Nieuws

In de kijker

COVID-19 – Overmacht of onmacht?

Onze leefwereld wordt dezer dagen beheerst door het coronavirus. Is het niet het virus zelf, dan zijn het wel de noodzakelijke maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te houden.

lees meer

CORONA - UPDATE : Bereikbaarheid van ons kantoor Ook GEVACO ADVOCATEN zal maximaal gevolg geven aan de maatregelen en aanbevelingen die de overheid op 17 maart 2020 heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel en zo snel als mogelijk in te dammen. ...

lees verder

Familierecht Blijft een verblijfsregeling ook van toepassing tijdens de Coronacrisis? Wanneer ouders uit elkaar gaan, dienen regelingen getroffen te worden over het verblijf van en de bijdragen voor hun gemeenschappelijke kinderen. ...

lees verder

Contractenrecht COVID-19 – Overmacht of onmacht? Onze leefwereld wordt dezer dagen beheerst door het coronavirus. Is het niet het virus zelf, dan zijn het wel de noodzakelijke maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te houden. ...

lees verder

Fiscaal recht Coronavirus: uitstel voor het indienen van aangiftes en uitstel van betaling – steunmaatregelen De fiscus heeft een aantal beslissingen genomen ter verlichting van de fiscale verplichtingen van de burgers en de vennootschappen. ...

lees verder

Wettelijke analyse van maatregelen coronavirus voor advocatuur Vandaag is het MB van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ...

lees verder

Administratief recht Buurman, wat doet u nu? - kan ik tijdens bouwwerken (tijdelijk) eigendom buren betreden? De situatie waarbij iemand kortstondig gebruik maakt van andermans perceel, om bouwwerken op het eigen perceel te kunnen uitvoeren, is bekend. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht CORONA – Mogelijke oplossingen voor de werkgever? Als werkgever heeft u een aantal mogelijkheden: ...

lees verder

Administratief recht (Huis)dieren in beslag genomen? Handel snel! Uit cijfers die werden bekendgemaakt door de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn, dhr. Ben Weyts (N-VA), blijkt dat er in 2019 dubbel zoveel dieren in beslag zijn genomen in vergelijking met het jaar voordien. ...

lees verder

Bouwrecht Tariferingsbureau voor de bouwsector treedt eindelijk in werking De Wet Peeters voorziet daarenboven in een tariferingsbureau “Bouw”, die tot taak heeft het vaststellen van de premie en de voorwaarden waaronder een bouwpartner verzekerd kan worden. Tot voor kort was het tariferingsbureau voor de bouwpartners echter een vaag begrip. ...

lees verder

Bouwrecht Opnieuw meer waarborgen voor mede-eigenaars bij de afbraak en/of heropbouw van appartementsgebouw De wetgever voorziet sinds 01.01.2019 in nieuwe samenlevingsregels in een appartementsgebouw. ...

lees verder

Vacature receptionist(e) Gevaco Advocaten geldt als één van de eerste advocatenassociaties in Limburg. Reeds 60 jaar lang adviseren en behartigen wij de belangen van een nationaal en internationaal cliënteel van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
Momenteel zijn we actief op zoek naar een meertalige receptionist(e) (M/V).
...

lees verder

Verkeersrecht Begrip “deelneming aan het verkeer” onder de loep van het Hof van Justitie U herinnert zich wellicht nog het carnavalsdrama in Aalst waar in de nacht van 22 op 23 februari 2004 een brand ontstond in een opslagplaats. Na de carnavalsstoet, parkeerde men de tractor die de praalwagens getrokken had in de opslagplaats, waar deze – wegens een oververhitte alternator – enkele uren later vuur vatte. ...

lees verder