Nieuws

Strafrecht DOUANESTRAFRECHT, EEN BUITENBEENTJE ! Het douanestrafrecht is binnen de materie van het strafrecht een vreemde, minstens aparte eend in de bijt. ...

lees verder

VACATURE INTERNE BOEKHOUDER Join our team! ...

lees verder

Administratief recht BETER EEN NUTTELOZE PROCEDURE TEVEEL DAN EEN VERJARINGSTERMIJN VOORBIJ? Een onwettige overheidsbeslissing kan schade veroorzaken (bv. een onterechte benoeming van een kandidaat bij een aanwervingsprocedure). Om de toestand te herstellen, kan je een beroep tot vernietiging bij de Raad van State indienen. ...

lees verder

Verkeersrecht RETRIBUTIEREGLEMENT STAD BERINGEN MBT BESTUURLIJKE INBESLAGNAME VAN VOERTUIGEN (BV) STRAATRACERS Op 14 december 2020 keurde de Stad Beringen een retributie goed mbt de mogelijkheid tot (bestuurlijke) inbeslagname van voertuigen. ...

lees verder

GRONDWETTELIJK HOF SLEUTELT AAN HET NIEUWE JEUGDDELINQUENTIEDECREET In 2019 bracht de wetgever nieuwe wetgeving op de plank voor jongeren die onder de leeftijd van achttien jaar misdrijven plegen. Deze wetgeving wordt nu lichtjes aangepast, op verzoek van het Grondwettelijk Hof. ...

lees verder

BESLAG OP UW VOERTUIG WEGENS OPENSTAANDE PENALE BOETES OF DOUANE -EN ACCIJNSSCHULDEN NIET ALTIJD ONAFWENDBAAR Indien u als eigenaar van een voertuig zou worden geconfronteerd met een inbeslagname van uw voertuig wegens schulden van de kentekenhouder van het voertuig, blijft u best niet te lang bij de pakken zitten. U kan een bescherming van uw eigendomsrechten, desnoods via een rechtbank, afdwingen. ...

lees verder

Fiscaal recht SCHIKKEN MET DE DOUANE: EEN SCHAAKSPEL ZONDER REGELS? Let op met een gambiet in douanezaken, want u staat sneller schaakmat dan u denkt! ...

lees verder

Strafrecht HEEFT U RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT EN/OF TOLK BIJ EEN CONTROLE DOOR DE DOUANEAUTORITEITEN? Recent stond ons kantoor een beklaagde bij in een zaak waarin een interessante vraag rees: wanneer de douane inlichtingen van u wenst in te winnen, heeft u dan recht op bijstand van een advocaat en/of een tolk? ...

lees verder

Strafrecht GEEN ONTSNAPPING AAN FISCALE VORDERING BIJ VERJARING VAN DE STRAFVORDERING ? Wie te laat voor de strafrechter wordt gebracht, kan douanerechtelijk toch nog gehouden zijn tot betaling van de ontdoken rechten en accijnzen. ...

lees verder

CORONA UPDATE : VERLENGING VERBOD OP NIET-ESSENTIELE REIZEN TOT 1 APRIL De verlenging van de coronamaatregelen tot 1 april, zoals beslist in het Overlegcomité van 5 februari 2021, impliceert eveneens dat het verbod op niet-essentiële reizen (dat initieel liep tot 1 maart) mee verlengd wordt tot die datum. ...

lees verder

VERBOD OP NIET–ESSENTIELE REIZEN Tijdens het overlegcomité van 22 januari 2021 kondigde de Belgische overheid een verbod op niet-essentiële reizen af en dat met ingang vanaf 27 januari tot 1 maart.
...

lees verder

Familierecht VACCINEREN OF NIET: WIE BESLIST? De Belgische overheid is ondertussen gestart met haar vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus. Oudere mensen komen als één van de eersten aan de beurt. Zij zijn echter niet verplicht om zich te laten vaccineren. Maar wat indien zij niet meer toe in staat zijn hierover een beslissing te nemen? Wie zal er dan voor de wilsonbekwame oudere mogen of moeten beslissen of hij al dan niet gevaccineerd wordt? ...

lees verder