Nieuws

In de kijker

IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING?

Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning.

lees meer

Sportcodex 2009 Mr. Coomans is één van de auteurs De sportcodex is een geannoteerde verzameling van alle reglementaire teksten in de Vlaamse Gemeenschap.
Mr. Coomans is één van de auteurs.
De uitgave 2009 is pas verschenen en verkrijgbaar bij Die Keure. ...

lees verder

Mr. Karel Caers ontving zijn erkenning als bemiddelaar in sociale zaken. Mr. Karel Caers ontving zijn erkenning als bemiddelaar in sociale zaken.
Mr. Marc Geyskens was reeds erkend als bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke en handelszaken.
Ons kantoor is dan ook gespecialiseerd in bemiddeling. ...

lees verder

Opleidingscursus onderzoeksrechters Op 21.04.2009 was Mr. Swennen gastspreker over het onderwerp voorlopige hechtenis op de gespecialiseerde opleidingscursus voor toekomstige onderzoeksrechters. ...

lees verder

Dag van ICT VOKA Mr. Jan Swennen en Mr. Christoph Bielen hebben op 18.03.2009 op de Dag van ICT van VOKA een uiteenzetting gegeven over illegale software en de strafrechtelijke gevolgen van commerciële piraterij.
Klik op meer voor een link naar de slides en de tekst. ...

lees verder

Feest Wij danken ons cliënteel dat naar aanleiding van de festiviteiten die wij organiseerden ter gelegenheid van de uitbreiding van de kantoorruimtes een bedrag van 8.765 EUR stortte aan de VZW Stijn.

Meer informatie over de VZW Stijn kunt u terugvinden op http://www.stijn.be ...

lees verder

Nieuwe vennoot, medewerkster en stagiairs In onze betrachting om voortdurend in degelijkheid en ervaring te investeren verwelkomden wij met Mr. Peter Bouts een nieuwe vennoot. Advocaat Peter Bouts kon overtuigd worden om vanaf 01.01.2009 zijn carrière als advocaat verder te zetten en uit te bouwen als mede-vennoot in onze associatie. Zijn sterke persoonlijkheid en inzet voor het cliënteel zijn een garantie voor de verdere professionalisering van onze associatie.

Naast Mr. Bouts mochten wij ook Mr. Karen Kelchtermans als medewerkster verwelkomen. M ...

lees verder

Nu ook fiscale inhoudingsplicht bij factuur aannemer! Sedert 1 januari 2009 moet u ook de fiscale schulden controleren van een aannemer. Heeft de aannemer nog fiscale schulden, dan moet u 15% van de factuur inhouden en doorstorten aan de fiscus. Klik op de link voor meer informatie.

Dit was sinds begin 2008 al zo voor sociale schulden. Heeft uw aannemer sociale schulden, dan moet u 35% inhouden op zijn factuur en dit doorstorten aan de RSZ.

Iets gelijkaardig geldt nu ook voor de fiscus. Heeft uw aannemer nog fiscale schulden, dan moet u 15% inhouden op zijn ...

lees verder