Nieuws

In de kijker

Het lot van de onmiddellijke aanhouding in een procedure op verzet

Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om na de beslissing tot veroordeling te vorderen dat de beklaagde onmiddellijk dient te worden aangehouden.

lees meer

Strafrecht Het lot van de onmiddellijke aanhouding in een procedure op verzet Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om na de beslissing tot veroordeling te vorderen dat de beklaagde onmiddellijk dient te worden aangehouden. ...

lees verder

Familierecht De zorgvolmacht Een zorgvolmacht is een volmacht die een bekwaam persoon (lastgever) verleent aan een andere persoon (lasthebber) om, met het oog op een latere periode waarin men geen besef meer heeft van de gevolgen van zijn beslissingen, die persoon toe te laten welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen (beheer van gelden, betalen van rekeningen). ...

lees verder

Familierecht Onderhoudsbijdragen: objectief en transparant De wetgever zoekt voortdurend naar manieren om onderhoudsbijdragen van ouders ten aanzien van hun kinderen meer objectief en transparant te berekenen. ...

lees verder

Administratief recht Rechtsbescherming na de toelatingsproef geneeskunde of tandheelkunde Wie droomt van een carrière als arts of tandarts, moet noodgedwongen deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen. Dit wordt elk jaar in juli georganiseerd. De kandidaat dient te slagen en vervolgens gunstig gerangschikt te zijn om zich te kunnen inschrijven voor de opleiding geneeskunde of tandheelkunde. ...

lees verder

Strafrecht Grondwettelijk Hof komt de verdediging tegemoet in de beroepstermijn Artikel 203, § 1 Sv. schendt het gelijkheidsbeginsel en het recht van verdediging in zoverre het, wanneer de procureur des Konings tussen de 20e en 30e dag van de beroepstermijn hoger beroep instelt tegen een vonnis op tegenspraak gewezen, voor de beklaagde niet voorziet in eenzelfde bijkomende termijn van 10 dagen. ...

lees verder

ondernemingsrecht SEMINARIE: "Algemene Voorwaarden" 25 september 2019 Nieuwe wetgeving noopt u tot herziening en aanpassing van uw algemene voorwaarden. GEVACO advocaten organiseert hierover op 25 september 2019 een avondseminarie.
...

lees verder

Verkeersrecht Beslag op het voertuig door openstaande schulden van de titularis van het kenteken ? Is beslag op het voertuig van de eigenaar wegens openstaande schulden van de titularis van het kenteken mogelijk? Ingevolge de programmawet van 25.12.2016 kunnen vanaf 01.01.2017 niet alleen openstaande schulden van de eigenaar maar ook openstaande schulden van de titularis van het kenteken aanleiding zijn voor een beslag van het voertuig, eventueel gevolgd door de verkoop van de wagen. ...

lees verder

Administratief recht NEWSFLASH: Grondwettelijk hof verstrengt verkavelingsvergunningsplicht De ‘verkavelingsvergunningsplicht’ vormt de laatste jaren een hot topic in het omgevingsrecht. ...

lees verder

Huur en onroerend goed HAMSTERHUREN: HAMSTER UW HUUR OM UW DROOMWONING AAN TE KOPEN Ondanks dat de woonrente tegenwoordig bijzonder laag ligt, kan de prijs van een nieuwbouwwoning hoog oplopen. Jonge koppels, starters of alleenstaanden hebben vaak moeite het nodige startkapitaal bij elkaar te sparen om een nieuwe woning aan te kopen.

Hamsterhuren is een nieuw concept dat aan populariteit wint. Maar wat houdt hamsterhuren precies in? ...

lees verder

Verkeersrecht Wijzigingen Wegcode In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 zijn een aantal wijzigingen op de Wegcode gepubliceerd.
Concreet betreft dit de Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren, ...

lees verder

ondernemingsrecht Verkoop van autovoertuigen aan consumenten vanaf 01.11.2019 in belangrijke mate gewijzigd Professionele verkopers van autovoertuigen aan consumenten weten dat onder meer de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen aan consumenten sedert het jaar 2000 essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden moesten bevatten zoals opgelegd door het K.B. van 9 juli 2000.

...

lees verder

ondernemingsrecht De inhoud van algemene voorwaarden: de introductie van de imprevisieleer in het Belgisch recht In een recent artikel benadrukte mr. Van Thienen reeds het belang van het gebruik van sluitende algemene voorwaarden: https://tinyurl.com/yxo8hbot
Met de publicatie van het nieuwe voorontwerp van wet van 30 maart 2018 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van Boek 5 “Verbintenissen” werd er vorm gegeven aan de belangrijke wijziging van ons verbintenissenrecht.
...

lees verder