Stefaan Lettens

Fiscaal recht

  • Licentiaat in de rechten (KULeuven) in 1988
  • Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool) 1989
  • Hij begon zijn professionele carrière aan de Brusselse balie en is sinds 1989 actief als advocaat aan de balie te Hasselt.
  • Hij was vennoot binnen het advocatenkantoor Monard-D’Hulst van 1998 tot 2013, verantwoordelijke voor de afdeling belastingrecht en medeverantwoordelijke inzake vennootschapsrecht.
  • Sinds september 2013 is hij als vennoot verbonden aan de advocatenassociatie GEVACO ADVOCATEN.
  • Hij is plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Hasselt.
  • Lid van de Belgian Association of Tax Lawyers

Stefaan Lettens heeft een jarenlange ervaring in fiscale aangelegenheden, waarbij advies wordt verstrekt aan cliënten en adviseurs van cliënten inzake directe en indirecte belastingen (inkomstenbelasting met inbegrip van regularisaties, BTW, registratierechten, successierechten, vermogensplanning, aanvraag van rulings), en bijstand wordt verleend in fiscale geschillen, zowel op het niveau van de fiscale Administraties als in gerechtelijke procedures.

Daarnaast verleent hij regelmatig advies en bijstand aan ondernemers, aandeelhouders en bestuurders inzake de werking van verenigingen en vennootschappen, o.a. inzake de oprichting van vennootschappen, keuze van vennootschapsvorm, redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, interne en externe samenwerkingsovereenkomsten en treedt hij op in geschillen betreffende de werking van vennootschappen, o.a. in aansprakelijkheidsvorderingen ten aanzien van bestuurders, kortgedingprocedures tot aanstelling van gerechtelijke mandatarissen over vennootschappen, procedures inzake gedwongen overname of overdracht van aandelen, etc…

Stefaan Lettens heeft in talrijke overnames van aandelen en/of activa van vennootschappen bijstand verleend aan verkopers of kopers.

Contacteer Stefaan Lettens
Uw gegevens
(600 karakters over)

Nieuwsbrieven Door Stefaan Lettens

* Hieronder treft u ook enkele oudere edities aan van onze nieuwsbrief waarbij niet uit te sluiten is dat bepaalde informatie intussen niet meer up-to-date is. Hanteer onderstaande informatie dan ook niet om juridische discussies op te lossen of juridisch standpunt in te nemen. Ons kantoor treft geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.