Marc Boes

 

Marc Boes
Stuur een mail Gespecialiseerd in:
  • Licentiaat in de Rechten
  • Licentiaat in het notariaat
  • Doctor in de Rechtsgeleerdheid met proefschrift
  • Professor Emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven met onderwijsopdrachten inzake administratief recht, milieurecht en sportrecht.
  • Advocaat aan de balie te Hasselt sedert 1986
  • Plaatsvervangende raadsheer bij het Hof van Beroep van Brussel.

Marc Boes behandelt bij voorkeur de volgende materies: procedures bij de Raad van State, administratief recht, milieurecht en ruimtelijke ordening.

Advocaat Marc Boes voert tevens een onderzoeksopdracht uit inzake Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Hij publiceerde talrijke juridische werken in het kader van zijn leer- en onderzoeksopdracht.

Contacteer Marc Boes
Uw gegevens
(600 karakters over)