Nieuws

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Aansprakelijkheid in de bouwsector: uiteenzetting voor Verzekeringsjuristen in het stadion van KRC Genk. Meester Kurt Smets en Karen Kelchtermans zullen op 4 april 2019 een uiteenzetting brengen omtrent “Aansprakelijkheid in de bouwsector”. In het stadion van KRC Genk zullen de Verzekeringsjuristen voor wie dit seminarie bedoeld is, uitleg krijgen over 3 topics.
...

lees verder

Strafrecht Wat te doen als slachtoffer van slagen of verwondingen ? Met grote regelmaat ontvangen wij op ons kantoor slachtoffers van slagen of verwondingen. Wij stellen al te vaak vast dat zij na de feiten niet accuraat handelden om hun rechten als slachtoffer te vrijwaren. Deze bijdrage heeft tot doel een checklist voor de slachtoffers aan te reiken. ...

lees verder

ondernemingsrecht SOS wanbetalers Uit een rapport van Graydon in samenwerking met Unizo over het betaalgedrag bij 572 Vlaamse en Brusselse ondernemingen, blijkt dat 8 op de 10 ondernemers wordt geconfronteerd met laattijdige betalingen, en dat dit de ondernemingen wel 10 miljard euro per jaar kost. ...

lees verder

Fiscaal recht, Fiscaal recht, Fiscaal recht Mr. Henri Vandebergh spreker op uiteenzetting over stopzettingsmeerwaarden Mr. Henri Vandebergh werd gisteren 19 februari uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over stopzettingsmeerwaarden in het kader van de case studies-sessies georganiseerd door de Hogeschool PXL en het LVAB.
Is er sprake van een stopzettingsmeerwaarde wanneer een bedrijfsactief na de stopzetting van een eenmanszaak gedurende 10 jaar wordt verhuurd aan een vennootschap die de vroegere activiteit verderzet?
In welk jaar is de stopzettingsmeerwaarde belastbaar?... ...

lees verder

Fiscaal recht Kan de administratie nog een aanslag vestigen op naam van een vennootschap, wanneer de vereffening reeds werd gesloten? De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd, betrof de geldigheid van verschillende aanslagen lastens een vennootschap waarvan de vereffening reeds voordien werd gesloten. ...

lees verder

Deadline UBO-register verschoven naar 30.09.2019 Vennootschappen krijgen langer de tijd om hun aandeelhouders in het schrijven in het UBO-register. ...

lees verder

ondernemingsrecht Update – Inschrijving in Kruispuntbank der Ondernemingen In een voorgaand nieuwsbericht werd uw aandacht reeds gevestigd op het belang van een correcte en vooral volledige inschrijving van uw onderneming in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Indien u niet correct bent ingeschreven, of indien niet alle activiteiten van uw onderneming werden geregistreerd, loopt u het risico dat een vordering in het kader van een procedure voor de rechtbank onontvankelijk wordt verklaard.
...

lees verder

Fiscaal recht Noot onder GwH 5 juli 2018 (arrest nr. 88/2018) " Over het recupereren van BTW op erelonen van deurwaarders via de terugbetaling van gerechtskosten." Op 5 juli 2018 sprak het Grondwettelijk Hof een arrest uit met betrekking tot een problematiek die al sinds het onderwerpen van de gerechtsdeurwaarders aan de belasting over de toevoegde waarde gekend is, met name dat sommige btw-belastingplichtigen erin zouden kunnen slagen om tweemaal de btw op erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders te recupereren. ...

lees verder

ondernemingsrecht Taal van de factuur bij export en de nakende Brexit In juni 2016 informeerden wij u over de te hanteren taal bij grensoverschrijdende handelsbetrekkingen. Wij hebben uw aandacht gevestigd op het Vlaams decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik der talen, onder meer voor de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden.... ...

lees verder

Huur en onroerend goed Nieuwe spelregels tussen mede-eigenaars: gedaan met dwarsliggers Sinds 1 januari 2019 voorziet de wetgever in nieuwe samenleefregels in een appartementsgebouw, door een wijziging door te voeren van de wet op de gedwongen mede-eigendom.
Samenleven met verschillende mede-eigenaars kan soms moeizaam verlopen. Eigenaars die hun flat zelf bewonen staan in hun belangen vaak tegenover de eigenaars die hun appartement verhuren. De ene groep wil bijvoorbeeld graag een renovatie doorvoeren, terwijl de andere groep deze net wil tegenhouden wegens “onnodig en te duur”.... ...

lees verder

Fiscaal recht GEVACO SEMINARIE: De BBI voor de deur Gevaco Advocaten organiseert op 27 februari het seminarie "de BBI voor de deur". De bevoegdheden van de Bijzondere Belastingsinspectie zullen er onder de loep genomen worden. Wat mogen de inspecteurs? Wat mag /moet u als onderneming? Deze en andere vragen zullen voor u verder uitgeklaard worden. ...

lees verder

Familierecht Het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijk statuut van vennootschapsaandelen Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak en rechtsleer. In de huidige bijdrage gaan we niet verder in op de oude regeling.
De nieuwe wet van 22 juli 2018 – in werking getreden op 1 september 2018 – heeft het statuut van deze goederen en rechten uitgetekend aan de hand van drie krachtlijnen. ...

lees verder