Nieuws

In de kijker

GRATIS WEBINAR - (Niet) Reizen in Coronatijd?

Op donderdag 28 januari 2021, 12u30-14u geeft het team van Kurt SMETS een webinar dat volledig in het teken zal staan van de gevolgen van de door de overheid genomen coronamaatregelen op uw reis en eventueel uw reisverzekering.

lees meer

Fiscaal recht HET REMEDIËREN DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT VAN ONWETTELIJKHEDEN BEGAAN DOOR DE OVERHEID Geruime tijd doet zich een opmerkelijke evolutie voor in ons rechtssysteem. Men wil niet meer erkennen dat mensen hun straf kunnen ontlopen doordat er procedurefouten gemaakt worden. Evenmin verdraagt men dat burgers ontsnappen aan het betalen van belastingen doordat de procedureregels voor het heffen van belastingen niet correct werden nageleefd. Men verdraagt niet meer dat burgers “zwart” geld verdienen. Het “zwart” geld moet uitgeroeid worden. ...

lees verder

Familierecht NEWSFLASH : NIEUWE REGELS VOOR GEHUWDE BELGEN OP KOMST Na de vernieuwing van het erfrecht zet Justitie opnieuw een belangrijke stap in de modernisering van het burgerlijk recht.
Onder de slogan “verlies of scheiden doet al genoeg lijden” is het de bedoeling dat partners beter beschermd worden bij een echtscheiding of overlijden. ...

lees verder

Administratief recht De ene boom is de andere niet … Een klein boompje kan al snel uitgroeien tot een grote hinderpaal voor de buurman. Daarom voorziet het Veldwetboek in een aantal beplantingsvoorschriften om o.a. overschaduwing en bladerafval te vermijden. ...

lees verder

Familierecht Meester Caroline Boven geeft lezing op VLN Limburg Mr. Caroline Boven werd uitgenodigd door VLN Limburg, de Vereniging van Nederlandstalige Licentiaten en Masters in het Notariaat Limburg, om op 12 december 2017 op hun studie- avond een lezing te geven over enkele actuele topics betreffende het familiaal vermogensrecht. ...

lees verder

Strafrecht NIEUW GRIEVENFORMULIER HOGER BEROEP STRAFZAKEN Met ingang van 11.12.17 is er een nieuw grievenformulier voorhanden om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen in strafzaken. ...

lees verder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (deel 2): is de aanstelling van een DPO verplicht voor mijn onderneming? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation / GDPR) is op 24 mei 2016 in werking getreden. De GDPR vervangt de databeschermingsrichtlijn (Data Protection Directive) van 1995. ...

lees verder

Ondernemingsrecht OOK VRIJE BEROEPEN KUNNEN FAILLIET GAAN Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Met de wet van 11 augustus 2017 wordt het insolventierecht grondig hervormd en probeert de wetgever de huidige sociale en economische noden tegemoet te komen. De nieuwe insolventiewet treedt in werking op 1 mei 2018. ...

lees verder

Strafrecht Lore Gyselaers geeft gastcollege strafrecht aan UC Leuven-Limburg Lore Gyselaers geeft gastcollege strafrecht aan UC Leuven-Limburg ...

lees verder

Strafrecht KRAKEN IS STRAFBAAR Recentelijk was er heel wat commotie toen eigenaars van gekraakte woningen er niet in lukten, met het zwaard van de wet in de hand, de krakers uit hun woning te krijgen. Politici kraaiden dat zij niets konden doen. Justitie keek ook de andere kant op. Oplossing gevonden ; een nieuwe wet. ...

lees verder

Strafrecht Mr. Jan Swennen was op 20.11.2017 gastspreker bij de beroepsvereniging van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaar Mr. Jan Swennen hield een voordracht over de regelgeving aangaande het consultatie- en bijstandsrecht onder de titel ; " Yusuf Salduz ; het verhaal ".
...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Het recht van de werknemer om de concrete redenen voor het ontslag te kennen De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 heeft het recht ingevoerd voor de werknemer om de concrete redenen voor zijn ontslag te kennen. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Wettelijke feestdagen in 2018! Werknemers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen waarop zij normaal gezien niet mogen worden tewerkgesteld. ...

lees verder