Nieuws

In de kijker

KLEINE LETTERTJES – GEEN BUITENSPORIGE GEVOLGEN?

Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument ter kennis brengen. De consument moet minstens de redelijke mogelijkheid hebben gehad om voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst kennis te nemen van deze voorwaarden.

lees meer

Ondernemingsrecht KLEINE LETTERTJES – GEEN BUITENSPORIGE GEVOLGEN? Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument ter kennis brengen. De consument moet minstens de redelijke mogelijkheid hebben gehad om voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst kennis te nemen van deze voorwaarden. ...

lees verder

VERKOZEN ! De verkozenen voor de balie zijn bekend. Zowel Mr. Valerie Ghysen (Raad van de Orde) als Mr. Kato Laeremans (bestuur van de Jonge Balie) is erbij ! ...

lees verder

Strafrecht DE PARADOX VAN DE HUISZOEKING MET TOESTEMMING Huiszoekingen zijn buitengewoon ingrijpend. Ordehandhavers die je ooit eerder zag staan voor je deur bij nacht en ontij (vanaf 5.00u tot 21.00u) en geven aan niet enkel ongevraagd je huis binnen te komen maar het ook nog te doorzoeken (lees ; uitkammen). Evident dat de wet stringente bepalingen bevat om een huiszoeking toe te laten. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht 10 juni 2021 - TELEWERK NA CORONA: HYPE OF WERKELIJKHEID ? De verplichting van de overheid om telewerk in te voeren om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, heeft een nieuwe bedrijfscultuur teweeggebracht in vele ondernemingen. Is deze vorm van arbeid een lang leven beschoren of was het slechts een tijdelijke hype? ...

lees verder

Gerechtelijk Recht EEN PROCEDURE – WAT MOET DAT KOSTEN EN WIE GAAT DAT BETALEN? Op 1 juni 2021 werden de tarieven van de rechtsplegingsvergoeding voor een derde keer geïndexeerd. Een goed moment dus om de kosten die gepaard gaan met een procedure nog eens onder de loep te nemen. ...

lees verder

Bouwrecht JOIN OUR TEAM - ADVOCAAT BOUWRECHT, VASTGOEDRECHT Wegens de groei van ons kantoor en de nood aan een verdere professionele uitbreiding zijn wij vandaag op zoek naar een collega Advocaat Bouwrecht, Vastgoedrecht
...

lees verder

Bouwrecht, Bouwrecht 10 JUNI 2021 - NIEUW WEBINAR VAN TEAM BOUWRECHT VOOR LEDEN VAN FEMA/FEPROMA Prijsstijgingen en gewijzigde leveringstermijnen van bouwmaterialen hebben op dit moment een grote impact op de bouwsector. Wat betekent dit voor uw bedrijf ? ...

lees verder

Strafrecht HET BEWAREN VAN ELEKTRONISCHE GEGEVENS EN HET RECHT OP PRIVACY: EEN COMPLEXE EVENWICHTSOEFENING Het Grondwettelijk Hof vernietigde in zijn arrest van 22.04.2021 verschillende artikelen van de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie, ook wel de dataretentie-wet genoemd. ...

lees verder

Strafrecht PODCAST - #Tussenderegels In #Tussenderegels nodigen Sofie Royer en Renaud Vercaemst elke aflevering een gast uit die een wetsartikel meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. In aflevering 5 vertelt Lore Gyselaers de lugubere historie van een oudermoord. ...

lees verder

Bouwrecht VERHINDERT DE COMPENSATIEREGELING MIJN VERHAALSRECHTEN OP DE VLAAMSE OVERHEID? De Raad van State heeft zich nu opnieuw gebogen over de compensatieregeling en stelt hiertegen geen bezwaren te hebben. De retroactieve investeringspremie voorziet in een rendement van 5% op de gemiddelde investering. ...

lees verder

Huur en onroerend goed VLAAMSE CODEX WONEN 2021 Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in dit wetboek nagenoeg al de regelgeving met betrekking tot het Vlaams woonbeleid. ...

lees verder

UBO-REGISTER: DEADLINE UPLOADEN BEWIJSSTUKKEN VERSCHOVEN NAAR 31.08.2021 De uiterlijke datum om online een document toe te voegen waaruit blijkt dat de informatie over de UBO adequaat, nauwkeurig en actueel is, is verschoven naar 31.08.2021. ...

lees verder