Nieuws

In de kijker

IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING?

Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning.

lees meer

Sportrecht Koerselaar en wereldburger Cyriel Coomans Sportjurist én wereldreiziger met een basketbal in zijn maag ...

lees verder

Huur en onroerend goed NIEUWE HUURWETGEVING VANAF 1 JANUARI 2019 - WAT VERANDERT ER? Eerder kondigden wij u de komst van een Vlaams decreet inzake huur al aan. Dit nieuwe decreet werd op 9 november laatstleden afgekondigd door de Vlaamse Regering en treedt in werking op 1 januari 2019. ...

lees verder

GEVACO for TUKI - De Warmste Week Onze GEVACO Runners liepen mee in de Warmathon Genk ten voordele van VZW TUKI ...

lees verder

ZALIGE FEESTEN! GEVACO Advocaten wenst u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! ...

lees verder

Registratie UBO-register verlengd Lees hier meer over het wie, wat, hoe en wanneer.

...

lees verder

Geld uitlenen : een waar gebeurd horrorverhaal E.B. en R.V. zijn sedert jaren goede vrienden.
E.B. zit echter in geldnood en vraagt R.V. om hem geld te lenen dat hij zo snel mogelijk zal terugbetalen.
R.V. ziet hierin geen graten en hij overhandigt E.B. maar liefst 75.000 EUR.
...

lees verder

Administratief recht De omgevingsvergunning: indienen van een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek tegen een vergunningsaanvraag Al geruime tijd zijn de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning samengesmolten tot de zogenaamde omgevingsvergunning. Deze vergunning moet samengesteld, ingediend en aangevraagd worden op het Omgevingsloket. De verdere opvolging van de omgevingsvergunningsaanvraag gebeurt ook via deze digitale toepassing. ...

lees verder

Bouwrecht Vastgoedmakelaars: nieuwe deontologie vanaf 30 december 2018 Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de privacy en op de jongste witwas- en antidiscriminatiewetten.
...

lees verder

Candy for Tuki - De Warmste Week Een warme actie van GEVACO ADVOCATEN ...

lees verder

Ondernemingsrecht Steeds een recht op compensatie bij annulering van de vlucht? In een artikel van 13 juni 2017 hebben wij reeds toegelicht dat men als consument geniet van een wettelijke bescherming indien men een vlucht boekt en die wordt wegens omstandigheden geannuleerd, of wanneer men geconfronteerd wordt met een vertraging van die vlucht. ...

lees verder

Administratief recht Wim Mertens in panelgesprek "LIMBURG BOUWT over de grens" Het vakmagazine “LIMBURG BOUWT” heeft onze advocaat Wim MERTENS uitgenodigd voor een LIVE programma met panelgesprek en netwerking rond het thema: LIMBURG BOUWT over de grens. ...

lees verder

Strafrecht Nieuwe wettelijke regeling voor spijtoptanten Onze specialist strafrecht op TVL over de spijtoptantenwet ...

lees verder