "Blauwe wetboeken". Dat wetboek bevat de belangrijkste milieuwetgeving en samenvattingen van belangrijke rechtspraak en interessante rechtsleer.

Wim MERTENS, vennoot en hoofd van onze cel Administratief recht, is medeauteur van de Codex Milieurecht. Zijn bijdrage heeft voornamelijk betrekking op de Milieustakingsvordering. ...

lees verder

De omgevingsvergunning - Voorontwerp van decreet goedgekeurd De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2013 het voorontwerp van het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd. Uit de nota aan de leden van de Vlaamse Regering blijkt dat het decreet haar effect niet zal missen.

De Vlaamse regering heeft zich met dit decreet ten doel gesteld één vergunningsprocedure tot stand te brengen, waarin zowel stedenbouwkundige- als milieutechnische aspecten worden behand ...

lees verder

Mr. Anne Heeren wint de Interlimburgse pleitwedstrijd In een spannende strijd tegen geduchte tegenstrevers van de Balies van Roermond, Maastricht en Tongeren heeft Mr. Anne Heeren van ons kantoor op 19 april 2013 de gerenommeerde Interlimburgse pleitwedstrijd gewonnen.

Met veel stijl, een duidelijke taal en met een juridisch sterk onderbouwd pleidooi wist Mr. Anne Heeren de jury te overtuigen.

De jury was vol lof, ons kantoor vol trots.

Wij wensen Mr. Anne Heeren, die met haar schitterende prestatie de fel begeerde beker terug naar de Balie van Hasselt br ...

lees verder

Parkeerboetes mogelijk jarenlang onwettig uitgedeeld Bij arrest van 28 februari 2013 stelde het Grondwettelijk Hof in antwoord op een prejudiciële vraag een schending vast betreffende de Wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Er wordt alvast uitgekeken naar de reikwijdte van dit arrest. ...

lees verder

Geyskens-Vandeurzen & Vennoten bekroond met de Belgian Legal Award Flanders 2013 Tijdens de officiële ceremonie van de "Belgian Legal Awards" op 14 maart 2013 werd ons kantoor uitgeroepen tot het kantoor van het jaar Vlaanderen 2013.

Jaarlijks reikt de organisatie "Belgian Legal Awards" een aantal prijzen uit aan advocatenkantoren en juridische afdelingen die zich laten opmerken door uitmuntendheid, continuïteit en innovatiesterkte. Een professionele jury bestaande uit belangrijke actoren uit de juridische, economische en academische wereld beslist welke kantoren/legal departments deze ...

lees verder

Mr. Anne Heeren vertegenwoordigt Balie Hasselt op Interlimburgse pleitwedstrijd Mr. Anne Heeren van ons kantoor is gekozen om op 19 april 2013 de Balie Hasselt te vertegenwoordigen op de Interlimburgse pleitwedstrijd.

De beste pleiters van de Balies van Roermond, Maastricht, Tongeren en Hasselt houden een verbale strijd voor de fel begeerde wisselbeker. ...

lees verder

Milieuvergunning voor windturbines in Zonhoven geweigerd. Dankzij een bezwaar dat advocaat Wim Mertens namens buurtbewoners indiende tegen windturbines in Zonhoven werd de milieuvergunning geweigerd. Tegen de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning is een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. ...

lees verder

Website vernieuwd U bezoekt onze sterk vernieuwde site.
Geyskens Vandeurzen & Vennoten heeft haar website volledig herdacht. Doel is de bezoeker op overzichtelijke wijze kennis te laten maken met ons kantoor. De rechtszoekende kan hierdoor op weloverwogen wijze kiezen voor de bijstand van ons kantoor. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt te linken naar de sociale media. De schat aan juridische informatie van onze nieuwsbrieven blijft vanzelfsprekend ter beschikking.

Veel surfgenot en deel gerust uw mening mee. ...

lees verder

VACATURE MEDEWERKER ( M/V ) U heeft enkele jaren ervaring als advocaat en werkt graag in teamverband.
U verdiept zich graag in juridische vraagstukken.
Dan is de vacature medewerker beslist iets voor U.
U mag strikt vertrouwelijk contact nemen met Mr. Jan Swennen.
Voorwaarden te bespreken. ...

lees verder

Rechtspreken en lekenparticipatie: noodzaak of traditie? Op 8 februari 2013 zal Mr. Lore Gyselaers een presentatie geven op een studiedag van de Vrije Universiteit Brussel. ...

lees verder

Geyskens Vandeurzen ontvangt een pre nominatie "Beste kantoor vlaanderen" Geyskens-Vandeurzen & Vennoten is voor het tweede jaar op rij genomineerd voor de Legal Award "Law Firm of the Year in Vlaanderen"

Als beloning en erkenning voor het harde werk en de inzet zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van gerechtelijke procedures, werd ons kantoor het tweede jaar op rij genomineerd in het kader van de Legal Awards voor "Beste kantoor in Vlaanderen"

Een pluim voor het hele team !

De awards worden uitgereikt op 14.03.2013.

Wij houden U op de hoogte ...

lees verder

Nieuwe publicatie Mr. Jan Swennen Naast het ter harte nemen van de belangen van onze cliënten, trachten onze advocaten tevens hun steentje bij te dragen op wetenschappelijk vlak.

Zo is Mr. Jan Swennen co-auteur van het Handboek voor de advocaat-stagiair strafprocesrecht, dat in 2012 verscheen bij uitgever Kluwer.
...

lees verder

Nieuwe publicatie Mr. Lore Gyselaers Naast het ter harte nemen van de belangen van onze cliënten, trachten onze advocaten tevens hun steentje bij te dragen op wetenschappelijk vlak.

Mr. Lore Gyselaers publiceerde in 2012 bij uitgever Kluwer het boek Hof van assisen in de reeks Artikel & Commentaar.
De commentaar in dit boek heeft tot doel de wijzigingen en nieuwigheden, geïntroduceerd door de Wet van 21 december 2009, ...

lees verder

Geyskens – Vandeurzen & Vennoten steunt Poverello Ons kantoor opteerde er ook dit jaar voor om haar kerst-en nieuwjaarswensen via elektronische weg over te maken.

De fondsen die normaliter besteed worden aan wenskaarten, werden geschonken aan Poverello.

Poverello is een stichting die zich sinds 1978 inzet voor thuis-en daklozen.
Geysekens – Vandeurzen & Vennoten is verheugd het mooie bedrag van 800 EUR te kunnen overmaken ...

lees verder

Alweer een nieuwe nieuwsbrief Het nieuwe jaar wordt ingezet met een nieuwe nieuwsbrief.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwigheden op juridisch vlak. ...

lees verder

Genomineerd als Best Regionaal Vlaams kantoor Ons kantoor is verheugd u te kunnen melden dat het was genomineerd als Best Regionaal Vlaams kantoor. ...

lees verder

Mr. Barbara Spapen vertegenwoordigt Balie Hasselt op Interlimburgse pleitwedstrijd Mr. Barbara Spapen van ons kantoor is gekozen om op 19 maart 2011 Balie Hasselt te vertegenwoordigen op de Interlimburgse pleitwedstrijd.
De beste pleiters van de Balies van Roermond, Maastricht, Tongeren en Hasselt houden een verbale strijd voor de felbegeerde wisselbeker. ...

lees verder

Advocaat Linda Lemmens maakt sedert maart 2010 deel uit van onze groeiende groep Advocaat Linda Lemmens (° 02.02.1964) maakt sedert maart 2010 deel uit van onze groeiende groep van bekwame medewerkers.

Meester Linda Lemmens is een ervaren specialiste in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht voornamelijk voor cliënteel in de social-profit sector.

Reeds in 1996 hield zij de openingsrede van het gerechtelijk jaar 1996-1997 aan de Balie te Hasselt en sedertdien publiceerde zij op regelmatige tijdstippen verschillende artikelen omtrent het arbeidsrecht.

De bijzondere professionele e ...

lees verder

Sportcodex 2009 Mr. Coomans is één van de auteurs De sportcodex is een geannoteerde verzameling van alle reglementaire teksten in de Vlaamse Gemeenschap.
Mr. Coomans is één van de auteurs.
De uitgave 2009 is pas verschenen en verkrijgbaar bij Die Keure. ...

lees verder

Mr. Karel Caers ontving zijn erkenning als bemiddelaar in sociale zaken. Mr. Karel Caers ontving zijn erkenning als bemiddelaar in sociale zaken.
Mr. Marc Geyskens was reeds erkend als bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke en handelszaken.
Ons kantoor is dan ook gespecialiseerd in bemiddeling. ...

lees verder

Opleidingscursus onderzoeksrechters Op 21.04.2009 was Mr. Swennen gastspreker over het onderwerp voorlopige hechtenis op de gespecialiseerde opleidingscursus voor toekomstige onderzoeksrechters. ...

lees verder

Dag van ICT VOKA Mr. Jan Swennen en Mr. Christoph Bielen hebben op 18.03.2009 op de Dag van ICT van VOKA een uiteenzetting gegeven over illegale software en de strafrechtelijke gevolgen van commerciële piraterij.
Klik op meer voor een link naar de slides en de tekst. ...

lees verder

Feest Wij danken ons cliënteel dat naar aanleiding van de festiviteiten die wij organiseerden ter gelegenheid van de uitbreiding van de kantoorruimtes een bedrag van 8.765 EUR stortte aan de VZW Stijn.

Meer informatie over de VZW Stijn kunt u terugvinden op http://www.stijn.be ...

lees verder

Nieuwe vennoot, medewerkster en stagiairs In onze betrachting om voortdurend in degelijkheid en ervaring te investeren verwelkomden wij met Mr. Peter Bouts een nieuwe vennoot. Advocaat Peter Bouts kon overtuigd worden om vanaf 01.01.2009 zijn carrière als advocaat verder te zetten en uit te bouwen als mede-vennoot in onze associatie. Zijn sterke persoonlijkheid en inzet voor het cliënteel zijn een garantie voor de verdere professionalisering van onze associatie.

Naast Mr. Bouts mochten wij ook Mr. Karen Kelchtermans als medewerkster verwelkomen. M ...

lees verder

Nu ook fiscale inhoudingsplicht bij factuur aannemer! Sedert 1 januari 2009 moet u ook de fiscale schulden controleren van een aannemer. Heeft de aannemer nog fiscale schulden, dan moet u 15% van de factuur inhouden en doorstorten aan de fiscus. Klik op de link voor meer informatie.

Dit was sinds begin 2008 al zo voor sociale schulden. Heeft uw aannemer sociale schulden, dan moet u 35% inhouden op zijn factuur en dit doorstorten aan de RSZ.

Iets gelijkaardig geldt nu ook voor de fiscus. Heeft uw aannemer nog fiscale schulden, dan moet u 15% inhouden op zijn ...

lees verder

Studiedag sportrecht Mr. C. Coomans en Mr. H. Tielens hebben op 2 oktober voor de juristenclub een lezing gegeven over “Sport op school & in clubverband: wie is aansprakelijk als er iets misgaat?”
...

lees verder

Waar haalt de sportbeoefenaar zijn gelijk ? Cyriel Coomans sprak ter gelegenheid van de 15de VRG-Alumnidag van de KU Leuven over o.m. de bevoegdheid van sportfederaties om recht te spreken.
Aansluitend daarbij werd toelichting verstrekt over het beroep op de rechter (zowel in kort geding als ten gronde) in tuchtzaken, bij administratieve sancties en bij niet naleving van de reglementen.
Ook arbitrage en mediatie werden in het kader van het sportrecht gepromoot.
De tekst hierover kan u lezen in het n.a.v. die dag uitgegeven referatenboek.
...

lees verder

Arrest Hamer stelt paal en perk aan laattijdige herstelvorderingen n.a.v. stedenbouwmisdrijven Op 27.11.2007 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat het recht op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn ook geldt t.a.v herstelmaatregelen die gevorderd worden n.a.v. bouwmisdrijven.

Het Hof oordeelde dat een periode van vijf jaar tussen het vaststellen van het illegale karakter van het gebouw en de inleiding van de herstelvordering bij de rechter onverenigbaar is met de vereiste van de redelijke termijn.

Krachtens artikel 149 e.v. van het decreet houdende de or ...

lees verder

Recht voor Ondernemers Weetjes en Wetjes uit het Nieuwe Bodemsaneringsdecreet. Praktische tips voor de bedrijfsvoering.
Wim Mertens en Andy Beelen spraken op 28.11.2007 te Hasselt bij VOKA. ...

lees verder