Dogan Alper

 

  • Master in de rechten
  • Master in de politieke en sociale wetenschappen, internationale politiek
  • Houder van het getuigschrift ‘Beleidsmedewerker voor Europese- en Internationale instellingen’
  • Gewezen praktijkassistent aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht, KU Leuven.
  • Postgraduaat Corporate Finance
  • Advocaat sedert 2015

Dogan Alper is actief in het vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met vragen gerelateerd aan (middel)grote ondernemingen. Daarbij adviseert hij aandeelhouders en/of bestuurders bij de aanvang van hun professionele activiteiten zoals de oprichting van een vennootschap, de redactie van aandeelhouders- en diverse types van samenwerkingsovereenkomsten. Ook staat hij hen bij in de verschillende uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens de levensduur van de onderneming (kwesties verband houdende met handelingen van of door aandeelhouders, het bestuur van de onderneming, statutenwijzigingen e.d.m.). Tot slot verleent hij bijstand naar aanleiding van het einde van de vennootschap (ontbinding en vereffening, insolventie) of de reorganisatie van de onderneming. Het voeren van onderhandelingen en procedures binnen dit toepassingsgebied valt eveneens binnen zijn expertise.

Contacteer Dogan Alper
Uw gegevens
(600 karakters over)