Nieuws

In de kijker

IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING?

Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning.

lees meer

Huur en onroerend goed IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING? Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning. ...

lees verder

Strafrecht DOUANESTRAFRECHT – VERBEURDVERKLARING VAN DE TEGENWAARDE Verbeurdverklaring van de tegenwaarde: de vreemde (burgerrechtelijke) eend in de (strafrechtelijke) bijt ? ...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht JONGE STIER OVERMOEDIG DOOR OVERVLIEGENDE STRAALJAGERS OF TOCH NIET ...? Op de derde dag van de jaarlijkse vliegshow brak een jonge stier zijn poot na een sprong op de voederbak. De organisatoren van de vliegshow werden aangesproken door de melkveehouder voor het verlies van de stier op grond van art. 544 BW en 1382 BW. ...

lees verder

Huur en onroerend goed HET BELANG VAN EEN GOEDE PLAATSBESCHRIJVING Verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de woning die zij verhuren. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht IS HET EINDE VAN HET ZIEKTEBRIEFJE IN ZICHT ? De federale regering heeft afgelopen week wat stof doen opwaaien door haar voorstel om het ziektebriefje af te schaffen. ...

lees verder

Administratief recht HOUDBAARHEIDSDATUM VOOR VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN: 15 JAAR? Een verkavelingsvergunning bevat bouwvoorschriften die de (toekomstige) eigenaar moet naleven. Een afwijking hierop in het (bouw)aanvraagdossier leidt in principe tot een weigering. ...

lees verder

Huur en onroerend goed BELASTINGVOORDEEL VOOR DE HANDELSVERHUURDER DIE HUUR KWIJTSCHELDT Begin dit jaar heeft de federale overheid een maatregel ingevoerd, dewelke verhuurders van panden, bestemd voor professioneel gebruik, er van moest overtuigen om de huur van deze panden, verschuldigd voor de periode van omwille van de covid-19-pandemie verplicht opgelegde sluiting, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. ...

lees verder

GEVACO AWARD bekroont studente rechtspraktijk van de UCLL Op 1 oktober 2021 sleepte Sandy Habets de GEVACO AWARD in de wacht. ...

lees verder

Contractenrecht NIEUWE DATUM - 20.10.2021: ONVOORZIEN(BAR)E OMSTANDIGHEDEN BIJ DE UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN In dit seminarie brengen wij onder de aandacht wat kan worden beschouwd als een situatie van overmacht of een onvoorzienbare omstandigheid. Welke gevolgen deze situaties hebben in het contractueel speelveld, hoe u hier nu mee kan omgaan, en hoe u in de toekomst kan anticiperen op deze situaties ...

lees verder

Strafrecht OPGELICHT VIA HET INTERNET? WAT NU? Criminaliteitsstatistieken geven de laatste jaren een onafgebroken en uitgesproken stijging weer van informaticacriminaliteit. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van oplichting via het internet. Wat is oplichting precies en wat kan u ondernemen wanneer u het slachtoffer bent geworden van dergelijke praktijken? ...

lees verder

Strafrecht ASSISEN ZONDER JURY Onder maximale beveiliging vindt in Frankrijk, zes jaar na datum, het proces plaats rond de aanslagen van 13 november 2015. Twintig beschuldigden moeten zich verantwoorden in een proces dat vermoedelijk 8 maanden zal duren. ...

lees verder

Bouwrecht MEET THE TEAM Wij verwelkomen Maarten Broekx in ons team bouwrecht en vastgoed. ...

lees verder