Jan Swennen

Strafrecht

 • Licentiaat in de Rechten
 • Advocaat aan de Balie Limburg sedert 1987
 • Advocaat-vennoot sedert 1997
 • Houder van het getuigschrift 'Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken'
 • Docent strafprocesrecht beroepsopleiding advocaten-stagiairs Limburg
 • Lid van de Raad van de Orde Balie Hasselt van 2002-2006 en van 2010-2014
 • Afgevaardigde van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies 2006-2010
 • Voorzitter commissie strafrecht Balie Limburg
 • Lid commissie strafrecht Orde Vlaamse Balies
 • Lid Nederlands-Vlaamse Vereniging voor strafrecht
 • Lid van de European Criminal Bar Association
 • Medeoprichter en thans voorzitter advocatennetwerk Belgavoka/Avolink
 • Plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt

Jan Swennen legt zich toe op het behandelen van strafzaken alsook procedures inzake aanneming en mede-eigendom.
Hij trad op in heel wat spraakmakende strafzaken.
Hij verdedigt de belangen van zijn cliënt op gedreven wijze waarbij dossierkennis en juridische diepgang centraal staan.

Contacteer Jan Swennen
Uw gegevens
(600 karakters over)

Nieuwsbrieven Door Jan Swennen

* Hieronder treft u ook enkele oudere edities aan van onze nieuwsbrief waarbij niet uit te sluiten is dat bepaalde informatie intussen niet meer up-to-date is. Hanteer onderstaande informatie dan ook niet om juridische discussies op te lossen of juridisch standpunt in te nemen. Ons kantoor treft geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.