Nieuws

In de kijker

Langverwachte uitspraak Grondwettelijk Hof over geheime commissielonen

De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), zoals gewijzigd door de Programmawet van 19 december 2014, is sedert de inwerkingtreding van de nieuwe regeling uitvoerig aan bod gekomen in hangende dossiers voor de fiscale rechtbanken.

lees meer

Fiscaal recht Langverwachte uitspraak Grondwettelijk Hof over geheime commissielonen De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), zoals gewijzigd door de Programmawet van 19 december 2014, is sedert de inwerkingtreding van de nieuwe regeling uitvoerig aan bod gekomen in hangende dossiers voor de fiscale rechtbanken. ...

lees verder

Strafrecht UITVOERING KORTE GEVANGENISSTRAFFEN IN BELGIE In België is strafuitvoering behoorlijk complex.
Die complexiteit wordt versterkt door het feit dat de voorwaarden voor vervroegde vrijlating voortdurend wijzigen. De Minister wijzigt die criteria in een omzendbrief.
Hieronder geven wij u bondig de termijnen weer zoals die op dit ogenblik van toepassing zijn. Als u deze tekst leest bijvoorbeeld eind 2017, is het mogelijk dat de situatie weer anders is. ...

lees verder

Bouwrecht VERPLICHTE VERZEKERING VOOR AANNEMERS VANAF 1 JULI 2018 Vanaf juli 2018 zullen aannemers verplicht hun aansprakelijkheid moeten verzekeren.
Tot nu toe waren alleen architecten en veiligheidscoördinatoren verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.
...

lees verder

Erfenisrecht Nieuwe regeling inzake verwerping erfenissen Iedereen kon tot voorheen de erfenis van iemand naast de gewone zuivere aanvaarding, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen wat ook kon gebeuren via een verklaring op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

...

lees verder

Familierecht Nieuwe werkwijze van de Familierechtbanken in Limburg vanaf 01.09.2017 Bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar op 01.09.2017 zal de Familierechtbank in het arrondissement Limburg een grondige facelift ondergaan.

...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Val van onverlicht terras zonder reling tijdens oudejaarsfeest Ouders stellen hun woning ter beschikking van hun 17-jarige dochter om een oudejaarsfeest te geven...

...

lees verder

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht Vacature Arbeids-en socialezekerheidsrecht Ter versterking van het departement Sociaal Recht is GEVACO ADVOCATEN op zoek naar een bijkomende advocaat-medewerker. ...

lees verder

Fiscaal recht Een “kredietopening” kan in feite een lening op interest zijn – de vlag dekt niet altijd de lading 1907bis B.W. bepaalt dat er bij een vervroegde terugbetaling van een lening op interest, ten titel van wederbeleggingsvergoeding, maximaal zes maanden interest mag worden aangerekend.

...

lees verder

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht GEVACO ADVOCATEN ADVISEERT! Met een team van 30 gespecialiseerde advocaten biedt GEVACO ADVOCATEN voor elke problematiek een oplossing!
Wij bieden u in bijgaand reclamespotje een voorbeeld hoe wij u kunnen bijstaan! ...

lees verder

Administratief recht Rechtsplegingsvergoeding voor Raad voor Vergunningsbetwistingen Sinds 24 april 2017 kan ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen een rechtsplegingsvergoeding toekennen aan de winnende procespartij. De Raad behandelt o.a. beroepen tot nietigverklaring tegen stedenbouwkundige vergunningen. Het was wettelijk niet voorzien dat zij een rechtsplegingsvergoeding kon toekennen, maar het Vlaams parlement heeft de procedurele regels gewijzigd.

...

lees verder

Verkeersrecht Foutloze vergoeding verkeersongevallen opgeheven? Tot voorheen kon U wanneer uw voertuig met minstens één ander voertuig betrokken was in een verkeersongeval en het niet mogelijk was om vast te stellen wie aansprakelijk was voor het ongeval, aanspraak maken op vergoeding van uw schade bestaande uit zowel de lichamelijke letsels alsook de materiële schade (bijvoorbeeld de voertuigschade). ...

lees verder

Strafrecht Bijstand verhoor in het kader van Salduz Plus Gevaco Advocaten telt 30 gespecialiseerde advocaten die u met elk probleem kunnen verder helpen. Hieronder een voorbeeld van bijstand bij een verhoor door in het kader van salduz -plus . ...

lees verder