Wim Mertens

Administratief recht en Omgevingsrecht

  • Advocaat sinds 1990 en vennoot sinds 2004.
  • Voorzitter GECORO Diest.
  • Lid commissie publiek recht Orde Vlaamse Balies.
  • Lid Forum Milieuadvocaten.
  • Lid Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal.
  • Medeauteur Codex Milieurecht, Die Keure

Wim Mertens behandelt voornamelijk juridische problemen i.v.m. onroerende goederen, omgevingsrecht en administratief recht. 
Dagelijks helpt hij particulieren, bedrijven en overheden in geschillen en vraagstukken over omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, bouwmisdrijven, verkavelingsvergunningen, herstelvorderingen, verkoop van onroerend goed, eigendomsrecht en erfdienstbaarheden, e.a. 
In materies zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, onteigening en procedures bij Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen bouwde hij een stevige expertise op.
Daarbij is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit !
U kan beroep doen op hem voor zowel adviesverlening, als bijstand in administratieve en gerechtelijke procedures en geschillenbeslechting. 

Contacteer Wim Mertens
Uw gegevens
(600 karakters over)

Nieuwsbrieven Door Wim Mertens

* Hieronder treft u ook enkele oudere edities aan van onze nieuwsbrief waarbij niet uit te sluiten is dat bepaalde informatie intussen niet meer up-to-date is. Hanteer onderstaande informatie dan ook niet om juridische discussies op te lossen of juridisch standpunt in te nemen. Ons kantoor treft geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.