Lore Gyselaers

 

Lore Gyselaers
Stuur een mail
LinkedIn Gespecialiseerd in:
  • Doctor in de Rechten
  • Master in de Rechten
  • Advocaat aan de balie te Hasselt sedert 2011
  • Houder van het getuigschrift 'Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken'
  • Toegelaten tot de lijst van de assistent-advocaten bij het Internationaal Strafhof van Den Haag
  • Sinds december 2020 toegetreden tot het statuut van Associate Partner binnen GEVACO.

Lore Gyselaers is actief in het strafrecht, ondernemingsstrafrecht en strafprocesrecht.

Zij behaalde in 2003 haar diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na haar studies in Leuven trok ze naar Parijs waar ze in 2004 een Master II “Droit pénal et politique criminelle en Europe” behaalde aan de Universiteit Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Sinds november 2010 is zij tevens Doctor in de Rechten aan de Universiteit Paris I Panthéon-Sorbonne in cotutelle met de Katholieke Universiteit Leuven. Haar proefschrift behandelt een rechtsvergelijkende studie over het hof van assisen.

Sinds april 2011 is Lore Gyselaers advocaat aan de Balie van Hasselt en sindsdien ook verbonden aan het kantoor GEVACO ADVOCATEN.

Daarnaast is zij tevens vrijwillige medewerker aan het Instituut voor Strafrecht van de Katholieke Universiteit Leuven, lid van de Commissie strafrecht Orde Vlaamse Balies en van de Commissie strafrecht Balie Hasselt en lid van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht.

Sinds 2011 is zij medewerker van Commentaar Gerechtelijk Recht (Kluwer). Daarnaast maakt ze deel uit van de redactie van Wet en duiding — Strafprocesrecht (Larcier) en van de redactie van Strafrecht geannoteerd met bijzondere wetgeving (Die Keure).

Contacteer Lore Gyselaers
Uw gegevens
(600 karakters over)

Nieuwsbrieven Door Lore Gyselaers

* Hieronder treft u ook enkele oudere edities aan van onze nieuwsbrief waarbij niet uit te sluiten is dat bepaalde informatie intussen niet meer up-to-date is. Hanteer onderstaande informatie dan ook niet om juridische discussies op te lossen of juridisch standpunt in te nemen. Ons kantoor treft geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.