Nieuws

In de kijker

Verkoop van autovoertuigen aan consumenten vanaf 01.11.2019 in belangrijke mate gewijzigd

Professionele verkopers van autovoertuigen aan consumenten weten dat onder meer de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen aan consumenten sedert het jaar 2000 essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden moesten bevatten zoals opgelegd door het K.B. van 9 juli 2000.

lees meer

Telefonieperikelen Door een blikseminslag, ondervinden wij momenteel telefoonproblemen. U kan ons per mail bereiken : gevaco@gevaco.be ...

lees verder

ondernemingsrecht Verkoop van autovoertuigen aan consumenten vanaf 01.11.2019 in belangrijke mate gewijzigd Professionele verkopers van autovoertuigen aan consumenten weten dat onder meer de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen aan consumenten sedert het jaar 2000 essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden moesten bevatten zoals opgelegd door het K.B. van 9 juli 2000.

...

lees verder

ondernemingsrecht De inhoud van algemene voorwaarden: de introductie van de imprevisieleer in het Belgisch recht In een recent artikel benadrukte mr. Van Thienen reeds het belang van het gebruik van sluitende algemene voorwaarden: https://tinyurl.com/yxo8hbot
Met de publicatie van het nieuwe voorontwerp van wet van 30 maart 2018 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van Boek 5 “Verbintenissen” werd er vorm gegeven aan de belangrijke wijziging van ons verbintenissenrecht.
...

lees verder

Strafrecht GEVACO in de praktijk: aanpassing strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (VIDEO) De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen werd gewijzigd. Bekijk in deze video wat de praktische gevolgen daarvan zijn. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht GEVACO in de praktijk : Sociale verkiezingen (VIDEO) De sociale verkiezingen... GEVACO advocaten help u graag op weg. Bekijk hier onze informatievideo. ...

lees verder

ondernemingsrecht Het optimalisatiedecreet, een nieuw woningkwaliteitsdecreet Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het optimalisatiedecreet goed, dewelke een verbeterde methode invoert voor de woningkwaliteitsbewaking. ...

lees verder

ondernemingsrecht Battle of forms Een battle of forms kan zich voordoen wanneer bij het sluiten van een overeenkomst beide partijen verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de ene firma een offerte verstuurt met op de achterzijde haar algemene voorwaarden en de andere firma een bevestiging van de offerte stuurt met haar eigen algemene voorwaarden. ...

lees verder

ondernemingsrecht Nieuwe spelregels voor B2B- relaties Op 21 maart laatstleden keurde het parlement een nieuwe wet goed die een aantal regels invoert voor relaties tussen ondernemingen en die wellicht een niet te onderschatten impact zal hebben op de bedrijfswereld. ...

lees verder

Bouwrecht De Vlaamse Regering Schafte op 1 Januari 2019 de vestigingswet af: kan iedereen nu een bouwbedrijf opstarten? Onder de vroegere vestigingswetgeving moest een ondernemer, op 2 mogelijke manieren, zijn beroepsbekwaamheid bewijzen. Het doel van de vestigingswet was dubbelvoudig : ten eerste het verzekeren van kwaliteit in de sector en ten tweede het beschermen van de consument.
Onder invloed en druk van de Europese Unie werd de vestigingswet afgeschaft, aangezien Europa de wetgeving strijdig vond met de vrijheid van ondernemen. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Nieuw vanaf 29 april 2019: verplichte vermelding bij de vrijstelling van prestaties In het kader van de jobsdeal treedt het nieuwe artikel 37/12 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten op 29 april 2019 in werking.

...

lees verder

Fiscaal recht VACATURE vennootschapsrecht/ fiscaal recht GEVACO ADVOCATEN zoekt een junior advocaat in het vennootschapsrecht en/of fiscaal recht. ...

lees verder

Administratief recht Belangrijke mededeling m.b.t. de beroepstermijn voor derden tegen een omgevingsvergunning: Niet enkel de gele bekendmakingsaffiche maakt melding van de termijn waarbinnen een beroep kan worden ingediend door derde-belanghebbenden. Ook het omgevingsloket geeft deze periode aan... ...

lees verder