Nieuws

In de kijker

Over het recupereren van BTW op erelonen van deurwaarders via de terugbetaling van gerechtskosten.

Op 5 juli 2018 sprak het Grondwettelijk Hof een arrest uit met betrekking tot een problematiek die al sinds het onderwerpen van de gerechtsdeurwaarders aan de belasting over de toevoegde waarde gekend is, met name dat sommige btw-belastingplichtigen erin zouden kunnen slagen om tweemaal de btw op erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders te recupereren.

lees meer

Administratief recht Naamsveranderingen: What’s in a name? Wie zijn voornaam wenst te veranderen, kan vanaf 1 augustus 2018 alleen nog terecht bij de administratie van de gemeente. Voordien moest een voornaamsverandering aangevraagd worden bij de minister van justitie. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die op 18 juni 2018 gestemd werd met als doelstelling de procedure te vereenvoudigen en de behandelingstijd te verkorten. ...

lees verder

Fiscaal recht Over het recupereren van BTW op erelonen van deurwaarders via de terugbetaling van gerechtskosten. Op 5 juli 2018 sprak het Grondwettelijk Hof een arrest uit met betrekking tot een problematiek die al sinds het onderwerpen van de gerechtsdeurwaarders aan de belasting over de toevoegde waarde gekend is, met name dat sommige btw-belastingplichtigen erin zouden kunnen slagen om tweemaal de btw op erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders te recupereren. ...

lees verder

Strafrecht Strafrechtelijke aansprakelijkheid - publiekrechtelijke rechtspersonen hervormd De wetgever heeft de regeling i.v.m. de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen meer in het bijzonder de publiekrechtelijke rechtspersonen hertekend.
De nieuwe wet is van toepassing sedert 30.07.2018. ...

lees verder

Familierecht De nieuwe bemiddelingswet Op 2 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.’... ...

lees verder

Huur en onroerend goed Het houden van een huisdier in een huurwoning vanaf nu toegelaten. Voortaan zullen huurders die een huisdier hebben enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd mogen worden uit hun huurwoning. Dit wordt alleszins de nieuwe norm in de standaardcontracten voor een huurwoning. ...

lees verder

Bouwrecht Nieuwe controletaak voor de architect We hadden het eerder al over de nieuwe Wet Peeters: waarbij vanaf 1 juli 2018 aannemers en studiebureaus verplicht zijn hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor werken aan woningen en appartementen waarbij het verplicht is om beroep te doen op een architect. ...

lees verder

Heksenkaas” v. “Witte Wievenkaas”, worden smaken auteursrechtelijk beschermd? Op 25 juli 2018 werd er een belangrijke stap gezet in de beantwoording van bovenvermelde vraag, die een van de meest prangende vragen uitmaakt in het rechtsdomein van het auteursrecht. ...

lees verder

Verkeersrecht Aanstelling van een gerechtsdeskundige nog mogelijk na een minnelijke medische expertise ? In het kader van afhandeling lichamelijke schade na een verkeersongeval werd door partijen een compromis van minnelijke medische expertise ondertekend.
Het slachtoffer vond dat de expertise veel te lang aansleepte en vroeg de rechtbank alsnog een gerechtsdeskundige aan te stellen. ...

lees verder

Verkeersrecht Ongevalsaangifte ondertekend door een minderjarige van 13 jaar is nietig Een kind van 13 jaar was betrokken in een fietsongeval. De minderjarige reed naast drie andere fietsers op het fietspad en werd aangereden door een tegenligger. ...

lees verder

Familierecht Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Na de hervorming van het erfrecht ligt nu ook een wetsontwerp op tafel over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht.

...

lees verder

Erfenisrecht Wijziging erfbelasting Vanaf 1 september 2018 zullen de wijzigingen in voege treden aan de erfbelasting.
Op die datum treedt ook het nieuwe federale erfrecht in werking. Hiervoor verwijzen we naar een andere publicatie op deze website. ...

lees verder