Nieuws

In de kijker

IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING?

Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning.

lees meer

Feestelijke opening nieuw kantoorgebouw GEVACO ADVOCATEN heeft haar nieuw kantoorgebouw officieel geopend op 18.9.2015. ...

lees verder

Officiële opening nieuw kantoorgebouw 18/09 Op vrijdag 18 september 2015 zal Minister Jo Vandeurzen het nieuwe kantoorgebouw van GEVACO ADVOCATEN officieel openen. ...

lees verder

Mr. Van der Graesen ere plaatsvervangend raadsheer Koning Filip heeft op 23.08.2015 een besluit genomen waarbij aan Mr. Van der Graesen ontslag wordt verleend uit zijn functie als plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Antwerpen. ...

lees verder

Mr. Niels Vos versterkt onze afdeling strafrecht Na een stage bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, heeft Mr. Niels Vos voor ons kantoor gekozen om zijn carrière als advocaat uit te bouwen.
...

lees verder

Nieuw protocol Salduz Op 8 juni 2015 werd een nieuw protocol ondertekend i.v.m. de bijstand van een advocaat tijdens de verhoren afgenomen na het verlenen van een bevel tot aanhouding. ...

lees verder

Nieuwe schorsingsgrond van de verjaring Sv. gedeeltelijk vernietigd Teneinde een halt te roepen aan het zogenaamde misbruik bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek door bijkomende onderzoekshandelingen te vragen en zo de rechtsgang te vertragen, werden bij de wet van 14 januari 2013 (gewijzigd bij de wet van 25 april 2014), twee nieuwe schorsingsgronden van de verjaring van de strafvordering in het leven geroepen: ...

lees verder

Mr. Lewandowski verkozen Wij feliciteren Mr. Annemiek Lewandowski die afgelopen vrijdag werd verkozen als lid van de Conferentie van de Jonge Balie.

Bedankt confraters voor uw stem! ...

lees verder

Aanmelding van buitenlandse rekeningen bij het CAP Het bankgeheim in fiscale zaken staat de laatste jaren onder grote druk en heeft al veel van haar pluimen verloren.
Zo kan sinds 1 juli 2011 de fiscus bij aanwijzingen van fraude of indien de fiscus plant om een aanslag op basis van tekenen en indiciën te vestigen een financiële instelling verzoeken om gegevens over een belastingplichtige mee te delen. ...

lees verder

Logo GEVACO ADVOCATEN Ons nieuwe logo is een symbiose tussen de vroegere benaming en het nieuwe beeldmerk waarin de G en de A werden verwerkt.
GE verwijst naar Mr. Hubert Geyskens en VA naar Mr. Alfons Vandeurzen, stichters van de advocatenassociatie.
De vroegere kantoorbenaming "Advocatenassociatie Geyskens-Vandeurzen en Vennoten" werd afgekort als GEVACO ADVOCATEN.

De blauwe kleur symboliseert integriteit en betrouwbaarheid.
Het logo is opgebouwd uit drie cirkels.
De middelste cirkel C drukt de centrale positie van "de c ...

lees verder

Snelle invordering zonder tussenkomst van een rechter en andere hervormingsplannen Een van de meest opmerkelijke voorstellen in de plannen van minister van Justitie Koen Geens om justitie terug te brengen tot haar kerntaken bestaat in de snelle invordering van onbetwiste schulden zonder tussenkomst van een rechter.

Om de rechtbanken te ontlasten en het aantal rechtszaken drastisch te verminderen, wordt een alternatieve, buitengerechtelijke procedure in het leven geroepen die een belangrijke rol toebedeelt aan de gerechtsdeurwaarder. Indien het dossier in aanmerking komt voor de snelle b ...

lees verder

Nieuw kantoorgebouw, nieuwe naam Sedert 27.04.2015 hebben wij onze nieuwe kantoren in gebruik genomen.

Wij verwelkomen u voortaan op de Paalsesteenweg 81, te 3580 Beringen.

Op deze nieuwe locatie hebben wij 2000m² kantoorruimtes ter beschikking om u nog beter van dienst te zijn.

Wij zullen u voortaan ook begroeten met een nieuwe naam, GEVACO ADVOCATEN, en een nieuw logo.

Bij dit alles hoort uiteraard een nieuwe website, die weldra in een ander kleedje zal gestoken worden.
...

lees verder

WIJ VERHUIZEN VANAF 27.04.2015 <b>Vanaf 27.04.2015 verwelkomen wij u in onze nieuwe kantoren, gelegen te:
Paalsesteenweg 81
3580 Beringen

Wij zullen uitzonderlijk niet telefonisch bereikbaar zijn op 23.04.2015 in de namiddag.</b>

...

lees verder