Nieuws

In de kijker

WONINGHUUR EN REGISTRATIE

Men is verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen voor een woning die dient als hoofdverblijfplaats. Wanneer het een huurcontract betreft dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon dat MOET de eigenaar het huurcontract laten registreren.

lees meer

Huur en onroerend goed WONINGHUUR EN REGISTRATIE Men is verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen voor een woning die dient als hoofdverblijfplaats. Wanneer het een huurcontract betreft dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon dat MOET de eigenaar het huurcontract laten registreren.

...

lees verder

Handelsrecht UNIFORME VERJARINGSTERMIJN VAN 5 JAAR VOOR ENERGIEFACTUREN EN FACTUREN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE (art. 48 Potpourri V) De verjaringstermijn voor energiefacturen (water, gas, elektriciteit) en facturen elektronische communicatie (mobiele telefonie) bedraagt voortaan 5 jaar en dit ongeacht het type klant (particulier of professioneel) en het type factuur (voorschotfactuur of eindafrekening). ...

lees verder

Bouwrecht DE RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMER Op grond van artikel 1798 B.W. beschikt de onderaannemer die door zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, niet betaald wordt, over de mogelijkheid om deze betaling rechtstreeks te vorderen van de bouwheer.
...

lees verder

Verkeersrecht DRONKEN FIETSERS SPELEN NIET MEER AUTOMATISCH RIJBEWIJS KWIJT Fietsers die in dronken toestand door een agent worden betrapt, riskeren naar een geldboete ook de intrekking van hun rijbewijs. ...

lees verder

Strafrecht Bewijs misdrijven door fotoherkenning: zegt één beeld werkelijk meer dan duizend woorden? Een regelmatig gebruikte methode in het strafonderzoek is de fotovoorlegging. Politiediensten confronteren een getuige of slachtoffer met verschillende foto’s, waar (mogelijk) ook de foto de verdachte van het misdrijf tussen zit... ...

lees verder

Familierecht Samenwonende tweeling mag voortaan elkaars kinderen adopteren Personen die drie jaren samenwonen kunnen in principe samen een kind adopteren, tenzij het wettelijk verboden is dat zij met elkaar zouden huwen. Tussen broers en zussen geldt een dergelijk huwelijksbeletsel, waarop geen uitzonderingen kunnen worden toegestaan. Volgens de wet kunnen zij elkaars kinderen dus nooit adopteren, ook al zouden zij reeds langer dan drie jaren samenwonen.

...

lees verder

Administratief recht Nieuwe Publicatie Mr. Joris Gebruers Mr. Joris Gebruers publiceerde in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R. 2017 / 525 [1ste september 2017] ) een nieuw artikel, getiteld: "Planbatenheffing verworpen bij gebrek aan voldoende concordantie". ...

lees verder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: de deadline voor naleving nadert “Ruim vier op de vijf kmo's zijn niet op de hoogte van de nieuwe Europese privacy-regels die in mei volgend jaar van kracht worden” luidt de titel van een artikel dat op 30 augustus op de website van de VRT verscheen. ...

lees verder

Fiscaal recht Be prepared: Luxemburgse bankgegevens weldra bij Belgische fiscus Lange tijd was Luxemburg omwille van het strenge bankgeheim een paradijs voor Belgen die aan hun belastingen wensten te ontsnappen of die hun zwart geld onder de radar van de fiscus en de strafrechter wensten te houden. ...

lees verder

Huur en onroerend goed VLAAMS HUURDECREET OP KOMST Wanneer u een woning wenst te huren of verhuren, dient u een huurovereenkomst op te stellen en ondertekenen. Deze huurovereenkomst dient opgesteld te zijn overeenkomstig de bepalingen van de woninghuurwet. De federale wet, zoals we ze tot op heden kennen, bevat artikelen die zowel de belangen van de huurder, als die van de verhuurder beschermt. ...

lees verder

Strafrecht Vernietigend rapport van de Raad van Europa voor Belgisch gevangeniswezen Het Europees Comité inzake de voorkoming van foltering (CPT) heeft afgelopen maand een vernietigend rapport geschreven waarin de toestand in de Belgische gevangenissen, vooral tijdens stakingen, aan de kaak wordt gesteld. ...

lees verder

Fiscaal recht Monsteraanslagen voor ziekenhuizen We hebben het allemaal (wellicht ) gelezen. Het ziekenhuis Oost-Limburg kreeg een aanslag van 50 miljoen euro in de bus en er zouden er nog een paar volgen. De BBI te Hasselt heeft die aanslagen gevestigd.
Wat is er aan de hand ? (Voortgaande op de persberichten – dus onder zeker voorbehoud).
...

lees verder