Nieuws

In de kijker

Vacature receptionist(e)

Gevaco Advocaten geldt als één van de eerste advocatenassociaties in Limburg. Reeds 60 jaar lang adviseren en behartigen wij de belangen van een nationaal en internationaal cliënteel van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
Momenteel zijn we actief op zoek naar een meertalige receptionist(e) (M/V).

lees meer

Vacature receptionist(e) Gevaco Advocaten geldt als één van de eerste advocatenassociaties in Limburg. Reeds 60 jaar lang adviseren en behartigen wij de belangen van een nationaal en internationaal cliënteel van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
Momenteel zijn we actief op zoek naar een meertalige receptionist(e) (M/V).
...

lees verder

Verkeersrecht Begrip “deelneming aan het verkeer” onder de loep van het Hof van Justitie U herinnert zich wellicht nog het carnavalsdrama in Aalst waar in de nacht van 22 op 23 februari 2004 een brand ontstond in een opslagplaats. Na de carnavalsstoet, parkeerde men de tractor die de praalwagens getrokken had in de opslagplaats, waar deze – wegens een oververhitte alternator – enkele uren later vuur vatte. ...

lees verder

Het Goederenrecht 2.0 In het dagelijkse leven hebben we voortdurend te maken met het goederenrecht.
Het bevat de regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal enz.
...

lees verder

Contractenrecht Ik ontbind mijn contract maar de rechter laat het herleven! Zowel het wetsvoorstel van 3 april 2019 tot invoeging van Boek 5 : “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek als de Richtlijn Consumentenkoop 2019 voorzien naast de gerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten en de ontbinding door toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding een derde wijze waarop een wederkerige overeenkomst kan worden ontbonden m.n. door een ontbinding op kennisgeving of een ontbinding op verklaring (art. 16.1 Richtlijn Consumentenkoop 2019). ...

lees verder

Vennootschapsrecht De dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn nu al van toepassing ! Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort W.V.V.) is voor alle vennootschappen in werking getreden op 1 januari 2020.
De bestaande vennootschappen hebben tot uiterlijk 1 Januari 2024 om hun statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen en indien nodig, te kiezen voor een nieuwe vennootschapsvorm.
...

lees verder

Vennootschapsrecht Elke vennootschapsvorm moet rekening houden met de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort W.V.V.) is voor alle vennootschappen in werking getreden op 1 januari 2020. ...

lees verder

Vennootschapsrecht De statutaire zetelleer maakt zijn intrede in België Op 1 januari 2020 kon men niet enkel de intrede van een nieuw decennium vieren maar ook de toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.). De inwerkingtreding ervan dateert van 1 mei 2019 en voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2023. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) heeft het vroegere Wetboek van Vennootschappen vervangen. ...

lees verder

Sportrecht Sportcodex 2020 Sportrecht evolueert razendsnel. Wat mag u
verwachten in de nieuwste en 10e editie
van de Sportcodex?

...

lees verder

Huur en onroerend goed Wordt het opzettelijk en herhaald verzuimen huurgelden te betalen binnenkort strafrechtelijk beteugeld? Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn huur opzettelijk en herhaaldelijk niet betaalt, maar dan alleen in de gevallen waarin de schuldenaar te kwader trouw handelt, met name wanneer hij een goed huurt wel wetende dat hij de huur niet zal kunnen betalen. ...

lees verder

Strafrecht Beslag op voertuig door douane op basis van kenteken nu ook nietig verklaard door beslagrechter De beslagrechter te Antwerpen heeft op 3 oktober 2019 uitspraak gedaan waarbij een bewarend beslag nietig werd verklaard dat gelegd werd door de ambtenaren van douane en accijnzen op een voertuig na vaststelling dat de houder van het kenteken van dat voertuig nog penale schulden had en de houder van het kenteken en de eigenaar van het voertuig onderscheiden personen waren. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Tweede editie seminarie “algemene voorwaarden” Kon u er vorige keer niet bij zijn?
Geen probleem, wij herhalen dit seminarie op 5 februari 2020 !
...

lees verder

Strafrecht Strafrechtelijke bepalingen AWDA afgestemd op PIF-richtlijn ter bestrijding van EU-fraude Recent werd de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA) gewijzigd vanuit de noodzaak om deze wet beter af te stemmen op de vereisten van de PIF-richtlijn. ...

lees verder