Nieuws

In de kijker

ANDERHALVE METER VOOR MEETKUNDE, EEN QUARANTAINE VOOR FRANS ÉN EEN LOCKDOWN VOOR ENGELS: HOE EVALUEREN IN CORONACRISIS ?

De gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs en secundair onderwijs zijn ongezien. De scholen bleven enkel open voor de opvang van de kinderen.

lees meer

Verkeersrecht DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP HET WEGVERKEER Wat als het keuringsattest van mijn voertuig is verlopen ? Kan mijn rijbewijs nog onmiddellijk ingetrokken worden? ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM UW STATUTEN TE WIJZIGEN? Nu het economische leven op een lager pitje draait, is dit hét moment voor een doordachte statutenwijziging, die vele voordelen kan bieden. ...

lees verder

GRATIS WEBINAR NIEUWE SPELREGELS IN B2B-RELATIES op 27.05.2020 om 19u00 Ingevolge de door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van Covid-19 heeft het reeds eerder geplande avond-seminarie op woensdag 22 april 2020 geen doorgang kunnen vinden.

...

lees verder

Ondernemingsrecht BREAKING – TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN DOOR NIEUW KONINKLIJK BESLUIT De Belgische regering gaat nog verder in het beschermen van ondernemingen met KB nummer 15 van 24 april 2020. Wij leggen het voor u uit! ...

lees verder

Ondernemingsrecht WORDT UW HYPOTHECAIRE VOLMACHT NAAR EFFECTIEVE HYPOTHEEK OMGEZET OMWILLE VAN BETALINGSUITSTEL? Bij veel Belgische bedrijven hakt de coronacrisis er stevig op in. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hier betalingsmoeilijkheden mee gepaard gaan. Welke houding nemen banken, bij wie een krediet werd afgesloten, op dat vlak aan? ...

lees verder

Vennootschapsrecht HOE EEN ALGEMENE VERGADERING ORGANISEREN TIJDENS DE CORONACRISIS? Kan een vennootschap nog een algemene vergadering houden? En op welke wijze kan dit nog?   ...

lees verder

Administratief recht GEEN VERDERE VERTRAGING BIJ DE BEHANDELING VAN UW OMGEVINGSAANVRAAG Ook al slaat het coronavirus wereldwijd hard toe en werd het sociaal en economisch leven in een mum van tijd gereduceerd tot het hoogst noodzakelijke, haar impact op het Vlaams Omgevingsrecht en meer specifiek de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planinitiatieven, lijkt beperkt te blijven. ...

lees verder

Huur en onroerend goed WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS OP HANDELSHUUR ? Moet ik als huurder nog huur betalen nu ik mijn zaak niet kan uitbaten in het gehuurde handelspand? Is het niet-betalen van de huur door mijn huurder een reden voor ontbinding van het contract? ...

lees verder

Ondernemingsrecht GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO): IS DAT IETS VOOR MIJN ONDERNEMING? Wanneer de tijdelijke “coronasteunmaatregelen” uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht WAT MET FEESTDAGENLOON TIJDENS DE CORONACRISIS ? Paasmaandag is reeds verstreken en binnenkort komen er weer enkele feestdagen aan, zoals 1 mei (Dag van de Arbeid), Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart (21 mei) en Pinkstermaandag (1 juni 2020). Tijdens de coronacrisis is de arbeidsovereenkomst van heel veel werknemers geschorst omwille van overmacht (corona) en zijn er veel werknemers ziek. Moet u als werkgever dan ook feestdagenloon betalen? ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht HELP, MIJN ONDERNEMING VERKEERT IN MOEILIJKHEDEN! Naast de tijdelijke steunmaatregelen inzake sociale zekerheid en fiscaliteit die werden genomen door de federale en regionale regeringen zullen bedrijven verplicht worden om ook andere maatregelen te overwegen en te nemen om te kunnen overleven. Wat kan u dan als ondernemer met personeel doen? ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht LET’S TELE-WORK! Wat als straks het normale leven weer hervat? Zal u als werkgever nog steeds de mogelijkheid geven aan uw werknemers om te telewerken? Zal de werknemer nog langer recht hebben om te telewerken? En hoe zit dat dan juridisch allemaal? ...

lees verder