Sarah Houben

 

Sarah Houben behaalde in 2010 het diploma Master in de rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven specialisatie privaat- en economisch recht.

Sinds september 2010 is zij aangesloten bij de balie van Tongeren. Tijdens haar stagejaren volgde zij een bijkomende master en behaalde zij in 2012 het diploma Master na Master in het Vennootschapsrecht aan de Hogeschool-Universiteit Brussel waar zij een masterproef schreef met als onderwerp ‘Gemeente en Vennootschap, een afgebakend onderzoek dat de deelneming van Gemeenten bestrijkt in Vennootschappen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen’.

Sedert 2013 hield Sarah Houben kantoor te Houthalen-Helchteren waar zij zich toespitste op het administratief recht en dan voornamelijk ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Verder heeft zij een bijzondere interesse in het familiaal vermogensrecht en stond zij haar cliënteel bij in talrijke procedures van vereffening-verdeling na echtscheiding / overlijden.

Sedert augustus 2019 heeft zij de overstap gemaakt naar  GEVACO ADVOCATEN om zich volledig te kunnen toeleggen op het administratief recht en staat zij zowel particulieren, ondernemingen als overheden bij in het kader van adviesverlening en administratieve en gerechtelijke procedures.

Specialisaties

  • Ruimtelijke ordening
  • Stedenbouw
  • Onteigening
  • Procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen
  • Procedures Raad van State
  • Zakenrecht, erfdienstbaarheden, burenhinder
  • Verkoop onroerend goed
  • Aansprakelijkheid van de Overheid
  • Familiaal vermogensrecht
Contacteer Sarah Houben
Uw gegevens
(600 karakters over)

Nieuwsbrieven Door Sarah Houben

* Hieronder treft u ook enkele oudere edities aan van onze nieuwsbrief waarbij niet uit te sluiten is dat bepaalde informatie intussen niet meer up-to-date is. Hanteer onderstaande informatie dan ook niet om juridische discussies op te lossen of juridisch standpunt in te nemen. Ons kantoor treft geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.