Nieuws

In de kijker

De ene voyeur is de andere niet

U kon reeds in onze eerdere bijdrage lezen dat bij wet van 1 februari 2016 een nieuw misdrijf boven het doopvont werd gehouden: voyeurisme.

lees meer

Nieuwsbrief Avolink, themanummer "bemiddeling" Mr. Jan Swennen, voorzitter van het advocatennewerk Avolink. verzorgde de intro van het themanummer "bemiddeling".
De link naar de volledige tekst vindt u hier. ...

lees verder

Verkiezingen Balie Limburg – Mr. Valerie Ghysen verkozen als voorzitter Conferentie Jonge Balie Limburg De verkiezingen van 26 mei 2019 zijn al even geleden, maar vlak voor de zomer hebben nog andere – minstens even belangrijke verkiezingen – plaatsgevonden. Jaarlijks worden in juni immers binnen de verscheidene Vlaamse balies de Raden van Orde en de Conferenties Jonge Balie verkozen. ...

lees verder

Familierecht Onderhoudsbijdrage voor meerderjarige studerende kinderen Heden ten dage volgen meer en meer jongeren een hogere opleiding. Economische en maatschappelijke omstandigheden maken dat, na het beëindigen van een eerste opleiding, steeds vaker nog een specialisatiejaar of zelfs een volledig nieuwe opleiding wordt gevolgd. Aangezien de wet zelf geen maximum leeftijdsgrens van het kind voorop stelt, rijst hierbij uiteraard de vraag hoe lang de ouders onderworpen blijven aan hun onderhoudsplicht ten aanzien van hun kinderen. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Het statuut van een tuin en het dakterras Een kandidaat-koper van een appartement op het gelijkvloers dat grenst aan een tuin, of op de hoogste verdieping, omgeven door een ruim dakterras, doet er goed aan de statuten van de appartemensmede-eigendom aandachtig te lezen. ...

lees verder

Administratief recht Buurtwegenproblematiek: een straatje zonder eind De Buurtwegenwet werd 178 jaren geleden ingevoerd om inwoners de mogelijkheid te geven om verbindingswegen, die bestonden naast de voormalige provinciale wegen, te laten gebruiken. Het doel van deze buurtwegen was het vergemakkelijken van het lokaal verkeer richting de dorpskernen, kerken en akkers. ...

lees verder

Onderwijsrecht Wees bedachtzaam bij de keuze van een handelsnaam Bij het opstarten van een onderneming is het belangrijk om even stil te staan bij de keuze van een handelsnaam. ...

lees verder

Administratief recht De opmars van het GBOL-beginsel als grondslag voor schadevergoeding Dit stukje bespreekt de toepassing van het GBOL-beginsel als grondslag voor een procedure in schadevergoeding bij de burgerlijke rechter. De afkorting GBOL staat voor ‘gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten’. Uit een analyse van de recente (lagere) rechtspraak blijkt dat dit beginsel de laatste tijd sneller wordt aanvaard om een bestuur te veroordelen tot een schadevergoeding. ...

lees verder

Bouwrecht Een verzekerd man is er twee waard: Wet Peeters II voor alle intellectuele beroepen binnen de bouwwereld Sinds 1 juli 2019 heeft de wetgever een nieuwe verplichte verzekering in het leven geroepen, met name de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Bent u reeds in orde? Een verzekerd man is er twee waard! ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Werken in de warmte In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. Vanaf hoeveel graden mag een werknemer niet meer werken? Wat moet een werkgever doen bij te warm weer? Welke preventieve maatregelen moet een werkgever nemen? Hierna een overzicht. ...

lees verder

Strafrecht Het lot van de onmiddellijke aanhouding in een procedure op verzet Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om na de beslissing tot veroordeling te vorderen dat de beklaagde onmiddellijk dient te worden aangehouden. ...

lees verder

Familierecht De zorgvolmacht Een zorgvolmacht is een volmacht die een bekwaam persoon (lastgever) verleent aan een andere persoon (lasthebber) om, met het oog op een latere periode waarin men geen besef meer heeft van de gevolgen van zijn beslissingen, die persoon toe te laten welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen (beheer van gelden, betalen van rekeningen). ...

lees verder

Familierecht Onderhoudsbijdragen: objectief en transparant De wetgever zoekt voortdurend naar manieren om onderhoudsbijdragen van ouders ten aanzien van hun kinderen meer objectief en transparant te berekenen. ...

lees verder