Nieuws

In de kijker

DE AFTREK VAN BTW M.B.T. HET KUNSTGRAS VAN DE VOETBALCLUBS

De Belgische voetbalclubs worden blijkbaar de laatste tijd geconfronteerd met grondige BTW-controles. Hierbij gaat het dan om de aftrek van BTW op de kosten m.b.t. het voetbalstadion, de sportbeoefening, het onderhoud van het voetbalveld, het aanleggen van kunstgras, enz... Het probleem ontstaat daar waar deze voetbalclubs VZW’s zijn die volgens de administratie een vrijgestelde belastingplichtige zijn op grond van art. 44 WBTW.

lees meer

Fiscaal recht DE AFTREK VAN BTW M.B.T. HET KUNSTGRAS VAN DE VOETBALCLUBS De Belgische voetbalclubs worden blijkbaar de laatste tijd geconfronteerd met grondige BTW-controles. Hierbij gaat het dan om de aftrek van BTW op de kosten m.b.t. het voetbalstadion, de sportbeoefening, het onderhoud van het voetbalveld, het aanleggen van kunstgras, enz... Het probleem ontstaat daar waar deze voetbalclubs VZW’s zijn die volgens de administratie een vrijgestelde belastingplichtige zijn op grond van art. 44 WBTW. ...

lees verder

Strafrecht Maximale arrestatietermijn verlengd naar 48u Vanaf woensdag 29.11.2017 is de termijn waarbinnen een onderzoeksrechter dient te beslissen over de aanhouding van een gearresteerde verdachte opgetrokken van 24u naar 48u. Indien de onderzoeksrechter binnen die periode geen beslissing neemt, moet de van zijn vrijheid beroofde verdachte worden vrijgelaten. ...

lees verder

Contractueel recht DE PANDWET, HET EINGEDOMSVOORBEHOUD EN HET RETENTIERECHT VANAF 01.01.2018. Op 01.01.2018 treedt de nieuwe pandwet eindelijk in werking nu het Koninklijk Besluit van 14.09.2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad (werking pandregister). ...

lees verder

GEVACO ADVOCATEN liep mee voor het goede doel in de Warmathon van Hasselt Het GEVACO runningteam zette zijn beste beentje voor ten voordele van de Warmste Week ...

lees verder

Fiscaal recht HET REMEDIËREN DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT VAN ONWETTELIJKHEDEN BEGAAN DOOR DE OVERHEID Geruime tijd doet zich een opmerkelijke evolutie voor in ons rechtssysteem. Men wil niet meer erkennen dat mensen hun straf kunnen ontlopen doordat er procedurefouten gemaakt worden. Evenmin verdraagt men dat burgers ontsnappen aan het betalen van belastingen doordat de procedureregels voor het heffen van belastingen niet correct werden nageleefd. Men verdraagt niet meer dat burgers “zwart” geld verdienen. Het “zwart” geld moet uitgeroeid worden. ...

lees verder

Familierecht NEWSFLASH : NIEUWE REGELS VOOR GEHUWDE BELGEN OP KOMST Na de vernieuwing van het erfrecht zet Justitie opnieuw een belangrijke stap in de modernisering van het burgerlijk recht.
Onder de slogan “verlies of scheiden doet al genoeg lijden” is het de bedoeling dat partners beter beschermd worden bij een echtscheiding of overlijden. ...

lees verder

Administratief recht De ene boom is de andere niet … Een klein boompje kan al snel uitgroeien tot een grote hinderpaal voor de buurman. Daarom voorziet het Veldwetboek in een aantal beplantingsvoorschriften om o.a. overschaduwing en bladerafval te vermijden. ...

lees verder

Familierecht Meester Caroline Boven geeft lezing op VLN Limburg Mr. Caroline Boven werd uitgenodigd door VLN Limburg, de Vereniging van Nederlandstalige Licentiaten en Masters in het Notariaat Limburg, om op 12 december 2017 op hun studie- avond een lezing te geven over enkele actuele topics betreffende het familiaal vermogensrecht. ...

lees verder

Strafrecht NIEUW GRIEVENFORMULIER HOGER BEROEP STRAFZAKEN Met ingang van 11.12.17 is er een nieuw grievenformulier voorhanden om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen in strafzaken. ...

lees verder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (deel 2): is de aanstelling van een DPO verplicht voor mijn onderneming? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation / GDPR) is op 24 mei 2016 in werking getreden. De GDPR vervangt de databeschermingsrichtlijn (Data Protection Directive) van 1995. ...

lees verder

Handelsrecht OOK VRIJE BEROEPEN KUNNEN FAILLIET GAAN Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Met de wet van 11 augustus 2017 wordt het insolventierecht grondig hervormd en probeert de wetgever de huidige sociale en economische noden tegemoet te komen. De nieuwe insolventiewet treedt in werking op 1 mei 2018. ...

lees verder

Strafrecht Lore Gyselaers geeft gastcollege strafrecht aan UC Leuven-Limburg Lore Gyselaers geeft gastcollege strafrecht aan UC Leuven-Limburg ...

lees verder