Nieuws

In de kijker

IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING?

Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning.

lees meer

Verkeersrecht Ophef over de cassatierechtspraak mbt machtiging van de politie over de kentekenplaat! In een arrest van het Hof van Cassatie van 13 december 2016 vernietigde dit Hof een vonnis in hoger beroep uitgesproken door de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel van 11 mei 2016. ...

lees verder

Huur en onroerend goed DE REGISTRATIE VAN HUUROVEREENKOMSTEN In deze bijdrage wensen wij even stil te staan bij het belang van de registratie van huurovereenkomsten, gesloten met betrekking tot onroerende goederen.

...

lees verder

Fiscaal recht GEVACO ADVOCATEN versterkt haar positie in “Fiscaal recht” door de integratie van het kantoor van Mr. Henri VANDEBERGH Met trots kondigen wij aan dat, vanaf 01.12.2016, Mr. Henri Vandebergh zijn kantoor integreert bij GEVACO ADVOCATEN. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Wie bezit welke intellectuele eigendomsrechten na het einde van de arbeidsrelatie? In ons laatste ontbijtseminarie met als onderwerp “oneerlijke concurrentie” werd kort het belang aangehaald van duidelijke clausules in arbeidsovereenkomsten omtrent de intellectuele eigendomsrechten die werden verworven tijdens de duur van de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. ...

lees verder

Administratief recht Student vs. Onderwijsinstelling: remake van David vs. Goliath? De studenten aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen die niet geslaagd zijn, kunnen deze beslissing eerst juridisch aanvechten bij het schoolbestuur zelf en vervolgens bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. ...

lees verder

Strafrecht Nieuwe interneringswet trad op 1 oktober 2016 in werking Op 1 oktober 2016 trad de interneringswet van 5 mei 2014 in werking. ...

lees verder

Bouwrecht Verplichte verzekering voor aannemers op komst In 2007 werd een wettelijk verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten ingevoerd. De architecten waren daarvoor reeds deontologisch verplicht om zich te verzekeren. ...

lees verder

Wat is een dading ? Gerechtelijke procedures duren soms (te) lang en worden dan (te) duur.
De beste manier om conflicten en geschillen op te lossen is nog altijd om dit in onderling overleg te doen. ...

lees verder

Administratief recht Beroep tegen C-attest: haast en spoed is soms wél goed ! In een recent arrest van 31 oktober 2016 spreekt de Raad van State zich uit over een beroep van een (minderjarige) leerling tegen een beslissing van de beroepscommissie van een onderwijsinstelling. ...

lees verder

Fiscaal recht Meer soepele btw-aftrek op facturen voor belastingplichtige? Tot op heden moest u steeds in het bezit zijn van een factuur die alle wettelijke vermeldingen omvatte, opdat u uw recht op aftrek van de btw op deze factuur kon uitoefenen.

...

lees verder

Familierecht Versoepeling verdeelwetgeving De wetgever heeft vanaf 1 januari 2016 opnieuw een wijziging ingevoerd op het verdeelrecht dat moet betaald worden bij de uitonverdeeldheidtreding van onroerende goederen tussen voormalige partners.

...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht WEER EEN STROOMONDERBREKING IN LIMBURG Belangrijke tips voor de ondernemers en bedrijven. ...

lees verder